Gränna vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid

 • Fråga sjuksköterskan

 • Frågor inför TBE vaccination (fästingburen hjärninflammation)

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Hjälp oss att bli bättre

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-242 49 00
Telefontid idag:
07:30–17
Öppet idag:
08–17 vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–17
Öppettider:
Mån 08–17 vårdcentralen
Tis 08–19 vårdcentralen
Ons-fre 08–17 vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Hävdevägen 31, Gränna
Län, kommun
Jönköpings län, Jönköping
Postadress
Hävdevägen 31
563 31 Gränna

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Gränna vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-242 49 00. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdtjänst via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Arbetsterapin, 010-242 49 71

Vi hjälper dig till en väl fungerande vardag efter sjukdom eller skada, eller om du har ett medfött funktionshinder. Vi arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.

Tillsammans med dig utreder och planerar vi vilken behandling, träning eller annat stöd du behöver. Målet är att du så tillfredsställande som möjligt ska klara din personliga vård och ditt boende, kunna gå i skolan eller arbeta, samt ha en aktiv fritid.

Rehabiliteringen innebär att ta till vara och träna både fysiska och psykiska funktioner och färdigheter.

Vi samverkar med olika yrkesprofessioner på vårdcentralen, sjukhusvården, hjälpmedelscentralen och kommunen. Etablerat samarbete finns med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Astmamottagningen, 010-242 49 00

Telefontid måndag-fredag 8-17

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergi. Vi kan även kontrollera din lungfunktion.

Vi har regelbundet en Astmaskola där du lär dig hur du kan hantera din astma. Du får råd och tips kring medicinering.

Blodtrycksmottagningen, 010-242 49 64

Telefontid måndag-fredag klockan 8-9

Vi mäter ditt blodtryck efter tidsbeställning.
Viktigt att tänka på vid blodtryckstagning:

 • Kom en kvart innan bokad tid.
 • Om du äter blodtrycksmedicin ska du ta den precis som vanligt.

Diabetesmottagningen, 010-242 49 00

Diabetesmottagningen är vanligen öppen torsdagar mellan kl 8-16.
Kontakt förmedlas via läkarmottagningen.

Diabetessjuksköterskan samarbetar med övriga yrkeskategorier på vårdcentralen. Här kan du få stöd, råd och undervisning som ger dig förutsättningar att leva med din diabetes på bästa sätt.

På mottagningen:

 • livsstilssamtal med dig som är i riskzonen att utveckla diabetes och för dig som nyligen fått diagnosen diabetes
 • uppföljning för dig som har diabetes
 • uppföljning för dig med graviditetsdiabetes
 • förskrivning av diabeteshjälpmedel

Distriktsläkarmottagningen, 010-242 49 00

Telefontid: måndag - fredag 07:30–17

Distriktsläkare är specialister i allmänmedicin och har bred kunskap om sjukdomar. Vi utreder och behandlar de flesta sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Vid behov kan vi remittera till andra specialister på sjukhuset.

Boka alltid tid för besök.

Distriktssköterskemottagningen, 010-242 49 64

Telefontid måndag - fredag 8:00 - 9:00
Om du inte kan nå oss under telefontiden kan du ringa till läkarmottagningen, telefon 010-242 49 00.

Vi ger dig råd och hjälp kring din egen och anhörigas hälsa och vård.

Inkontinenssköterska
Vi kan erbjuda hjälpmedel, ge råd och behandling vid problem med inkontinens. (Besöksavgift 100 kronor.)

Demenssjuksköterska
Demenssjuksköterskan medverkar i utredning och ger stöd till patienten och anhöriga.

Psykosociala teamet,

Vi arbetar för att du ska kunna hantera och bearbeta svårigheter och problem i livet på ett sådant sätt att livskvaliteten ökar. Det kan handla om kriser, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet och ångestproblematik, som bidrar till psykisk ohälsa.

Kurator Annika Javebrink
Telefontid måndag-fredag 8.00-8.30
010-242 49 15

Beteendevetare Josef Peric
Telefontid torsdag 8.15-8.45
010-242 49 14

Rehabsamordning, 010-242 49 72

Hit kan du vända dig om du har funderingar i sjukskrivningsfrågor.

Rehabsamordnarens uppgift är att vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för utvecklingen av en mer kvalitetssäkrad, enhetlig och rättssäker sjukskrivningsprocess.

Vi är kontaktpersoner till andra berörda parter, till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Vi hjälper till både med övergripande frågor och i enskilda ärenden.

Sjukgymnastiken, 010-242 49 50 eller 010-242 49 51

Telefontid måndag-fredag 8.00-9.00

Till oss kan du vända dig om du vill ha råd och inspiration för att komma igång med fysisk aktivitet.

Anpassad träning kan förebygga, men även vara en behandling vid sjukdom, skador och smärta. Vi kan hjälpa dig att analysera orsaken till dina problem. Tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder.

Till oss kommer hela du, inte bara en kroppsdel.

Du kan kontakta oss av olika anledningar, exempelvis:

 • Smärtor från muskler och leder i rygg, nacke och övriga kroppen
 • Rehabilitering efter skador
 • Stroke och andra neurologiska sjukdomar
 • Huvudvärk, migrän och yrsel
 • Stressrelaterade symtom
 • Andningsrelaterade symtom

Välkommen att söka med eller utan remiss.

Tobaksavvänjningsmottagningen,010-242 49 00

Telefontid måndag-fredag 8-17

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Vi kan hjälpa till med råd och stöd när du vill sluta röka eller snusa.
Kontakta distriktsläkarmottagningen på telefonnummer enligt ovan, så förmedlar vi kontakten med tobaksavvänjningssköterska.

Vaccinationsmottagning, 010-242 49 00

Du är välkommen att höra av dig till oss om du vill ha råd och information om vaccination inför utlandsresan.

Vi har tidsbeställd mottagning efter överenskommelse.

Om oss

Gränna vårdcentral erbjuder hälso- och sjukvård av högsta möjliga kvalitet samt god tillgänglighet för alla åldrar. Vi har resurser att utreda och behandla de allra flesta av dina hälsoproblem i livets alla skeden. Vi erbjuder rådgivning, stöd i livsstilsfrågor samt vaccinationsmottagning, allt samlat under ett tak. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Laboratoriets öppettider: måndag - fredag 8 - 15:30 (lunchstängt 12-13:15)

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Gränna vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

98 %

Det aktuella värdet är
98%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

73 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
73 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information