Vårdcentralen Ingelstad


Öppen mottagning för vaccination mot säsongsinfluensa

Tisdag 6 nov kl 08:30 - 11:00

Torsdag 8 nov kl 08:30 - 11.00

Tisdag 13 nov kl 13:30 - 16:00

Onsdag 14 nov kl 08:30 - 11:00

Torsdag 22 nov kl 13:30 - 16:00

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • 2. Av/omboka tid direkt

  • Av/omboka tid

  • Beställa tid

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Klagomål eller synpunkter på vården

  • Kontakta mig

  • Påminnelsetjänst via sms eller e-post

  • Rådgivning

Telefonnummer och Öppettider

0470-58 94 00
Telefontid idag:
06:30–16:45
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 06:30–16:45
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
0470-58 80 00

ADRESS

Besöksadress
Helenetorpsvägen 2, Ingelstad
Län, kommun
Kronobergs län, Växjö
Postadress
Vårdcentralen Ingelstad
Helenetorpsvägen 2
355 71 Ingelstad
Vägbeskrivning

Buss: Busshållplats finns i centrum av Ingelstad. Avstånd till vårdcentral cirka 200 m söderut.

Bil: Rondell på väg 27 placerad vid Östra Torsås kyrka, sväng mot centrum, följ skyltning.

Vårt utbud

Hos oss har vi följande utbud:

Astma- och KOL mottagning

Astma- och KOL- mottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Här arbetar distriktssköterska med högskoleutbildning inom området i samarbete med läkare och sjukgymnast. Vi erbjuder utredning, information och rådgivning, spirometritest där lungfunktionen mäts och träning i att använda medicin och hjälpmedel. Vi kan även erbjuda KOL-skola på VC Teleborg. Astmasköterskan hjälper dig att hantera astmasjukdomen.

Astma- och KOL- mottagningen har tidsbokning. Distriktssköterskan Annelie Stigson ansvarar för mottagningen

Barnavårdscentral

På barnavårdscentralen arbetar vi förebyggande med
barnhälsovård. Barnhälsovården är kostnadsfri, frivillig och erbjuds alla
småbarnsföräldrar under förskoleåren. Vi gör regelbundna kontroller av ditt
barns utveckling och tillväxt samt vaccinationer enligt Socialstyrelsens
vaccinationsprogram. Vi erbjuder även samtal, rådgivning och föräldragrupper.
Målet är att ditt barn ska må bra och att förebygga sjukdom, olycksfall eller
att barnet far illa. Som förälder känner du ditt barn allra bäst, medan vi som arbetar
på barnavårdscentralen har kunskap om barn i ett bredare perspektiv.

BVC har tidsbokning. Du kan ringa vår röstbrevlåda
0470-58 94 13 och prata in ett meddelande så ringer vi upp dig.

Verksamhetschef

Marianne Jervehed

0470 - 58 94 00

Blodtrycksmottagning

På onsdag eftermiddag 13.00–16.30  är du välkommen att besöka vårt rum för blodtryckskontroll. Här kan du själv kostnadsfritt kontrollera ditt blodtryck. Här finns information om hur du delger oss ditt blodtryck.

Du kan även kontakta distriktssköterskan för tidsbokat besök.

Diabetesmottagning

Till diabetesmottagningen kallas du som har diabetes typ 2 för information, uppföljning, stöd till förebyggande åtgärder och behandling. På diabetesmottagningen arbetar distriktssköterska som har vidareutbildning inom diabetes i samarbete med läkare.

Om du precis har fått diabetes, kan du ofta klara dig med kostbehandling. Du kan då få råd om hur du på bästa sätt ändrar din kost och håller dig i form.

På diabetesmottagningen arbetar distriktssköterskan Monica Görtz.

Tidsbokning.

Demensmottagning

Demensutredning görs tillsammans med patientens läkare och demensansvarig på vårdcentralen. Förutom en genomgången kroppslig undersökning som görs av en läkare, gör även demensansvarig ett första hembesök för noggrann anamnes och testning av minnesfunktioner. Om demensdiagnos föreligger görs därefter årliga uppföljningar.

Demensansvarig har även möjlighet att förmedla kontakt med kommunens demenssjuksköterska för fortsatt stöd och insatser, samt erbjuds anhörigutbildningar när diagnos är satt.

Distriktssköterskemottagning

På distriktssköterskemottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat blodtryckskontroller, såromläggningar, vaccinationer och injektioner.

För rådgivning och tidsbokning ring 0470-589400. Du kommer då till vårt automatiska telefonkösystem, TeleQ. Detta innebär att en telefonsvarare svarar när du ringer upp. Du uppger ditt telefonnummer och får besked om vilket klockslag distriktssköterskan kommer att ringa dig.

Inkontinensmottagning

Urinläckage är vanligt förekommande och drabbar både män och kvinnor, gamla som unga. Urinläckage kan alltid lindras och ibland botas helt.

Vi erbjuder information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning och träningsprogram för patienter med urinläckage.

Om du får hjälp av hemsjukvården är det via dem du ska beställa inkontinensskydd.

På inkontinensmottagningen träffar du Monica Görtz.

Tidsbokning.

Laboratorium

När du ska ta prover behöver du inte boka tid. Bara anmäl dig i receptionen när du kommer.

All provtagning måste vara ordinerad av läkare eller sjuksköterska.

Om du ska lämna fasteblodprover ska du inte ha ätit eller druckit någonting på 12 timmar före provtagningen. Vi utför provtagning helgfri dagar enligt följande:

Måndag-torsdag kl. 8.00–16.00

Fredag 8.00–12.00.

Vi har stängt för lunch mellan 12.00–13.00.

