Telefonnummer och Öppettider

0470-58 60 50

Övriga tider och telefonnummer

Växeltelefon:
0470-58 80 00

ADRESS

Besöksadress
Emil Lindells v 13 Centrumbyggnaden, plan 4, Sigfrids området, Växjö
Län, kommun
Kronobergs län, Växjö
Postadress
Akutpsykiatriska avdelningen
Vuxenpsykiatrin
Emil Lindells väg 13
351 12 VÄXJÖ

Vårt utbud

Vårt uppdrag är att vårda personer med allvarliga akuta psykiatriska tillstånd så som depressioner, ångest, manier, psykoser, svåra krisreaktioner.
Hos oss vårdas även patienter som är i behov av abstinensbehandling i heldygnsvård.

Akutpsykiatrisk intensivvård

På akutpsykiatriska avdelningen vårdas patienter i det akuta skedet med olika psykiatriska sjukdomstillstånd. Längre fram kan vården komma att fortsätta på allmänpsykiatriska avdelningen, psykosavdelningen eller äldrepsykiatriska avdelningen eller inom vuxenpsykiatrins öppenvård.

Abstinensbehandling

För personer med beroendeproblematik erbjuder vi abstinensbehandling i slutenvård om det finns medicinska skäl.

 

Om oss

Vi som arbetar på akutpsykiatriska avdelningen är: psykiatrisjuksköterskorsjuksköterskor, skötare, läkare, medicinsk sekreterare, psykolog och lokalvårdare.


Verksamhetschef: Sándor Eriksson, 0470 - 58 80 00 vx

Information till patienter

Remisskrav:
Nej

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom