Vetlanda vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Boka tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Hjälp oss att bli bättre.

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-243 20 10
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
07:30–15:30 Laboratoriet , 08–17 Vårdcentral

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-fre 07:30–15:30 Laboratoriet
Mån-fre 08–17 Vårdcentral
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Norrvägen 2 B, Vetlanda
Län, kommun
Jönköpings län, Vetlanda
Postadress
Vetlanda Vårdcentral
Norrvägen 2 B
574 34 Vetlanda

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Vetlanda vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon 010-243 20 10. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider har du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapi, 010-243 22 49

Vi stödjer dig som på grund av skada eller sjukdom har svårt att klara ditt dagliga liv. Våra åtgärder förebygger, förbättrar eller kompenserar nedsatt förmåga att utföra vardagsaktiviteter.

Astmamottagning, 010-243 24 91

Telefontid tisdag, onsdag, torsdag 8.00–9.30

Mottagning tisdag, onsdag, torsdag 8.00–16.00. Boka tid före besök.

Vi ger råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi och tips om medicinering. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

Blodtrycksmottagning, 010-243 21 41, 010-243 21 05

Telefontid måndag–fredag 9.00–10.00

På blodtrycksmottagningen hjälper vi dig som har högt blodtryck (hypertoni) att hitta den behandlingen som du mår bäst av.

Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen ger vi dig råd, information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Du som har diabetes kan få remiss till fotvårdsterapeuten på Vetlanda vårdcentral.

Diabetessköterska Christina Malmlöf, 010-243 20 51
Telefontid måndag–fredag 8.00–9.00.

Diabetessköterska Jessica Ståhlgren, 010-243 20 82
Telefontid måndag–fredag 8.00–9.00.

Distriktsläkarmottagning, 010-243 20 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

Distriktsläkarmottagningen behandlar skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Distriktssköterskemottagning, 010-243 21 41, 010-243 21 05

Telefontid måndag–fredag 9.00–10.00

På distriktssköterskemottagningen får du råd och stöd om egenvård. Distriktssköterskan utför vissa behandlingar och bedömningar.

Exempel på vad distriktssköterskan gör:

 • tar bort stygn
 • lägger om sår
 • provar ut och skriver ut hjälpmedel vid inkontinens
 • provar ut kompressionsstrumpor
 • gör hälsobedömningar
 • gör fallriskbedömningar
 • ger råd om egenvård.

Hjärtsviktsmottagning, 010-243 20 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

Kontakta hjärtsviktsmottagningen via telefon eller via våra e-tjänster ovan.

Psykosocialt team,010-243 20 22

Telefontid måndagar och torsdagar kl. 8.00-9.00

Vi erbjuder psykosociala bedömningar, neuropsykiatriska basutredningar, stödsamtal och samtalsbehandling. De som kommer till oss har till exempel akut kris, ångest, depression, utmattning och stressproblematik.

Det Psykosociala teamet består av en psykolog, en psykoterapeut och en specialistsjuksköterska i psykiatri.

Vi erbjuder psykologisk behandling både individuellt, i gruppform och via internet.

Individuellt arbetar vi med olika korttidsterapier såsom KBT (Kognitiv beteendeterapi), affektfokuserad psykodynamisk terapi och compassion-fokuserad terapi.

Gruppbehandling som vi erbjuder just nu är en grupp för personer med utmattningssyndrom och en grupp för personer med blandade ångest- och depressionstillstånd.

De behandlingar som erbjuds via internet heter depressionshjälpen, ångesthjälpen, stresshjälpen, oroshjälpen och sömnhjälpen.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Sjukgymnastik,010-243 22 40

Telefontid måndag–fredag 8.00–8.30

Vi hjälper dig att hitta orsaken till dina problem. Tillsammans planerar vi eventuell träning, behandling eller andra åtgärder.

Till sjukgymnasten kan du vända dig om du vill ha råd och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet. Anpassad träning kan förebygga, men även vara en behandling vid sjukdom, skador och smärta. Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem.

Till oss kan du kan vända dig för exempelvis

 • smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
 • rehabilitering efter skador
 • stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • huvudvärk, migrän och yrsel
 • stressrelaterade symtom
 • andningsrelaterade symtom

Tobaksavvänjning, 010-243 24 91

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

Du kan kontakta oss via våra e-tjänster ovan för rådgivning och för att boka tid.

Vaccinationsmottagning, 010-243 20 10

Telefontid måndag–fredag 8.00–17.00

Vänligen ha ditt vaccinationskort till hands för att underlätta bokningen.

Du kan kontakta oss när du vill ha råd och information angående vaccination inför utlandsresan.

Om oss

Vårt mål att driva en väl fungerande primärvård, där kunskap, tillgänglighet och patientsäkerhet är ledord, gör att du alltid får den vård du behöver. Vår närhet till röntgen och laboratorium gör ditt besök enkelt. Vi har bred kompetens med tillgång till bland annat distriktssköterska, diabetessköterska, astma/KOL-sköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, psykolog och kurator.

Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Du kan ringa dygnet runt. När vårdcentralen är stängd kopplas du automatiskt till en jourmottagning. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Vetlanda vårdcentral - din trygghet.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna Närakuter. Du når Närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via Närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Vetlanda vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

99 %

Det aktuella värdet är
99%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

94 %

Det aktuella värdet är
94%
Mätningen genomfördes
2018-11-01 - 2018-11-30

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

70 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
70 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

63 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
63 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

68 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
68 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information