Mottagningens logotyp

Abels Rehab, Malmö


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Beställa tid

Telefonnummer och Öppettider

040-623 95 11
Telefontid idag:
07:30–16
Öppet idag:
07:30–18

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–16
Öppettider:
Mån 07:30–16
Tis 07:30–18
Ons 07:30–16
Tor 07:30–18
Fre 07:30–16

ADRESS

Besöksadress
Claesgatan 7, Malmö
Län, kommun
Skåne län, Malmö
Postadress
Abels Rehab
Claesgatan 7, plan 1
214 26 Malmö

Vårt utbud

Abels Rehab är en rehabenhet som huvudsakligen består av fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Som patient till de flesta av våra behandlingsformer kan du boka tid direkt till vår mottagning, utan remiss eller föregående läkarbesök. Frikort gäller. För de behandlingar som kräver remiss står det förtydligat under respektive utbud.

MMS - multimodal smärtbehandling

Välkommen till vårt multimodala smärtteam på Abels Rehab som är ackrediterat inom ramen för rehabiliteringsgarantin.

 

I teamet arbetar läkare, KBT-terapeut, fysioterapeut och arbetsterapeut och vi har lång erfarenhet av smärtrehabilitering. Rehabiliteringen pågår i 3-5 dagar per vecka under 11 veckor.

 

Vetenskapligt stöd finns för att multimodal smärtrehabilitering är effektiv vid långvarig smärta.

 

Målgrupp
Personer i yrkesför ålder (16-70 år) med smärta i minst tre månader från skuldra, nacke och/eller ländrygg samt generaliserad smärta, till exempel fibromyalgi.

 

Remissförutsättningar
Läkare på vårdcentral kan skriva remiss till teamet. Remissen skall markeras med rehabiliteringsgarantin samt vårdenhetskod. Det är kostnadsfritt för den remitterande vårdenheten. Viktigt att man är färdigutredd och att eventuell sjukskrivning under rehabperioden är klar (det är din läkare på vårdcentralen som sjukskriver dig och kan hämta blankett för förebyggande sjukskrivning på försäkringskassans hemsida).

 

Målet med rehabiliteringen
Att få en ökad kunskap och att hitta de verktyg man behöver för att lära sig bemästra och hantera smärtan samt få en ökad livskvalitet.

 

Innehållet i rehabiliteringen
Smärtskola, fysisk träning, aktivitetsbalans, ergonomi, mindfulness, basal kroppskännedom, avspänning, KBT-samtal samt ACT (acceptance and commitment therapy).

 

Kontaktpersoner
Fysioterapeut Anja Malmqvist
040-623 95 14
anja.malmqvist@skane.se

-------------------------------------------------------

Arbetsterapeut Lena Renström
040-623 94 88
lena.renstrom@skane.se

 

Läs mer:
Rehabiliteringsgarantin

MMS Abels Rehab broschyr för patienter.pdf

Artrosskola

Artrosskola enligt BOA (bättre omhändertagande av patienter med artros)

 

Vi erbjuder Artrosskola för dig med artros
Den består av 3 undervisningstillfällen + 1 kosttillfälle med dietist samt individuell träningsgenomgång och möjlighet till träning i grupp i 6 veckor. Intest och uppföljning sker.

 

För att tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt bör man som patient ha god förståelse för det svenska språket då det inte finns möjlighet att ha tolkhjälp vid undervisningstillfällena.

 

Målgrupp
Patienter med klinisk eller röntgenverifierad artros i övre (handartros) och/eller nedre (höft- knäartros) extremitet.

 

Syfte
Öka kunskapen om sjukdomen artros.
Förbättra patientens egna copingstrategier.
Öka den fysiska aktivitetsnivån för de som behöver.

 

Att vara med i Artrosskolan
För att vara delaktig i Artrosskolan behövs remiss. Man kan välja att bli remitterad av sin läkare/fysioterapeut/arbetsterapeut (eller annan vårdgivare) alternativt att skriva en egenremiss.

 

Uppgifter på en egenremiss 
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, var artrosen sitter och vilken vårdenhet man är listad på. Sist i denna texten finns egenremissen länkad. Klicka på den och fyll i, skriv ut och skicka.

