Vårdcentralen Rottne


.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Klagomål eller synpunkter på vården

 • Kontakta mig

 • Rådgivning

Telefonnummer och Öppettider

0470-58 99 60
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-ons 08–17
Tor 09:15–17
Fre 08–17
Växeltelefon:
0470-58 80 00

Aktuellt

Öppettider fredagar

Publicerad: 2017-09-05

Vårdcentralen Rottne är stängd varannan fredag, ojämna veckor. Dessa dagar hänvisas till Vårdcentralen Braås.

ADRESS

Besöksadress
Löpanäsvägen 5, Rottne
Län, kommun
Kronobergs län, Växjö
Postadress
Vårdcentralen Rottne
Löpanäsvägen 5
363 30
Rottne

Vårt utbud

 

Här finns hela familjens läkare och sjuksköterskor. Vi hjälper dig och din familj med den sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser och utrustning.

På vårdcentralen finns flera specialmottagningar. Information finner du under respektive mottagning.

 

Vid livshotande sjukdomsfall och allvarliga olyckor ring 112.

Vid råd om vård eller för besked vart du ska vända dig, ring sjukvårdsrådgivningen på 1177.

Använd gärna våra E-tjänster

Välkomna

Jessica Sakshaug
verksamhetschef
telefonnummer: 0470-589964

Läkarmottagning

Specialister i allmän medicin:
Ulrike Tempel (f.n tjänstledig)
Gunilla Schön (f.n tjänstledig)
Sofia Ohlson
Oskar Lindfors
Rajendhar Anneela

ST läkare:
Siri Hennessey
Sebastian Eriksson

AT-läkare
Emil Svalbring

 

Provtagning

Öppettider:

Måndag till onsdag klockan 8.00 - 11.00
Torsdag klockan 9.15 - 11.00

Jämna veckor har vi öppet fredagar för provtagning klockan 8.00 - 11.00

Du anmäler dig i receptionen när du kommer.

Om du ska lämna fasteblodprover ska du inte ha ätit eller druckit något 12 timmar före provtagningen

Vi har ingen tidsbokning till laboratoriet. Du får komma när det passar dig på ovan angivna provtagningstider  men får vara beredd på att vänta en stund.

 

Astmamottagning

På astmamottagningen träffar du distriktsköterska Ulrika Thorn Andersson hon är  till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL. Ulrika tjänstgör på vårdcentralen i Braås,  Astmasköterskan hjälper dig hantera astmasjukdomen.

Vi erbjuder:

 • information och rådgivning
 • spirometritest där lungfunktionen mäts
 • ansträngningstest.

Tidbokning per telefon: 0470-589960 vardagar 7.30-16.30

Barnavårdscentral

På barnavårdscentralen erbjuder vi:

 • regelbundna kontroller av ditt barns utveckling och tillväxt
 • vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram
 • samtal och rådgivning
 • föräldrargrupper
 • spädbarnsmassage.

Mottagningstider: Vi har tidsbeställning både till distriktssköterska och läkare.

Våra telefontider är:

Måndagar 13-14
Tisdagar 8-8.30
Onsdagar 8-8.30
Torsdagar 13-14

Vi som jobbar här är:
Anna Noryd 0470-589966.
Hanna Nordlöf 0470-589967

Svarar vi inte tala då in ett meddelande på vår telefonsvarare, uppge ditt barns namn och personnummer samt det telefonnummer vi kan nå dig på.

OBS: fredagar ojämn vecka har vi stängt.

Är ditt barn sjukt ring till vårdcentralen på telefonnummer: 0470-589960

 

http://www.1177.se/Kronoberg/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccinationer-av-barn/

Verksamhetschef

Jessica Sakshaug
telefon: 0470-589964

 

Distriktssköterskemottagning

Öppettider: du är välkommen att kontakta oss för ett besök hos distriktssköterska.
Tidsbeställning och rådgivning: 0470-589960.

Hos oss kan du till exempel få hjälp med:

 • Blodtryckskontroller
 • Såromläggningar
 • vaccinationer/injektioner
 • hälsorådgivning
 • hudbesvär
 • öronspolning
 • förskrivning av vissa läkemedel

 

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator är en resurs för dig som patient när du riskerar bli eller är sjukskriven. Rehabiliteringskoordinator kan vara en kontaktperson för dig och den som lotsar och guidar kring insatser som du kan få från din vårdcentral, specialistsjukvård och andra myndigheter t.ex. Försäkringskassan. Du kan erbjudas information om vad som kan hända om du riskerar att bli eller är sjukskriven. Du kan även få ett samtal där dina resurser, begränsningar och behov tydliggörs utifrån den situation du är i.
Vår rehabiliteringskoordinator heter Mattias Petersson, tel 0470-58 69 07.

http://www.1177.se/Hitta-vard/Kronoberg/Kontakt/Sjukgymnastiken-Rottne-och-Braas/

 

Samtalsterapeut

Hos oss arbetar Kai Nilsson som är skötare och legitimerad psykoterapeut med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT). Av honom kan du få hjälp med samtalsterapi och behandling vid livskriser, ångesttillstånd och lättare depression.

http://www.1177.se/Hitta-vard/Kronoberg/Kontakt/Sjukgymnastiken-Rottne-och-Braas/

Sjukgymnastik

Här träffar du sjukgymnasterna Lena Boman och Sofie Nylander. Våra öppettider är måndag till fredag klockan 8.00 - 16.00

Vi har telefontid måndag till torsdag klockan 11.00 - 12.00. Det går bra att lämna återbud på vår telefonsvarare dygnet runt. Övriga ärenden hänvisas till telefontiden. Vi träffas på telefonnummer 0470-589975.

http://www.1177.se/Hitta-vard/Kronoberg/Kontakt/Sjukgymnastiken-Rottne-och-Braas/

Om oss

Vårdcentralen ingår i vårdval Kronoberg. Vi erbjuder grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldersgrupper, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatrikompetens.


Verksamhetshef är Jessica Sakshaug, träffas på telefonnummer: 0470-588000 växel

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Rottne.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

90 %

Det aktuella värdet är
90%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

89 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
89 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

91 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
91 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information