Vårdcentralen Lyckorna, Motala


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Förnya recept

 • Intresseanmälan för KBT via nätet

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Bokning av telefontid

 • Synpunkter och klagomål

 • Digitala vårdcentralen Region Östergötland

Telefonnummer och Öppettider

010-105 98 90
Telefontid idag:
07:30–16:30
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–16:30
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
010-103 00 00

Aktuellt

Ny regel för avbokning

Publicerad: 2019-01-04

Om du behöver avboka ett besök hos oss, gör det senast 24 timmar innan besökstiden. Annars räknas det som uteblivet besök och du får betala besöksavgiften på 200 kronor.

Läs mer om patientavgifter

KBT på nätet

Publicerad: 2017-02-09

Vi erbjuder KBT på nätet. Mer information finns under vårt utbud, Samtalsmottagningen.

ADRESS

Besöksadress
Lasarettsgatan 37, Motala
Län, kommun
Östergötlands län, Motala
Postadress
Vårdcentralen Lyckorna
Lasarettsgatan 37
591 85 Motala

Vårt utbud

Välkommen till Vårdcentralen Lyckorna!

När du kommer till oss ska du anmäla dig i receptionen. Kom gärna tio minuter före din bokade tid då det ibland är kö.

När vårdcentralen är stängd kan du söka efter råd om sjukdomar och symtom här på 1177.se. Hittar du inget svar kan du ringa 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd, gör en medicinsk bedömning och lotsar dig vidare om du behöver besöka jourcentral eller akutmottagning.

Du kan inte boka eller avboka tid på vårdcentralen via telefonnumret 1177.

Astma- och KOL-mottagningen

Mottagning för patienter med astma/KOL eller andra lungsjukdomar. Endast tidsbokade besök.

Astmasköterska: Annie Guberina
Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Barnavårdscentralen

Barnhälsan 6-13 år

Barnhälsan är en förstärkning av första linjens insatser för barn/unga 6-13 år med psykisk ohälsa och deras familjer. Till mottagningen

Blodtrycksmottagningen

På blodtrycksmottagningen kan du få ditt blodtryck kontrollerat. Endast tidsbokade besök. I vårt hälsorum "Tryckoteket" finns möjlighet att kostnadsfritt själv kontrollera blodtryck, göra livsstilstest samt ta del av hälsorelaterad information. Tryckoteket finns beläget på plan 9 i väntrum 3.

Undersköterskor: Lena Karlsson, Frida Bergqvist, Gabriella Wahlström, Amanda Bjurehed Breid, Maria Bjurehed och Fanny Ekberg.
Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Diabetesmottagningen

Mottagning för personer med kost-, tablett- och insulinbehandlad diabetes samt personer med förhöjt blodsocker. Förutom regelbundna kontroller ges instruktioner, kostråd och övrig rådgivning. Endast tidsbokade besök.

Diabetessköterska: Ann Stark
Telefontid: måndag och onsdag kl. 08.15-08.45
Telefonnummer: 010-104 77 87

Diabetessköterska: Sara Nilsson
Telefontid: måndag kl. 08.15-09.15
Telefonnummer: 010-104 69 53

Dietistmottagningen

Distriktssköterskemottagningen

Till distriktssköterskemottagningen kan du vända dig om du behöver hjälp med lättare åkommor som såromläggning, injektioner, rådgivning med mera. Endast tidsbokade besök.

Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Hälsomottagningen

På hälsomottagningen kan du få stöd och råd kring kost, träning och motion. I vårt hälsorum "Tryckoteket" finns möjlighet att själv kontrollera blodtryck, göra livsstilstest samt ta del av hälsorelaterad information. Tryckoteket finns beläget på plan 9 i väntrum 3.

Hälsosamordnare/dsjuksköterska: Charlotta Edvall
Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Inkontinensmottagningen

Mottagningen erbjuder information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning för patienter med inkontinensproblematik. Endast tidsbokade besök.

Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Läkarmottagningen

Samtliga besök till läkare bokas i förväg via sjuksköterska på telefonnummer 010-105 98 90.

Våra läkare:

Mingmin Bao, distriktsläkare
Iréne Carlsson, distriktsläkare
Hans Örtoft, distriktsläkare
Kristina Loinder, distriktsläkare


Johannes Tysk, ST-läkare

Medicinska fotvården

Fotvård för diabetiker och reumatiker. Remiss från läkare eller diabetessköterska krävs. Endast tidsbokade besök.

Fotvårdsterapeut: Annelie Cleve
Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Provtagningen

Välkommen till oss för provtagning måndag-fredag klockan 8.10-12.15 samt 12.45-16.30.

För att ta prov behöver en läkare eller sjuksköterska ha ordinerat provet. Vi har drop-in men du kan även boka tid i våra e-tjänster högst upp på sidan, välj "Boka tid direkt" och sedan "Provtagning - ordinerade prover på lab" så ser du vilka tider du kan välja på.

Inför provtagning:

 • Ta med giltig legitimation.
 • Anmäl dig i vårdcentralens reception.
 • Sitt ner och vila cirka 15 minuter innan du ska ta provet. Detta för att ditt provtagningsresultat ska bli så rättvisande som möjligt.

För fasteprover, till exempel blodsocker och blodfetter, gäller följande:

 • Du ska vara fastande minst 10 timmar inför provtagningen, till exempel från klockan 22.00 till klockan 8.00.
 • Du får inte äta, dricka, röka, snusa eller tugga tuggummi inom denna tid.
 • Eventuella mediciner kan du ta tillsammans med ett halvt glas vatten på morgonen.

För prov för läkemedelsanalys, exempelvis Levaxin, gäller följande:

 • Provet ska tas före du tar morgondosen.

För urinprov gäller följande:

 • Det bästa är om du lämnar morgonurin.
 • Urinprov ska förvaras i kylskåp och lämnas in på laboratoriet inom 4 timmar.
 • Använd bara de godkända provtagningskärlen för urinprov som finns att få hos oss på vårdcentralen. Välkommen att hämta i receptionen eller hos oss på provtagningen.
 • Urinprov som ska skickas på odling måste vara på laboratoriet senast klockan 11.30.

Du kan också lämna blodprov på någon av sjukhusens provtagningsenheter.

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig att samordna rehabiliteringsinsatser som planeras tillsammans med dig under din sjukskrivning. Det kan gälla åtgärder på vårdcentralen, kontakter med arbetsgivaren, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller andra vårdgivare som medverkar i din rehabilitering.

Målet är återgång till arbete eller studier samt att förebygga sjukskrivning. För mer information kan du prata med din läkare eller rehabkoordinatorn.

Rehabkoordinator: Lotta Ludvigsson
Telefonnummer: 010 104 76 26

Rehabkoordinator: Martina Haglund
Telefonnummer: 010 104 74 89

 

Rökavvänjningen

På vårdcentralen kan du få hjälp med att sluta röka/snusa genom individuell rådgivning och stöttning.

Undersköterska: Frida Bergqvist
Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Samtalsmottagningen

Samtalsstöd vid depression, ångest, kriser samt stressrelaterade besvär. Endast tidsbokade besök.

Vi erbjuder även kognitiv beteendeterapi (KBT) på nätet. Du som är intresserad av detta kan logga in ovan och anmäla ditt intresse.

Lider du av psykisk ohälsa, är anhörig eller allmänt intresserad ordnar vi varje termin hälsoföreläsningar. Du behöver inte vara listad på vårdcentralen för att delta. Läs mer om hälsoföreläsningar på Vårdcentralen Lyckorna.

Kurator/samtalsterapeut KBT: Hanna Hagberg, Adeline Nilsson, Maria Ekberg Leo.
Psykolog: Malin Ivarsson,  Lena Lehman Reinhardt.
Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Sjuksköterskemottagningen

På sjuksköterskemottagningen tar vi emot patienter med hals- och öronbesvär, viss sårvård samt vaccinationer. Endast tidsbokade besök.

Telefontid: vardagar kl. 08.00-17.00
Telefonnummer: 010-105 98 90

Vaccinationsmottagningen

Vårdcentralen erbjuder vaccination och rådgivning inför utlandsresa. Endast tidsbokade besök. Kontakta mottagningssköterska på telefonnummer 010-105 98 90 för att boka tid. Vid längre utlandsresor kontakta Vårdcentralen Brinken.

Avgiftsfri vaccinering mot livmoderhalscancer och humant papillomvirus (HPV) för flickor födda 1993-1998. Endast tidsbokade besök. Du som är under 18 år behöver ha med ifylld samtyckesblankett underskriven av vårdnadshavare. Mer information om samtyckesblanketter.

Telefontid: måndag-onsdag samt fredag kl. 08.15-09.00
Telefonnummer: 010-104 72 94 eller 010-104 73 97

För TBE-vaccination hänvisar vi i nuläget till privata vårdgivare eller en vaccinationsmottagning i Linköping.

Om oss

Vårdcentralen Lyckorna ligger centralt belägen invid Lasarettet i Motala. Vi har en god bemanning och kompetenta medarbetare. God vård och hälsoförebyggande arbete är vår målsättning. Vi prioriterar tillgänglighet och gott bemötande. Forskning och utveckling ses som en naturlig del av verksamheten.

Samtliga besök bokas i förväg. För kontakt och mer information - se vårt utbud.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Lyckorna, Motala.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

68 %

Det aktuella värdet är
68%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

83 %

Det aktuella värdet är
83%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

71 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
71 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

67 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

63 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
63 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

75 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
75 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

76 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
76 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information