Vi som arbetar på laboratoriet heter: Jeanette Stamming och Ann-Louise Johansson.

Läkarmottagning

Den största delen av vår arbetstid tar vi emot patienter på vår mottagning. Några av oss deltar också i barnhälsovården på BVC. Vi samarbetar med kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården och gör regelbundna besök på kommunens boenden och arbetar på Jourläkarcentralen i Växjö.

Specialistläkare i allmänmedicin:

Karin Strand

Anders Ylvén

ST-läkare:

Fredrik Rosén

Camilla Petrén (föräldraledig)

Marcus Thelander

Anna Albinsson

AT-läkare:

Pernilla Rosenquist  fr o m  2018-05-07

 

 

 

Psykosocial resurs

Hos psykiatriresurs kan du få samtalsbehandling när du hamnat i kris, ångest eller depression. Du behöver ha remiss från en läkare för att få tid till psykiatriresurs.

Psykiatriresurs som arbetar på vårdcentralen i Ingelstad heter Christina Persson.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator är en resurs för dig som riskerar att bli eller är sjukskriven. Rehabiliteringskoordinatorn kan vara kontaktperson för dig och guide kring insatser från din vårdcentral, specialist sjukvård och andra myndigheter t.ex. försäkringskassan. Du kan erbjudas information om vad som kan hända om du riskerar att bli eller är sjukskriven. Du kan även få ett samtal där dina resurser, begränsningar och behov tydliggörs utifrån den situationen du är i.

Sjukgymnastik

Om du har problem med muskler, leder, rygg eller nacke kan du vända dig till oss för bedömning, rådgivning och behandling. Träning i lämplig form och dos är många gånger den bästa behandlingen vid stelhet, svaghet, smärta, yrsel, dålig balans eller dålig kondition.

Du behöver inte remiss. Vi samarbetar med läkarna och distriktssköterskorna på vårdcentralen.

Ett besök hos sjukgymnast kostar 100:-, frikort gäller.

Telefontid: helgfri måndag – fredag 9.00–9.30. telefonnummer: 0470-58 94 21

Sjukgymnasten som arbetar här heter Karin Jönsson.

Behöver du hjälpmedel som rollatorer, rullstolar, toalettsitsförhöjning mm var god ta kontakt direkt med Växjö kommuns ärendetelefon, helgfria vardagar kl. 8.30–11.00, telefonnummer: 0470-430 50.

Tobaksavvänjning

Vi erbjuder tobaksavvänjning där du kan få professionell hjälp med att sluta röka och snusa av en specialistutbildad distriktssköterska.

Att sluta röka kan beskrivas som ett aktivt arbete där du ersätter gamla vanor och tankemönster med nya för att bryta nikotinberoendet..

Distriktssköterskan som arbetar med tobaksavvänjning heter Annelie Stigson.

Vi erbjuder individuell rådgivning men vi kan också förmedla kontakt med gruppavvänjning.

Vaccinationsmottagning

Behöver du vaccinera dig inför din utlandsresa? Kontakta oss i god tid för att boka tid för vaccination.

Vi vaccinerar även mot TBE.

 

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten på vårdcentralen Ingelstad heter Anna Karlsson.

Arbetsterapeuten har fokus på aktiviteter i vardagen och arbetar både med samtal och med praktisk träning i aktivitet. Du behöver ingen remiss för att få träffa arbetsterapeut i primärvården.

Arbetsterapeuten är en del i vårdcentralens rehabiliteringsteam och hjälper till med att samordna din rehabilitering.

Arbetsterapeuten kan:

Utreda din aktivitetsförmåga, d.v.s. bedömning av vilka konsekvenser sjukdom och symtom får för ditt vardagliga liv.

Göra arbetsplatsbesök och bedöma aktivitetsförmågan utifrån hur arbetsplatsen är utformad och vilka uppgifter som ingår.

Ge stöd i att klara av dina vardagliga aktiviteter och arbete.

Ge stöd i att återfå aktivitetsbalans i livet och få struktur på vardagen.

Ge ergonomiska råd i vardagslivet och på arbetsplatsen, samt ge förslag på anpassningar för att underlätta.

Ge tips på bra produkter och hjälpmedel.

Stödja dig i arbetsträning.

Utför kartläggning av aktivitetsförmåga och gör en kognitiv bedömning.

Behandling av handartros med handträningsprogram, ortoser och ge råd kring ledskonande arbetsmetoder

Välkommen att kontakta vår arbetsterapeut Anna Karlsson, telefon 0767 207901.

Om oss

Vårdcentralen Ingelstad har funnits i över 30 år och är en välfungerande och inarbetad mottagning. Vi har en god personalanda och är kända för ett gott bemötande, god tillgänglighet och kontinuitet.


Region Kronoberg har ett gemensamt grundutbud som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, barnhälsovård, rehabilitering, psykosociala insatser, rådgivning och förebyggande insatser.


Vårdcentralen är öppen helgfria vardagar, måndag - fredag Kl 07.45 -17.00

Stängt för lunch mellan Kl 12.00 -12.45

Telefonnummer: 0470 - 58 94 00


Om du blir svårt sjuk ska du ringa 112.


När vårdcentralen är stängd, ring 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka jourcentral eller sjukhus.


Receptionen är öppen helgfria vardagar mellan Kl 07.45 - 17.00.


Verksamhetschef

Marianne Jervehed

0470 - 58 94 00

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Ingelstad.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-01-01 - 2018-06-30

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

86 %

Det aktuella värdet är
86%
Mätningen genomfördes
2018-09-01 - 2018-09-30

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

89 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
89 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

88 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information