 

Oavsett vilken typ av remiss det är skickas den till:
Abels Rehab
Claesgatan 7, plan 1
214 26 Malmö

 

Det går även bra att lämna remissen personligen i receptionen. För mer information ring eller maila kontaktpersonerna Camilla Dahl eller Wonny Söderqvist.

 

Kontaktpersoner
Administratör Kajsa Söderqvist
040-623 43 47 (telefonsvarare)
kajsa.soderqvist@skane.se

--------------------------

Fysioterapeut Wonny Söderqvist
040-623 94 85
wonny.soderqvist@skane.se

 

För mer information om Boaregistret:
www.boaregistret.se

Artrosskola egenremiss.pdf

Neurorehab

Vi erbjuder målinriktad rehabilitering utförd av neurologiskt inriktad arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.

 

Målgrupp
Personer med stroke, MS, Parkinsons sjukdom eller postpolio.

 

Syfte
Att förbättra funktions- och aktivitetsförmåga för att öka individens möjligheter till delaktighet i vardagen.

 

Vi erbjuder
Individuell träning 45-60 minuter, 1-2 ggr/vecka med fysioterapeut och/eller arbetsterapeut.
Möjlighet till gruppträning och bassängträning finns.
Stöttning i att hitta lämplig friskvårdsaktivitet efter avslutad rehabperiod.

 

Längden på rehaberioden varierar utifrån fysioterapeutens/arbetsterapeutens bedömning.

 

Kontaktpersoner
Fysioterapeut Erik Löfgren
040-623 95 03
erik.lofgren@skane.se

-------------------------------------------

Fysioterapeut Malin Lindqvist
040-623 94 96
malin.ae.lindqvist@skane.se
-------------------------------------------

Fysioterapeut Anna Näslund
040-623 95 06
mailto:anna.naslund@skane.se

-------------------------------------------

Arbetsterapeut Hanna Gustavsson
040-623 95 09
hanna.l.gustavsson@skane.se

-------------------------------------------

Arbetsterapeut Anna Bjärnroos
040-623 95 88
anna.bjarnroos@skane.se

 

Länkar:
www.strokeforbundet.se
www.neuroforbundet.se
www.parkinsonforbundet.se
www.parkinsonguiden.se 

Neurorehabilitering info.pdf

Stötvågsbehandling

Vi kan erbjuda behandling med stötvåg. Shockwave therapy, som det även kallas, är en väl beprövad och vetenskapligt bevisad behandlingsmetod som ger god effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

 

Exempel på behandlingsområde är:

 • Hälsporre
 • Hälsenesmärta
 • Hopparknä
 • Löparknä
 • Golf- och tennisarmbåge
 • Axelsmärta
 • Muskelsmärta.

 

För att läsa mer om denna behandlingsmetod, klicka här.

 

Kontakta fysioterapeut på din vårdcentral för bedömning och remiss.

Bassängträning

Vi driver viss rehabilitering i bassäng. Vi har mix- och neurogrupper samt grupper med individuell träning. 

 

Bassängträning - mixgrupp
Patienterna tränar i grupp 1 gång per vecka med en fysioterapeut som leder passet. Patienter erbjuds 8 träningstillfällen, därefter tränar man på egen hand i friskvården.

 

Målgrupp
Kvinnor och män

 

Syfte
Öka en specifik funktion samt under avlastade former öka förtroendet för den egna kroppens förmåga oavsett vilket mål som sätts.

 

Kriterier
Patienten ska kunna klara sig själv vad gäller gång, ta sig i och ur bassängen, av- och påklädning samt dusch. Vårdgivare på patientens listade enhet ser till att remiss inkommer till Abels Rehab.

 

Kontaktperson
Fysioterapeut Ulf Tellgren
040-623 94 48
ulf.tellgren@skane.se

 

Fysioterapeut Bibban Lundström
040-623 95 12
bibban.lundstrom@skane.se

--------------------------------------------------

 

 

Bassängträning - individuell
Vi tränar i grupp efter individuellt utformade program 1gång/vecka under sammanlagt 10 veckor. Varje träningstillfälle är 30 minuter.

 

Kriterier för försäkran att deltaga
Klara av dusch, av- och påklädning självständigt samt kunna ta sig i och ur bassäng på egen hand.

