Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Begär intyg

  • Beställa journalkopior

  • Förlänga sjukskrivning

  • Förnya recept

Telefonnummer och Öppettider

0152-263 00
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16:30
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Återbudstelefon:
0152-263 00
Växeltelefon:
0152-263 00
Tidsbokning:
0152-263 00
Telefon:
0152-263 00

ADRESS

Besöksadress
Löt,STRÄNGNÄS
Län, kommun
Stockholms län
Postadress
Löt
645 94 Strängnäs

Om oss

Specialistklinik för ryggkirurgi. Kliniken riktar sig till patienter med akuta eller kroniska rygg- och nackbesvär.
 
Verksamheten präglas av kvalitet med hög kompetens och god omvårdnad. För att säkerställa bästa möjliga resultat arbetar vi med mikrokirurgisk operationsteknik.
 
Vi lägger stor vikt på eget utvecklingsarbete samt medicinsk utvärdering.
 
Den kvalitet och kompetens som vi erbjuder upprättshålls genom-  
Bra diagnostik
Säker operationsteknik
God omvårdnad
Meningsfull rehabilitering
 
Vi behandlar följande diagonser-
 
Diskbråk i hals-, bröst- och ländrygg
Spinal stenos i hals-, bröst- och ländrygg
Spondylolisthes
Segmentell rörelsesmärta
Sacroiliacaledsmärta
Tumörer

Vi har avtal med landstinget inom

Ryggkirurgi

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Privat, vårdavtal.
Certifieringar:
Miljöcertifierad 2009-12-30

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs.

Beräknad väntetid

Undersökning / mottagningsbesök
Operation

Vad är det här?

Här visas väntetidsprognoser väntetiden för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Väntetiderna rapporteras in av respektive mottagning, och anger den förväntade väntetiden.

Du kan se prognoser med eller utan förtur. Förtur innebär att mottagningen av medicinska skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

Diskbråck i halsryggrad

Utan förtur

7 v
7 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Väntetid operation

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Total väntetid: 14 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Diskbråck i halsryggrad

Med förtur

4 v
5 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Total väntetid: 9 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Diskbråck i ländryggrad

Utan förtur

7 v
4 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Väntetid operation

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Total väntetid: 11 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Diskbråck i ländryggrad

Med förtur

4 v
2 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 2 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Total väntetid: 6 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Rotkanalförträngning i ländryggrad

Utan förtur

7 v
5 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Väntetid operation

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Total väntetid: 12 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Rotkanalförträngning i ländryggrad

Med förtur

4 v
4 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Total väntetid: 8 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Kotförskjutning

Utan förtur

7 v
6 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Väntetid operation

Väntetid: 6 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Total väntetid: 13 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Kotförskjutning

Med förtur

4 v
5 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Väntetid operation förtur

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Total väntetid: 9 veckor

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Ortopedi

Utan förtur

7 v

Väntetid mottagning

Väntetid: 7 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Ortopedi

Med förtur

4 v

Väntetid mottagning förtur

Väntetid: 4 veckor

Prognos giltig till: 2017-10-30

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning efter besök vid en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

88 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

91 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
91 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information