Telefonnummer och Öppettider

08-128 695 00
Telefontid idag:
08–12 , 13–15
Öppet idag:
07:30–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–12
Mån-fre 13–15
Öppettider:
Mån-tor 07:30–17
Fre 07:30–16

ADRESS

Besöksadress
Valhallavägen 91,Hus C, Plan 2 och Hus K, Plan 3 - se kallelse
Län, kommun
Stockholms län, Stockholm
Postadress
Box 5605
114 86 Stockholm
Vägbeskrivning

Tunnelbana/Buss till Tekniska Högskolan

Om oss

Kontakt Bukaortascreening
Öppettider: Mån-tors 7.30-17, fred 7.30-16.
Lunchstängt kl. 12-12.30
Teltid.Mån-fred 13-14
Tel.  08-128 693 15
Fax. 08-128 695 10

Snark- och sömnapnémottagning
Tel. 08-128 695 00
Teltid. Mån-fre kl 8-12 och 13-15.
Vi utreder och behandlar snarkning och sömnapné. Vi utför t ex sömnapnéregistrering och utprovning av CPAP.
Obs! Se särskild information om flytta av snark- och sömnverksamheten till Aleris Fysiologlab Sabbatsberg, Olivecronas väg 1.

Allergimottagning
Tel 08-128 695 00
Teltid Mån-fre kl 8-12 och 13-15
Vi utreder och behandlar olika astma- och allergisjukdomar.

Aleris Fysiologlabs Snark- och sömnverksamhet vid Sophiahemmet flyttar till Sabbatsberg, Olivecronas väg 1, där vi  samlokaliserar vår sömnverksamhet under ett och samma tak. Flytten av sömnverksamheten från Sophiahemmet kommer att ske i etapper.
Flytt till Sabbatsberg 22 februari:
Cpap-mottagning och Ut- och återlämning av sömnregistreringsutrustning

Flytt till Sabbatsberg i mitten av mars:
Sömnläkarmottagning
För dig som har tid bokat till oss - vänligen se din kallelse vart ditt besök är bokat. Vi har samma telefonnummer som tidigare, 08-128 695 00.
(Obs! Aleris Fysiologlabs verksamhet inom klinisk fysiologi, hjärt-, kärl- och lungundersökningar, finns kvar precis som tidigare på Sophiahemmet i HUS C).

Vi utreder, behandlar samt utför undersökningar inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt inom snarkning och sömnapné.

Klinisk fysiologi
Tel. 08-128 695 00
Teltid. Mån-fre kl 8-12 och 13-15.
Här utför vi hjärt-, kärl- och lungundersökningar som t ex arbetsprov, arbetsprov med oximetri, vilo-EKG, ortostatistk prov, ekokardiografi, ultraljud av vener artärer och halskärl, spirometri, långtids-EKG och långtidsblodtryck.

För mer information gå gärna in på vår hemsida, http://www.aleris.se/fysiologlabsophiahemmet/.

Vi har avtal med landstinget inom

Klinisk fysiologi vårdval

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Privat, vårdavtal.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Aleris Fysiologlab Sophiahemmet.

Beräknad väntetid

Undersökning / mottagningsbesök
Operation

Vad är det här?

Här visas väntetidsprognoser väntetiden för planerade besök, behandlingar och operationer vid mottagningar som Stockholms läns landsting har avtal med. Väntetiderna rapporteras in av respektive mottagning, och anger den förväntade väntetiden.

Du kan se prognoser med eller utan förtur. Förtur innebär att mottagningen av medicinska skäl bedömer att patienten behöver snabbare vård.

Arbets-EKG med bedömning

Utan förtur

13 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 13 veckor

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Arbets-EKG med bedömning

Med förtur

1 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 vecka

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Dygnsblodtrycksmätning

Utan förtur

5 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Dygnsblodtrycksmätning

Med förtur

1 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 vecka

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Bandspelar-EKG

Utan förtur

5 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Bandspelar-EKG

Med förtur

1 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 vecka

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Ekokardiografi

Utan förtur

5 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 5 veckor

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Ekokardiografi

Med förtur

1 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 vecka

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

CPAP-behandling av snarkare vid sömnapné

Utan förtur

3 v

Väntetid operation mottagning

Väntetid: 3 veckor

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

CPAP-behandling av snarkare vid sömnapné

Med förtur

1 v

Väntetid operation mottagning förtur

Väntetid: 1 vecka

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Allergisjukvård

Utan förtur

10 v

Väntetid mottagning

Väntetid: 10 veckor

Prognos giltig till: 2019-04-01

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information

Allergisjukvård

Med förtur

Källa: Utbudstjänst SLL, Stockholms läns landsting

Mer information Mindre information