 

Efter avslutad träningsperiod finns det möjlighet att fortsätta bassängträning på Parkmöllan, Friskis & Svettis i friskvårdens regi.

 

Om du är intresserad av att delta ta kontakt med fysioterapeut där du är listad som gör ett individuellt bassängprogram samt skickar remiss till Abels Rehab.

 

Bassängansvariga fysioterapeuter är
Irene Palm
040-623 95 13
irene.palm@skane.se

 

Wonny Söderqvist
040-623 94 85
wonny.soderqvist@skane.se

--------------------------------------------------

Mediyoga / Medicinsk yoga

Mediyoga/Medicinsk yoga kan alla utföra för att finna balans i kropp och själ.

 

I Mediyoga/Medicinsk yoga tränar vi främst på andetaget som vi sedan har med oss genom hela yogan. Rörelserna utförs efter egen förmåga, vi lyssnar och känner på övningarna utan prestation sedan går vi vidare med avspänning för att avsluta med meditation.

 

Vi utför rörelserna på en matta på golvet och har man svårt för att komma ner på golvet går det lika bra att utöva yogan på en stol. Det är en lugn form av yoga för att uppnå avspänning samt medvetenhet om kropp, själ och sinne.

 

Idag används Mediyoga/Medicinsk yoga inom flera områden som spänningsvärk, sömnbesvär, stressrelaterade besvär, depressioner, hjärtbesvär, neurologiska sjukdomar som t ex stroke, postpolio och MS etc.

 

INTRODUKTIONSGÅNG
Varje månad har vi en gruppintroduktion till Mediyoga/Medicinsk yoga där du kan prova på grunderna. Det finns också möjlighet till individuell tid för en introduktion.

 

Gruppen hålls vanligtvis första fredagen i varje månad kl. 08.00-08.45.

 

Vid önskemål om att delta vänligen kontakta: 

Caroline Dahlberg, fysioterapeut & instruktörsutbildad steg 2
040-623 94 89
caroline.me.dahlberg@skane.se

Mindfulness gruppträning

Mindfulness är en ganska ny metod inom vården som genom olika övningar lär människor bli mer fokuserade, mer närvarande i nuet och mindre stressade.

 

Även smärta, trötthet, ångest och oro kan minska genom denna metod eller bli lättare att hantera.

 

Vi träffas 1 gång i veckan under 7 veckor och jag följer Ola Schenströms Här och Nu-program.

 

Kroppsskanning, andningsankare, andrum, SOAS, sittande meditation, medvetna rörelser, gående meditation samt mindfulness i vardagen är övningar som kommer att läras ut.

 

Målgrupp
Träningen riktar sig till personer med stressrelaterade besvär, smärta eller lättare psykiska besvär.

 

För att kunna tillgodogöra sig träningen bör man klara av att vara i grupp, kunna utföra övningar i ca 20 minuter i sittande eller liggande samt vara motiverad att träna hemma 10-20 min per dag.

 

Du behöver ingen remiss för att träna i mindfulnessgruppen men jag behöver träffa dig innan gruppstart så att du får prova en övning och vi kan ta ställning till om denna behandlingsform passar dig.

 

Kontaktperson
Arbetsterapeut & mindfulnessinstruktör Lena Renström
040-623 94 88
lena.renstrom@skane.se

Basal kroppskännedom

Basal Kroppskännedom är en träningsform som riktar sig till patienter som har stressrelaterade och lättare psykiska besvär.

 

Vi tränar den posturala balansen och kontrollen, det inre staget som håller oss uppe. Vi tränar oss också i att vara mentalt närvarande här och nu.

 

Träningen hjälper oss att blir mer medvetna om våra kroppsliga signaler och kan därigenom bli bättre på att respektera våra gränser.

 

Vi träffas 1 gång/vecka under 8 veckor.

 

Syfte
Målsättning och syfte med träningen är att deltagarna ska hitta verktyg för att lättare hantera anspänning, stress och oro.

 

Kontakt
Remiss till Basal Kroppskännedom skickas av din vårdgivare från den enhet du är listad.
Det är viktigt att man kan utföra övningar i liggande position en längre stund.

