Teleborg primärvårdsrehab


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • 2. Mina bokade tider

  • Av/omboka tid

  • Begär intyg

  • Beställa tid

  • Klagomål eller synpunkter på vården

  • Kontakta mig

  • Rådgivning

  • Stöd och behandling

Telefonnummer och Öppettider

0470-58 67 99
Telefontid idag:
11–11:45
Öppet idag:
08–16:30

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 11–11:45
Öppettider:
Mån-tor 08–16:30
Fre 08–14
Växeltelefon:
0470-58 80 00

ADRESS

Besöksadress
Södra Vallviksvägen 1,352 51 Växjö
Län, kommun
Kronobergs län, Växjö
Postadress
Södra Vallviksvägen 1
352 51 Växjö
Vägbeskrivning

Vårdcentralen Teleborg

Buss: nr 1 eller 5 mot Teleborg

Vårt utbud

Primärvården möter personer i alla åldrar och med olika typer av besvär, skador, sjukdomar eller funktionsnedsättningar. Vi arbetar både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.

Inom Primärvårdsrehab arbetar arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, psykosocialresurs, psykoterapeut och rehabassistent. Våra professioner har både en bred och fördjupad kompetens inom flera områden.

Första besöket hos oss innebär alltid en bedömning och därefter görs en eventuell planering av insatser tillsammans med dig. Målformulering och utvärdering av behandling är en naturlig del av arbetet.

Inom primärvårdsrehab erbjuder vi olika typer av gruppbehandling som kan bli aktuell för dig.

Professionerna inom primärvårdsrehab samverkar och stödjer dig i din rehabilitering. Vi ingår också i vårdcentralernas rehabteam.

Arbetsterapi

Våra arbetsterapeuter arbetar med evidensbaserade bedömningsinstrument och pedagogiska metoder och hjälpmedel för att hjälpa dig nå en så aktiv vardag som möjligt. Vi arbetar med allt från att hitta strategier i olika vardagsaktiviteter till att träna utförande i olika situationer som vid arbetsplatsen, fritidsaktivitet, utförande av aktiviteter i hemmet eller träning av nedsatt funktion.

För att komma till oss kan du kontakta oss via telefon, din vårdcentral eller via 1177.se/vårdguiden

Fysioterapi/sjukgymnastik

Våra fysioterapeuter/sjukgymnaster använder sig av olika evidensbaserade bedömningsinstrument samt pedagogiska och

manuella behandlingsmetoder.

Du kan vända dig till oss vid alla typer av besvär i rörelseapparaten liksom vid skador till följd av sjukdomar och funktionsnedsättning som påverkar din fysiska förmåga.

Vi visar på sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalité.

För att komma till oss kan du kontakta oss på vår telefontid, din vårdcentral eller via 1177.se/vårdguiden

Samtalsbehandling/Psykoterapi

Vi arbetar med psykisk ohälsa och psykosocialt stöd. Vi använder oss av evidensbaserade bedömningsinstrument och olika behandlingsmetoder för att stödja dig i en så fungerande vardag som möjligt.

Vi arbetar med allt från relationsproblem, livskriser till ångest och depression.

Vi har även möjlighet att erbjuda psykoterapi efter bedömning via din vårdcentral.

För att komma till oss måste du ha en remiss från din läkare på din vårdcentral.

Rehabiliteringskoordinator

Rehabiliteringskoordinator är en resurs för dig som patient när du riskerar bli eller är sjukskriven. Rehabiliteringskoordinator kan vara en kontaktperson för dig och den som lotsar och guidar kring insatser som du kan få från din vårdcentral, specialist sjukvård och andra myndigheter t.ex. Försäkringskassan. Du kan erbjudas information om vad som kan hända om du riskerar att bli eller är sjukskriven. Du kan även få ett samtal där dina resurser, begränsningar och behov tydliggörs utifrån den situation du är i.

Kontakt via din vårdcentral.

Om oss

Verksamhetschef Catrin Mård

0470-588000

Information till patienter

Remisskrav:
Till sjukgymnast råder inget krav på remiss.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom