Dataskyddsombudet, Örebro


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Begäran om loggutdrag

  • Fråga Dataskyddsombudet

Telefonnummer och Öppettider

019-602 70 00

Övriga tider och telefonnummer

Växeltelefon:
019-602 70 00

ADRESS

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Län, kommun
Örebro län, Örebro
Postadress
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Om oss

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har Region Örebro län utsett ett dataskyddsombud som ska se till att alla personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.


Du kan kontakta dataskyddsombudet via 1177 Vårdguidens e-tjänster, på telefon 019 602 73 10 eller via e-post dso@regionorebrolan.se.


OBS! För att säkert kommunicera med Region Örebro län rekommenderas att du kontaktar oss på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Tjänsten uppfyller de krav på säkerhet och sekretess som ställs inom vården.


Du kan även kontakta Region Örebro län via e-post. Tänk på att aldrig skicka ditt personnummer eller andra känsliga uppgifter, t.ex. om din hälsa, via e-post. E-posten kan jämföras med öppna vykort och vi kan inte garantera sekretess och säkerhet om uppgifterna skickas den vägen.


Mer information om hur Region Örebro län behandlar dina personuppgifter hittar du på www.1177.se/Orebrolan/ eller www.regionorebrolan.se/.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.