Bodafors vårdcentral


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Bra Liv nära

 • Av- och omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställ tid för resevaccination

 • Boka tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Läkemedel mot malaria

 • Stöd och behandling

 • Synpunkter och klagomål på vården

Telefonnummer och Öppettider

010-243 37 00
Telefontid idag:
08–17
Öppet idag:
07:30–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–17
Öppettider:
Mån-fre 07:30–17
Växeltelefon:
010-241 00 00

ADRESS

Besöksadress
Torget 1, Bodafors
Län, kommun
Jönköpings län, Nässjö
Postadress
Bodafors vårdcentral
Torget 1
571 62 Bodafors

Vårt utbud

Välkommen att kontakta Bodafors vårdcentral via våra e-tjänster eller telefon, 010-243 37 00. Du kan även kontakta någon av vårdcentralens mottagningar direkt, telefonnummer och tider ser du nedan.

Bra Liv nära - vårdbesök via app

Bra Liv nära är en tjänst för dig där du träffar vårdpersonal via videomöte i din smartphone, platta eller dator. Du bokar själv den tid som det passar dig. Du kan få råd, recept på läkemedel, remiss till vidare vård eller sjukintyg - precis som vid ett vanligt vårdcentralsbesök.

Genom Bra Liv nära träffar du legitimerad personal från våra Bra Liv-vårdcentraler, var du än befinner dig. Du kan när som helst logga in på appen för att se nästa lediga tid.

Gå till appen

Läs mer om Bra Liv nära

Malmbäck - filial

Adress: Ådalagatan 4, 570 21 Malmbäck

Tidsbeställning måndag-fredag 08:00-17:00 via Bodafors vårdcentral 010-243 37 00

Distriktsläkarmottagningens filial i Malmbäck erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Våra läkare på distriktsläkarmottagningens filial är specialister i allmänmedicin eller AT-/ST-läkare. Vi har tillsammans många års erfarenhet av svensk primärvård.

Vi strävar alltid efter en hög läkarkontinuitet, det vill säga att du så långt som möjligt får träffa en och samma läkare vid varje besök.

Arbetsterapin, 010-243 32 84

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna på Nässjö vårdcentrals sida, eller ringa oss.
För rådfrågan eller kontakt via telefon; måndag-torsdag klockan 08:30–09:00

Arbetsterapin hjälper dig som på grund av skada, sjukdom eller medfödd funktionsnedsättning har svårigheter att klara ditt dagliga liv. Arbetsterapin arbetar också förebyggande för att förhindra ohälsa. Till oss kan du vända dig med eller utan en remiss.

Astmamottagning, 010-243 37 00

Telefontid måndag – fredag 08.00 – 17.00

Till oss kan du vända dig för rådgivning om astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Vi kontrollerar även din lungfunktion. Hos astma/KOL-sjuksköterskan får du lära dig hur du kan hantera din astma eller KOL-sjukdom. Du får råd och tips kring medicinering. Astmasköterskan kallar dig för årliga kontroller.

Blodtrycksmottagning, 010-243 37 00

Telefontid måndag – fredag 08.00 – 17.00

Till oss kan du vända dig för rådgivning om ditt blodtryck. Vi tar ditt blodtryck och prover. Blodtryckssköterskan kallar dig för årliga kontroller.

Diabetesmottagningen, 010-243 37 00

Vi ger dig råd och information kring kost, motion, läkemedel och lämpliga hjälpmedel. Vi följer även upp din diabetes med regelbundna besök. Vi hjälper dig dessutom att prova ut lämpliga hjälpmedel.

Du kan söka mer information om diabetes på 1177.se.

Distriktsläkarmottagningen, 010-243 37 00

Telefontid måndag–fredag kl. 08.00–17.00

Distriktsläkarmottagningen erbjuder rådgivning, behandling och omvårdnad av skador och sjukdomar som inte kräver sjukhusvård. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning. Våra läkare på distriktsläkarmottagningen är specialister i allmänmedicin eller AT-/ST-läkare. Vi strävar alltid efter en hög läkarkontinuitet, det vill säga att du så långt som möjligt får träffa en och samma läkare vid varje besök.

Distriktssköterskemottagningen, 010-243 37 00

Telefontid måndag-fredag 08:00-17:00

Våra specialistutbildade sjuksköterskor ger dig råd och stöd när det gäller din hälsa, både via telefon eller vid besök hos oss. Här utförs bland annat blodtryckskontroller, borttagning av stygn, injektioner, omläggning av sår, utprovning av vissa hjälpmedel.

Hälsorum

Öppet måndag - fredag 08:00-17:00

Välkommen att kostnadsfritt och utan att boka tid kontrollera ditt blodtryck, mäta längd och vikt på egen hand i vårt hälsorum. Dina resultat skriver du på en lapp som du lägger i den låsta brevlådan. Specialistutbildad sjuksköterska tömmer brevlådan dagligen och kan vid behov kontakta dig för uppföljning.