 

Ansvariga fysioterapeuter
Irene Palm
040-623 95 13
irene.palm@skane.se

Ulf Tellgren
040-623 94 48
ulf.tellgren@skane.se

Parkinson träningsgrupp

Parkinsongrupperna delas in i 2 olika nivåer: Parkinson 1 och Parkinson 2. Varje grupp tränar en dag i veckan, ledd av fysioterapeut. Vi tränar kondition, uthållighet, rörlighet och balans. Träningen har en gemensam del och en del i form av stationsträning/cirkelträning.

 

Syfte
Att bibehålla funktion och rörlighet, träna balans för att minska risken för fall.

 

Parkinson 1  - tisdagar 15.00–16.00
Du klarar fristående träning utan risk för fall.
Vi gör övningar på matta på golvet och det krävs att du kan ta dig upp/ner från golvet.
Du måste orka ett lite högre tempo

 

Kontaktperson
Fysioterapeut Malin Lindqvist
040-623 94 96
malin.me.lindqvist@skane.se

------------------------------------------------------

 

Parkinson 2  - onsdagar 11.00–12.00
Du kan gå självständigt, vid behov med hjälpmedel.
Vi gör sittande övningar.
Du ska självständigt kunna resa/sätta dig på stol.
Vi gör stående övningar, vid behov med stöd (stol eller ribbstol).
Vi håller ett lite lugnare tempo.

 

Kontaktperson
Fysioterapeut Erik Löfgren
040-623 95 03
erik.lofgren@skane.se 

 

Postpoliobehandling

Postpoliosyndrom är nytillkomna skador hos polioskadade. Polioskadan har varit stabil i många år men efter minst 15 år börjar besvären åter att komma som t ex uttröttbarhet i muskulatruen samt förslitningar i leder, ökad och förvärrad muskelvärk, nytillkommen muskelsvaghet i tidigare känd eller icke- känd muskulatur, nytillkommen muskelförtvining, funktionsförsämring eller köldintolerans.

 

Behandlingens syfte är bibehålla samt stärka de resurser man har för att hålla sig i så god fysisk och psykisk form som möjligt samt att lära sig kroppens begränsningar för att klara av vardagens behov.

 

Behandlingarna sker individuellt eller i grupp. Vi har även träning i grupp i varmvattenbassäng.

 

Kontaktperson
Fysioterapeut Caroline Dahlberg
040-623 94 89
caroline.me.dahlberg@skane.se

Träning för nyblivna mammor

Vi erbjuder er nyblivna mammor som är listade på vårdcentralerna Södervärn, Sorgenfrimottagningen, Lunden och Eden träning.

 

Efter en graviditet och förlossning är mag- och bäckenmuskulaturen försvagad och det är viktigt att träna upp den igen för att undvika framtida problem såsom ryggont och inkontinens. Som nybliven mamma har man dessutom ett litet barn att ta hand om och det är lätt att man får ont i ryggen av att amma och bära sitt barn om man inte har tillräckligt stark muskulatur eller använder rätt ergonomi.

 

För er som har besvär med bäckenbotten, rygg-, nack- eller skuldervärk kan vi fysioterapeuter på Abels Rehab erbjuda anpassad träning två gånger/vecka under sex veckors tid. Fokus ligger på träning för mage/rygg och bäckenbottenmuskulatur. Vid ett av tillfällena informerar arbetsterapeut bl.a. om handledsbesvär. Ni får träna med ert barn i lugn miljö tillsammans med andra nyblivna mammor. Det är ett begränsat antal platser/grupp.

 

Träning sker på måndagar och onsdagar 10.00–10.50.

 

Ni är välkomna att börja träna hos oss då ni varit på efterkontroll hos barnmorska. Barnet ska vara max fem månader vid träningsstart.

 

Första tillfället är ett individuellt besök, vilket bokas in av fysioterapeuterna före träningsstart.

 

Vanlig patientavgift/högkostnadskort gäller.

 

För intresseanmälan kontakta
Leg. fysioterapeut Ida Wärneryd 
040-623 95 02


Leg. fysioterapeut Lisa Raskowski
040-623 95 94

Abels Rehabs reception: 040-623 95 11

Stabiliseringsgrupp

Vi erbjuder patienter som är listade på vårdcentralerna Södervärn, Sorgenfrimottagningen, Lunden och Eden gruppträning med fokus på bålstabilisering. Träningen utförs i stationsform.

