Öxnehaga vårdcentral Huskvarna


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Boka tid

 • Frågor inför resevaccination

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-242 36 00
Telefontid idag:
07:30–17
Öppet idag:
08–15:30 Laboratoriet , 08–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–17
Öppettider:
Mån-fre 08–15:30 Laboratoriet
Mån-fre 08–17 Vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Oxhagsgatan 59, Huskvarna
Län, kommun
Jönköpings län, Jönköping
Postadress
Öxnehaga vårdcentral
Box 5023
561 05 Huskvarna

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Öxnehaga vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon 010-242 36 00. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider har du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010–242 36 34

Telefontid måndag–fredag 08.15–15.30

Vi hjälper dig att komma tillbaka till en fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd som du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta, samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.
Du kan få stöd i att förbättra din förmåga, att hitta nya strategier och att få balans mellan aktivitet och vila.

Astmamottagningen, 010–242 36 00

Telefontid måndag-fredag 7.30–17.00

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi gör även kontroller av lungfunktionen.

Diabetesmottagningen, 010–242 36 48

Vi ger dig råd och information och följer upp din diabetes. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Distriktsläkarmottagningen, 010–242 36 00

Telefontid måndag-fredag 7.30–17.00

Distriktsläkaren behandlar och ger rådgivning om skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård och rehabilitering.

Distriktssköterskemottagningen, 010–242 36 00

Telefontid måndag-fredag 7.30–17.00

På vår mottagning kan du snabbt få hjälp med råd och bedömning när det gäller din eller dina barns hälsa. Det kan bland annat gälla sårskador, utslag och prickar, såromläggningar, blodtryckstagning, suturtagning.

Boka tid till oss på vår telefontid eller via annan kontakt med vårdcentralen. Du kan också boka tid via våra e-tjänster ovan.

För patient med långsamläkande sår har vi en särskild mottagning.

Inkontinenssköterskan kan ge dig råd, hjälpmedel och behandling vid problem med inkontinens.

Hjärt- och blodtryckshälsan, 010-242 36 00

Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00

Hjärt- och blodtryckshälsan är en mottagning med specialistsjuksköterskor som följer upp dig med högt blodtryck eller andra hjärtbekymmer såsom oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt, och kärlkrampsbesvär. Vi träffar också dig som har genomgången hjärtinfarkt eller hjärtoperation och som är utremitterad (utskriven) från sjukhus.

Specialistsjuksköterskorna har möjlighet att följa upp insatt behandling och ställa in mediciner. De arbetar med förebyggande vård och gör hälsokontroller.

Du erbjuds rådgivning, undervisning och stöd.

Vårt mål är att skapa välmående och trygghet.

Till oss kan du söka med eller utan remiss.

Intimmottagning, 010–242 36 00

Telefontid mådag-fredag 7.30-17.00

Barnmorska är på plats en gång i veckan.
Här kan du få hjälp med urinbesvär, framfall, sveda och klåda i underlivet, preventivmedelsrådgivning med mera. Både man som kvinna är välkomna!

Livsstilsmottagningen, 010–242 36 00

Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00

På Öxnehaga vårdcentral tycker vi det är viktigt att välja goda livsstilsvanor.

Vi hjälper dig gärna att se över dina vanor och kan ge dig tips och råd vad du kan göra för att må bättre.

Vi gör bland annat hälsokurvor efter tydliga kriterier. Du kan testa dina livsstilsvanor genom att använda dig av testen här intill.

Psykosociala enheten, 010-242 36 00

Telefontid måndag–fredag 7.30–17.00.
Du kan även kontakta oss via våra e-tjänster ovan.

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om ångestproblematik, stress, nedstämdhet och krisreaktioner. I psykosociala teamet på Öxnehaga vårdcentral arbetar kurator och psykolog. Våra insatser ska vara av korttidskaraktär.

Tobaksavvänjning, 010–242 36 00

Telefontid måndag - fredag 8.00 - 17.00

Har du funderat på att sluta röka eller snusa? Att sluta med tobak är en klok investering i dig själv! En investering som gör att du mår bättre, känner dig fräschare och får en bättre ekonomi.

Använder du tobak så har du säkert någon gång tänkt på att sluta. Kanske har du inte vågat att försöka att sluta, fast du skulle vilja? Kanske har du gjort några försök och misslyckats?

Varje försök du gör är ett steg närmare att lyckas.

Öxnehaga vårdcentrals tobaksavvänjare är specialistutbildade för att kunna hjälpa dig med att sluta röka eller snusa. Du kan komma till oss utan remiss. Det är bara att fråga efter tobaksavvänjning när du kontaktar vårdcentralen.

Sjukgymnastiken, 010–242 36 40

Telefontid måndag–fredag 8.30–9.30

Till oss kan du vända dig om du vill ha råd och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet. Anpassad träning kan förebygga, men även vara en behandling vid sjukdom, skador och smärta. Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem. Tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder.

Till oss kommer hela du, inte bara en kroppsdel.

Du kan kontakta oss av olika anledningar, exempelvis:

 • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
 • Rehabilitering efter skador
 • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • Huvudvärk, migrän och yrsel
 • Stressrelaterade symtom
 • Andningsrelaterade symtom
 • Balansproblem
 • Ergonomisk rådgivning
 • Träningsråd

Välkommen till oss!
Du kan söka med eller utan remiss.

Vaccinationsmottagningen, 010–242 36 00

Telefontid måndag-fredag 7.30-17.00

Vi vaccinerar och ger dig råd och information inför utlandsresa och fästingburen sjukdom.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa till vårdcentralen.

Du kan också boka tid via våra e-tjänster.

Om oss

Öxnehaga vårdcentral erbjuder en god och patientsäker vård tillhandahållen av läkare för medicinska besvär, sjuksköterskor för rådgivning, distriktssköterskor, specialutbildade sjuksköterskor med inriktning på diabetes, astma eller allergi, tobaksavvänjare, psykolog/kurator, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabsamordnare vid sjukskrivning. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Öxnehaga vårdcentral Huskvarna.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

88 %

Det aktuella värdet är
88%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

64 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
64 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

75 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
75 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information