Laboratoriet / provtagning

Laboratoriet har öppet för provtagning under följande tider:

Måndag – torsdag kl. 07:30 – 15:30 (lunchstängt kl 12:00 – 12:45)
Fredag kl. 07:30 – 10:00
Fredag kl. 10:00 – 15:00 hänvisar vi till Nässjö laboratorium

Psykosociala mottagningen, 010-243 37 00

För att komma i kontakt med psykosociala mottagningen ringer du först till vårdcentralen på telefonnummer 010-243 37 00.

Mottagningen arbetar med psykosociala bedömningar, rådgivning och samtalsbehandling vid psykisk ohälsa, som inte kräver specialistpsykiatri.

Sjukgymnastiken, 010-243 33 75

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna på Nässjö vårdcentrals sida, eller ringa oss

Telefontid måndag - fredag  08.15 - 09.15.

Till sjukgymnastiken kommer du som behöver anpassad träning och behandling på grund av sjukdom, skador eller smärta. Det kan vara smärtor i muskler, leder, rygg, nacke och övriga kroppen, rehabilitering, stroke, neurologiska sjukdomar, huvudvärk, migrän, yrsel, stressrelaterade symtom eller andningsrelaterade besvär. Tillsammans med dig bedömer och planerar vi din behandling och åtgärder. Ger information, råd och stöd om god egenvård. Utarbetar vård- och rehabiliteringsplaner.

Tobaksavvänjning, 010-243 37 00

Telefontid måndag-fredag 8.00-17.00

Du kan även få hjälp att bli tobaksfri genom att träffa oss via vår app, Bra Liv nära. Gå till appen Bra Liv nära för att boka din tid.

Till oss kan du vända dig om du vill ha hjälp med att sluta röka eller snusa. Besök hos tobaksavvänjare kostar inget.

Vaccinationsmottagningen, 010-243 37 00

Du kan boka din tid genom att logga in på e-tjänsterna ovan eller ringa oss. 
Telefontid måndag-fredag 08:00-16:00 

Ska du resa utomlands? Behöver du fästingvaccin eller behöver du fylla på ditt stelkrampsskydd? Vi vaccinerar resenärer som ska vara borta upp till fyra veckor.

På hösten erbjuder vi kostnadsfri Influensavaccination för dig över 65 år eller som har någon hjärt/kärl- och lungsjukdom. 

Rehabkoordinator, 010-243 37 24

Rehabkoordinator kan stödja dig i sjukskrivnings – rehabiliteringsprocessen och återgång i arbete, kan även vara ett stöd i kontakter med arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst.

Arbetet sker i samverkan med din läkare och eventuellt andra i rehabiliteringsteamet. Samtliga har tystnadsplikt.

Kontakta vårdcentralen i god tid innan sjukskrivningen går ut om du tror att du inte kan börja arbeta enligt planering. Läkaren gör vid återbesöket en ny medicinsk bedömning av din hälsa och behov av sjukskrivning.

 

Om oss

Bodafors vårdcentral ger dig hälso- och sjukvård när du behöver det. Mottagningen ligger centralt vid torget. Hos oss finner du läkar-, distriktssköterske- diabetes- och kuratorsmottagning samt möjlighet till vaccination. Vi har ett nära samarbete med sjukgymnaster, arbetsterapeut och psykolog. Vi tar emot barn och vuxna som är sjuka och behöver råd eller vård. Vi arbetar förebyggande och erbjuder hälso- och livsstilsrådgivning. Du kan även få hjälp med remisser till specialistvård, rehabilitering och uppföljning.


Laboratoriets öppettider är: måndag - torsdag 07:30 - 15:00. Lunchstängt 12:00 - 12:45. Fredag 07:30 - 10:00 mellan 10:00 - 15:00 hänvisas till Nässjö laboratorie.


Malmbäcksmottagningen har öppet på tisdagar, välkomna.

Information till patienter

Om du skadat dig eller inte mår bra, kontakta oss på vårdcentralen. Använd våra e-tjänster eller ring oss för att exempelvis boka tid, av- och omboka tid, förnya recept på läkemedel eller fråga oss om något.

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när så behövs.

När vårdcentralen är stängd, och ditt tillstånd inte kan vänta, kan du vända dig någon av länets tre kvälls- och helgöppna Närakuter. Du når Närakuten på telefon genom att ringa 1177. Du kan också boka en tid via Närakuternas e-tjänster.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 1 år eller äldre.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Bodafors vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

100 %

Det aktuella värdet är
100%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

94 %

Det aktuella värdet är
94%
Mätningen genomfördes
2018-12-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

76 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
76 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

83 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
83 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

81 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
81 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information