Träning sker 2 gånger/vecka, på måndagar och torsdagar kl. 08.00 - 09.00, i upp till 12 veckor. Målet är att man ska kunna fortsätta träna på egen hand i friskvården.

Är du listad på en av de ovanstående vårdcentralerna kontaktar du din fysioterapeut för bedömning och inremitterande. 

Kontaktperson
Fysioterapeut Bibban Lundström
040-623 95 12
bibban.lundstrom@skane.se

Fysioterapeut Ulf Tellgren
040-623 94 48
ulf.tellgren@skane.se

Om vår fysioterapi

Fysioterapeuterna på Abels Rehab har alla en bred kompetens och vi har vidareutbildning inom olika specialområden.

 

Vi arbetar bland annat med:

 •  Ortopedisk medicin (OMI, OMT och McKenzie)
 • Neurologiska problem
 • Smärtlindring
 • Stress- och spänningsrelaterad ohälsa
 • Idrottsmedicin
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Barn med sneda skallar och/eller torticollis.

För ortopediska sjukdomar och skador, det vill säga besvär från rygg, nacke, skuldra, höft, knä, och fot är vi ofta din första kontakt inom vården. Vi rehabiliterar även efter operationer och frakturer.

 

Vid smärtlindring kan vi även använda oss av akupunktur, stötvågsbehandling och TENS (Transkutan Elektrisk NervStimulering).

 

Vi har en stor och välutrustad träningssal samt en stor gymnastiksal där vi förlägger mycket av rehabiliteringen.

 

Vi arbetar som fysioterapeuter på Abels Rehab:
Agneta
Anders
Anja
Anna N
Anna-Maja
Annika
Anton
Bibban
Caroline D
Caroline F-I
Conny
Erik
Ida
Irene
Johan
Lasse
Lena Å
Lisa R
Malin L
Malin R-L
My
Nils
Robert
Terese B
Therése L
Ulf
Wonny

Om vår arbetsterapi

Problemområden:

 • Stress orsakad av att vardagspusslet inte fungerar
 • Smärta i kroppen som hindrar delaktighet i arbete, fritid och familjeliv
 • Neurologiska sjukdomar/skador som medför begränsningar i vardagen
 • Smärta, stelhet, svaghet eller domningar i händer, underarmar eller armbågar
 • Astma, allergi eller KOL som medför begränsningar i vardagen

 

Exempel på åtgärder:

 • Stress- och smärthantering i vardagen
 • Träning av funktions- och aktivitetsförmåga
 • Strategier för att uppnå aktivitetsbalans
 • Bedömning och behandling av nedsatt handfunktion
 • Utprovning av elrullstol och kommunikationshjälpmedel
 • Tillverkning och utprovning av stödbandage/ortoser för händer
 • Ergonomisk rådgivning och tillämpning
 • Minnes- och kognitionsträning
 • Testning som en del i minnes- och kognitionsutredning
 • ADL-utredning

 

Vi jobbar som arbetsterapeuter på Abels Rehab:
Anna B
Hanna
Lena R
Sara
Åsa

 

Om oss

Abels Rehab består huvudsakligen av fysioterapeuter och arbetsterapeuter.


•Fysioterapeuterna tar i första hand emot patienter listade på vårdcentralerna Södervärn, Sorgenfrimottagningen, Lunden och Eden för bedömning och behandling av muskler, leder och skelett.


•Arbetsterapeuterna tar i första hand emot patienter listade på vårdcentralerna Södervärn, Lunden, Eden och Granen för bedömning och behandling av bland annat smärta/stelhet/domningar i händer, underarmar eller armbågar, stress samt astma/allergi/KOL.


•Vi har även ett stort utbud av olika behandlingsformer som riktar sig till patienter oavsett listning, detta är vår övergripande verksamhet. I utbudet finns artrosskola, basal kroppskännedom, bassängträning, medicinsk yoga, mindfulness, Parkinsongrupp, postpoliobehandling, neurorehabilitering och stötvågsbehandling.


•Abels Rehab har ett ackrediterat multimodalt smärtteam, MMS.


Verksamhetschef:

Malin Jönsson Lundgren

malin.jonssonlundgren@skane.se

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.