Gislaveds vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Anmälan till livsstils-studie.

 • Av- och omboka tid, Gislaved

 • Beställa journalkopior

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid, Gislaved

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Hjälp oss att bli bättre

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Rådgivning

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-244 20 15
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
07:45–15:30 laboratoriet , 07:45–17 Vårdcentralen

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-fre 07:45–15:30 laboratoriet
Mån-fre 07:45–17 Vårdcentralen
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Norra Långgatan 25, Gislaved
Län, kommun
Jönköpings län, Gislaved
Postadress
Box 134
332 23 Gislaved

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Gislaveds vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-244 20 15. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Läs mer om Bra Liv nära

Hestra läkar- och distriktssköterskemottagning, 010-244 29 15

Besöksadress: Mogatan 7A, Hestra

Telefontid måndag, tisdag och torsdag 08:00-16:00

 • Mottagningstider distriktsläkarmottagningen:
  Måndag, tisdag klockan 08:00-12:00, 13:00-16:00
  Udda veckor: onsdagar klockan 13:00-16:00
  Torsdag klockan 08:00-12:00, 13:00-16:00
  Boka alltid tid för besök
  Mottagning efter tidbokning

Arbetsterapin, 010-244 21 40

Telefontid måndag-fredag 08:00-16:00

Arbetsterapin hjälper dig som på grund av skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Arbetsterapin arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa.
Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med handskador, frakturer, ledbesvär och övriga problem med händer och fingrar, träningsprogram, ergonomiska råd, behandling och uppföljning. Vid behov tillverkas eller provas färdiga ortoser (stödförband) ut, för att ge stöd vid olika problem i händer och fingrar.

Astmamottagningen, 010-244 20 15

Telefontid måndag- fredag 08:00-16:30

På astmamottagningen får du råd om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och allergier, samt tips om medicinering. Vi gör även lungfunktionskontroller.

Diabetesmottagningen, 010-244 20 15

Telefontid måndag-fredag 08:00-16:30

Våra specialistutbildade diabetessköterskor hjälper och stöttar dig att behandla din diabetes med rådgivning och information kring kost, motion, läkemedel och lämpliga hjälpmedel. På mottagningen ges regelbundna kontroller och vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel. Du som har diabetes kan få remiss till fotvårdsterapeuten på Gislaveds vårdcentral.

Vi registrerar dina besök i Nationella Diabetesregistret NDR som är ett kvalitetsregister som används för att utveckla och säkra diabetesvårdens kvalitet.

Du kan söka mer information om diabetes på 1177.se.

Distriktsläkarmottagningen, 010-244 20 15

Distriktsläkarmottagningen erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.

Distriktssköterskemottagningen, 010-244 20 15

Våra specialistutbildade sjuksköterskor ger dig råd och stöd när det gäller din hälsa, både via telefon eller vid besök hos oss. Distriktssköterskan utför vissa behandlingar och bedömningar.

Fotvården, 010-244 21 54

Telefontid tisdag, onsdag och torsdag 8-16

Fotvården erbjuder medicinsk fotvård till patienter med kroniska sjukdomar som till exempel diabetes, reumatism och psoriasis på remiss av läkare.

Kontinensmottagning

För kvinnor med besvär av urinläckage eller trängningar. Boka tid för besök eller ring för rådgivning. Remiss behövs ej.

010-244 20 15 - Distriktssköterska
Telefontid måndag-fredag 08:00-16:30

010-244 21 30 - Barnmorska
Telefontid måndag-fredag 07:45-12:00

Psykosociala teamet

Psykosociala teamet är ditt stöd i hantering och bearbetning av svårigheter och problem i livet som påverkar din livskvalité. Det kan vara kriser, stress, psykosomatiska reaktioner, nedstämdhet eller ångest. Vi kan hjälpa till genom samtal, konsultation eller om du behöver remiss till specialist.

 • Kurator
  Telefontid måndag- fredag 010-244 21 21 eller 010-244 21 20, 010-244 21 58

 

Om vi inte kan svara;  lämna ditt namn och telefonnummer på telefonsvararen så ringer vi upp dig så snart vi kan.

För att komma i kontakt med psykosociala teamet ringer du själv till någon av oss.

Sjukgymnastiken, 010-244 21 45

Telefontid måndag- fredag 06:00-17:00

Till sjukgymnastiken kommer du som behöver anpassad träning och behandling på grund av sjukdom, skador eller smärta. Det kan vara smärtor i muskler, leder, rygg, nacke och övriga kroppen, rehabilitering, stroke, neurologiska sjukdomar, huvudvärk, migrän, yrsel, stressrelaterade symtom, andningsrelaterade besvär eller inkontinens. Tillsammans med dig bedömer och planerar vi din behandling och åtgärder. Ger information, råd och stöd om god egenvård. Utarbetar vård- och rehabiliteringsplaner.

Välkommen att söka, med eller utan remiss.

Tobaksavvänjning, 010-244 20 15

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Ladda ner appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

Vaccinationsmottagningen, 010-244 20 15

Vi ger råd inför resan om vilka vaccinationer som rekommenderas för ditt resmål.

Du kan enkelt boka tid via e-tjänsterna ovan; "Beställ tid för resevaccination" samt "Läkemedel mot malaria".

Om du ringer, vänligen ha ditt vaccinationskort till hands för att underlätta bokningen.

Reseråd och vaccinationer

Äldremottagning, 0761-30 86 86

Telefontid måndag - fredag klockan 10-12

Välkommen till äldremottagningen på Gislaveds vårdcentral.
En trygg vård för dig som är 75 år eller äldre

Vi erbjuder en trygg och fast vårdkontakt, direktkontakt med sjuksköterska via telefon och en fast läkarkontakt.

 

Om oss

Gislaveds vårdcentral erbjuder dig vård när du behöver det. Hos oss finns läkar- och distriktssköterskemottagning, diabetes-, astma- och resevaccinations mottagning, sjukgymnastik, arbetsterapi, fotvård, kurator och livsstilsprogram individuellt och i grupp. Vi har även läkarmottagning i Hestra vissa tider. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård.Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Välkommen till Gislaveds vårdcentral - nära dig!

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna närakuter. Du når närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Gislaveds vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

72 %

Det aktuella värdet är
72%
Mätningen genomfördes
2018-11-01 - 2018-11-30

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

68 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
68 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

67 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
67 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

64 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
64 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

68 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
68 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

76 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
76 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

72 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
72 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information