Vårdcentralen Ingelstad


Du kan numera boka eller omboka vissa besök hos oss via webben.

Du kan omboka besök till:

* Astma/KOL-sjuksköterska

* Diabetessjuksköterska

* Planerade läkarbesök

Du kan boka:

* Tid för provtagning på vårt labb - om du har ordinerade prover

* Tid hos distriktssköterska för lättare åkommor

Du loggar in i e-tjänsterna här på 1177.se

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Mina bokade tider

 • Av/omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Klagomål eller synpunkter på vården

 • Kontakta mig

 • Påminnelsetjänst via sms eller e-post

 • Rådgivning

Telefonnummer och Öppettider

0470-58 94 00
Telefontid idag:
06:30–16:45
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 06:30–16:45
Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
0470-58 80 00

ADRESS

Besöksadress
Helenetorpsvägen 2, Ingelstad
Län, kommun
Kronobergs län, Växjö
Postadress
Vårdcentralen Ingelstad
Helenetorpsvägen 2
355 71 Ingelstad
Vägbeskrivning

Buss: Busshållplats finns i centrum av Ingelstad. Avstånd till vårdcentral cirka 200 m söderut.

Bil: Rondell på väg 27 placerad vid Östra Torsås kyrka, sväng mot centrum, följ skyltning.

Vårt utbud

Hos oss har vi följande utbud:

Astma- och KOL mottagning

Astma- och KOL- mottagningen är till för dig som har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Här arbetar distriktssköterska med högskoleutbildning inom området i samarbete med läkare och sjukgymnast. Vi erbjuder utredning, information och rådgivning, spirometritest där lungfunktionen mäts och träning i att använda medicin och hjälpmedel. Vi kan även erbjuda KOL-skola på VC Teleborg. Astmasköterskan hjälper dig att hantera astmasjukdomen.

Astma- och KOL- mottagningen har tidsbokning.

Barnavårdscentral

På barnavårdscentralen arbetar vi förebyggande med
barnhälsovård. Barnhälsovården är kostnadsfri, frivillig och erbjuds alla
småbarnsföräldrar under förskoleåren. Vi gör regelbundna kontroller av ditt
barns utveckling och tillväxt samt vaccinationer enligt Socialstyrelsens
vaccinationsprogram. Vi erbjuder även samtal, rådgivning och föräldragrupper.
Målet är att ditt barn ska må bra och att förebygga sjukdom, olycksfall eller
att barnet far illa. Som förälder känner du ditt barn allra bäst, medan vi som arbetar
på barnavårdscentralen har kunskap om barn i ett bredare perspektiv.

BVC har tidsbokning. Du kan ringa vår röstbrevlåda
0470-58 94 13 och prata in ett meddelande så ringer vi upp dig.

Verksamhetschef

Marianne Granquist

0470 - 58 94 00

Blodtrycksmottagning

På onsdag eftermiddag 13.00–16.30  är du välkommen att besöka vårt rum för blodtryckskontroll. Här kan du själv kostnadsfritt kontrollera ditt blodtryck. Här finns information om hur du delger oss ditt blodtryck.

Du kan även kontakta distriktssköterskan för tidsbokat besök.

Diabetesmottagning

Till diabetesmottagningen kallas du som har diabetes typ 2 för information, uppföljning, stöd till förebyggande åtgärder och behandling. På diabetesmottagningen arbetar distriktssköterska som har vidareutbildning inom diabetes i samarbete med läkare.

Om du precis har fått diabetes, kan du ofta klara dig med kostbehandling. Du kan då få råd om hur du på bästa sätt ändrar din kost och håller dig i form.

Tidsbokning.

Demensmottagning

Demensutredning görs tillsammans med patientens läkare och demensansvarig på vårdcentralen. Förutom en genomgången kroppslig undersökning som görs av en läkare, gör även demensansvarig ett första hembesök för noggrann anamnes och testning av minnesfunktioner. Om demensdiagnos föreligger görs därefter årliga uppföljningar.

Demensansvarig har även möjlighet att förmedla kontakt med kommunens demenssjuksköterska för fortsatt stöd och insatser, samt erbjuds anhörigutbildningar när diagnos är satt.

Distriktssköterskemottagning

På distriktssköterskemottagningen kan vi hjälpa dig med bland annat blodtryckskontroller, såromläggningar, vaccinationer och injektioner.

För rådgivning och tidsbokning ring 0470-589400. Du kommer då till vårt automatiska telefonkösystem, TeleQ. Detta innebär att en telefonsvarare svarar när du ringer upp. Du uppger ditt telefonnummer och får besked om vilket klockslag distriktssköterskan kommer att ringa dig.

Inkontinensmottagning

Urinläckage är vanligt förekommande och drabbar både män och kvinnor, gamla som unga. Urinläckage kan alltid lindras och ibland botas helt.

