Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Linero Östra Torn

När du blir sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa är du välkommen till oss. Du kan även få de vanligaste vaccinationerna hos oss, till exempel mot influensa.


Om du behöver hälso- och sjukvård av någon annan än oss hjälper vi dig vidare.


Vi ingår i vårdval psykoterapi för KBT.Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll och meddela oss det genom att fylla i formuläret nedan. Observera att vi här bara kan ta hand om synpunkter som rör innehållet på denna sida och har inte möjlighet att svara på medicinska frågor och avbokningar med mera.

På 1177.se finns tjänsten Ställ en anonym fråga, där du anonymt kan ställa frågor som rör din egen eller en anhörigs hälsa.

Du kan också ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivning per telefon
(telefonnummer 1177). Har du akuta besvär bör du istället ringa 112.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Vårt utbud

 • Distriktsläkare
 • Arbetsterapeut
 • Astma/KOL mottagning och Allergimottagning
 • Diabetesmottagning
 • Dietistmottagning
Mer om vårt utbud

Vårt utbud

Vårt utbud

Välkommen till oss på Vårdcentralen Linero Östra Torn

Vi erbjuder dig professionellt bemötande, god service och har hög medicinsk kompetens. Vi vill alltid göra vårt bästa för att ta hand om dig och ge dig en trygg och säker vård.

 

 

 

Distriktsläkare

Våra läkare är specialister i allmänmedicin. Detta innebär att vi har en bred medicinsk utbildning och kompetens att ta hand om de flesta sjukdomssymtom.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med människor i alla åldrar med hälsoproblem som begränsar eller riskerar att begränsa aktivitets- och arbetsförmågan i det dagliga livet. Det kan röra sig om en skada eller sjukdom i händerna, neurologiska tillstånd, stress- eller smärttillstånd eller andra medicinska tillstånd.

Astma/KOL mottagning och Allergimottagning

På astma/KOL mottagningen och allergimottagningen finns distrikssköterska med specialutbildning i astma/KOL, specialistläkare och sjukgymnast. Teamet utreder och behandlar och ger även hjälp och stöd vid rökstopp.

Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen kan diabetessköterskor hjälpa dig med kostinformation, råd och undervisning, kontroll av blodsockervärde och blodtryck, recept för diabeteshjälpmedel.

Dietistmottagning

Vår dietist arbetar hos oss varje onsdag. Dietisten kan hjälpa dig som behöver anpassa din kost för att förebygga, behandla och lindra sjukdom.

Telefon: 046-275 17 38

På dietistmottagningen kan du få hjälp med försämrad aptit, ofrivillig viktförlust och /eller tugg/sväljsvårigheter till följd av ex KOL, stroke eller cancer, IBS eller andra mag- och tarmbesvär.  Även födoämnesallergi, celiaki, laktosintolerans, övervikt och fetma, diabetes, blodfettsrubbningar, övervikt eller tillväxtproblem hos barn.

Distriktssköterskemottagning

På distriktssköterskemottagningen kan du få hjälp med sår, hudproblem och infektioner, borttagning av stygn, vaccinationer, katetervård, förskrivning av hjälpmedel och vissa läkemedel, stödstrumpor, egenvårdsråd, livsstilförändringar.

Sjukgymnastikmottagning

Sjukgymnasterna behandlar skador/sjukdomar i rörelseapparaten, smärttillstånd och funktionshinder.

Kurator

Du kan själv ringa mig för ett besök, det behövs ingen remiss, förutom om du söker KBT- behandling enligt rehabiliteringsgarantin. Remiss får du via din läkare på hälsovårdsenheten
Exempel på svårigheter du kan söka för:
Nedstämdhet/ Stress- och krisreaktioner/  Sömnsvårigheter

 

 

 

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Linero Östra Torn

Telefon- och läkartillgänglighet

Lätt att nå på telefon

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

78%
78%

Andel telefonsamtal som besvaras samma dag

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Läkarbesök inom sju dagar

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

76%
76%

Andel patienter som tas emot på läkarbesök inom sju dagar

Mätningen genomfördes hösten 2015

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Generella patientomdömen

Bemötande

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

89 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Skåne: 90 av 100
Omdöme för mottagningen 89 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Bemötande - Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

Antal svar: 138 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 89 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 112 svar 81%
Delvis 21 svar 15%
Nej 5 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
89 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Skåne
90 av 100

Delaktighet

Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

76 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Skåne: 79 av 100
Omdöme för mottagningen 76 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Delaktighet - Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?

Antal svar: 138 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 76 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 86 svar 62%
Delvis 37 svar 26%
Nej 15 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
76 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Skåne
79 av 100

Förtroende

Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Skåne: 85 av 100
Omdöme för mottagningen 88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Förtroende - Kände du förtroende för den läkare som du träffade?

Antal svar: 139 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Ja, helt och hållet 110 svar 79%
Delvis 24 svar 17%
Nej 5 svar 3%

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Skåne
85 av 100

Helhetsintryck

Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

69 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Skåne: 72 av 100
Omdöme för mottagningen 69 av 100
Dålig
Utmärkt

Helhetsintryck - Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick?

Antal svar: 139 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 69 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 0%
Utmärkt 32 svar 23%
Mycket bra 60 svar 43%
Bra 35 svar 25%
Någorlunda 8 svar 5%
Dålig 4 svar 2%

Värden

Omdöme för mottagningen
69 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Skåne
72 av 100

Information

Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Skåne: 78 av 100
Omdöme för mottagningen 73 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Information - Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?

Antal svar: 138 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 2 svar 1%
Ja, helt och hållet 71 svar 51%
Delvis 39 svar 28%
Nej 14 svar 10%
Jag behövde ingen information 14 svar 10%

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Skåne
78 av 100

Rekommendera

Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Rekommendera - Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?

Antal svar: 137 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 83 svar 60%
Delvis 44 svar 32%
Nej 10 svar 7%

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100

Tillgänglighet

Vad anser du om tiden du fick vänta?

70 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Skåne: 77 av 100
Omdöme för mottagningen 70 av 100
För lång
Acceptabel

Tillgänglighet - Vad anser du om tiden du fick vänta?

Antal svar: 77 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 70 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 1 svar 1%
Den var acceptabel 47 svar 61%
Den var något för lång 13 svar 16%
Den var alldeles för lång 9 svar 11%
Jag behövde inte vänta 4 svar 5%
Jag var på planerat återbesök 4 svar 5%

Värden

Omdöme för mottagningen
70 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Skåne
77 av 100

Upplevd nytta

Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Skåne: 82 av 100
Omdöme för mottagningen 78 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Upplevd nytta - Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?

Antal svar: 137 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät, Sveriges Kommuner och Landsting

Ej ifylld 3 svar 2%
Ja, helt och hållet 87 svar 63%
Delvis 39 svar 28%
Nej 11 svar 8%

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Skåne
82 av 100
 • Av- eller omboka tid

 • Begäran om intyg

 • Beställ svar på provtagning

 • Beställ svar på röntgen

 • Beställa tid

 • Förläng sjukskrivning

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Rådgivning