Vi erbjuder information om inkontinenshjälpmedel samt rådgivning och träningsprogram för patienter med urinläckage.

Om du får hjälp av hemsjukvården är det via dem du ska beställa inkontinensskydd.

Tidsbokning.

Laboratorium

När du ska ta prover behöver du inte boka tid. Bara anmäl dig i receptionen när du kommer.

All provtagning måste vara ordinerad av läkare eller sjuksköterska.

Om du ska lämna fasteblodprover ska du inte ha ätit eller druckit någonting på 12 timmar före provtagningen. Vi utför provtagning helgfri dagar enligt följande:

Måndag-torsdag kl. 8.00–16.00

Fredag 8.00–12.00.

Vi har stängt för lunch mellan 12.00–13.00.

 

Läkarmottagning

Den största delen av vår arbetstid tar vi emot patienter på vår mottagning. Några av oss deltar också i barnhälsovården på BVC. Vi samarbetar med kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården och gör regelbundna besök på kommunens boenden och arbetar på Jourläkarcentralen i Växjö.

 

 

 

 

Psykosocial resurs

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator är en resurs för dig som riskerar att bli eller är sjukskriven. Rehabiliteringskoordinatorn kan vara kontaktperson för dig och guide kring insatser från din vårdcentral, specialist sjukvård och andra myndigheter t.ex. försäkringskassan. Du kan erbjudas information om vad som kan hända om du riskerar att bli eller är sjukskriven. Du kan även få ett samtal där dina resurser, begränsningar och behov tydliggörs utifrån den situationen du är i.

Sjukgymnastik

Tobaksavvänjning

Vi erbjuder tobaksavvänjning där du kan få professionell hjälp med att sluta röka och snusa av en specialistutbildad distriktssköterska.

Att sluta röka kan beskrivas som ett aktivt arbete där du ersätter gamla vanor och tankemönster med nya för att bryta nikotinberoendet..

Vi erbjuder individuell rådgivning men vi kan också förmedla kontakt med gruppavvänjning.

Vaccinationsmottagning

Behöver du vaccinera dig inför din utlandsresa? Kontakta oss i god tid för att boka tid för vaccination.

Vi vaccinerar även mot TBE.

 

Arbetsterapeut

Boka/omboka besök

Du kan numera boka eller omboka vissa besök hos oss via webben.

Du kan omboka besök till:

* Astma/KOL-sjuksköterska

* Diabetessjuksköterska

* Planerade läkarbesök

Du kan boka:

* Tid för provtagning på vårt labb - om du har ordinerade prover

* Tid hos distriktssköterska för lättare åkommor

Du loggar in i e-tjänsterna här på 1177.se

Äldremottagning

Du kan få stöd av samordningssköterska.

Vårdcentralen Ingelstad vill förbättra vårt sätt att ta hand om dig som är äldre, eller har många sjukdomar.

Behovet av stöd från en samordningssköterska kan se olika ut. Det beror på din livssituation, och vilka behov du har. Din samordningssköterska är en fast vårdkontakt som du kan vända dig till.

Samordningssköterskan har nära kontakt med olika delar av vården, och kan förmedla kontakter ohc ge dig information om vart du kan vända dig i olika ärenden.

Anhöriga kan få stöd, råd och hjälp med olika frågor som rör den äldre. På äldremottagningen kan vi också erbjuda minnesutredningar och annat stöd vid minnesproblem. Med stöd av samordningssköterskan vill vi ge dig ett tryggt omhändertagande!

Din samordningssköterska når du

Måndag - fredag, 11:30 - 12.00 på 0470 - 58 94 22

Om oss

Vårdcentralen Ingelstad har funnits i över 30 år och är en välfungerande och inarbetad mottagning. Vi har en god personalanda och är kända för ett gott bemötande, god tillgänglighet och kontinuitet.


Region Kronoberg har ett gemensamt grundutbud som bland annat innehåller grundläggande hälso- och sjukvård, barnhälsovård, rehabilitering, psykosociala insatser, rådgivning och förebyggande insatser.


Vårdcentralen är öppen helgfria vardagar, måndag - fredag Kl 07.45 -17.00

Stängt för lunch mellan Kl 12.00 - 12.45

Telefonnummer: 0470 - 58 94 00


Om du blir svårt sjuk ska du ringa 112.


När vårdcentralen är stängd, ring 1177. Sjuksköterskorna på 1177 ger dig allmänna medicinska råd och lotsar dig rätt om du behöver uppsöka jourcentral eller sjukhus.


Receptionen är öppen helgfria vardagar mellan Kl 07.45 - 17.00.


Verksamhetschef

Marianne Granquist

0470 - 58 94 00

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vårdcentralen Ingelstad.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

84 %

Det aktuella värdet är
84%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

89 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
89 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

88 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
88 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information