Vårdcentralen Centrum Laholm, Laholm Laholm, Hallands län

Logotyp

Öppettider

Hasselgränd, Laholm

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Vårdcentralen Centrum Laholm, Doktorsstigen, 31231 Laholm
 • Färdväg: Vid rondellen och centrum följ skyltar till Vårdcentralen Centrum Laholm Hasselgränd.

Om oss

Välkommen till Vårdcentralen Centrum Laholm

Med hälsan i centrum! Vi erbjuder ett brett utbud av flera olika yrkeskategorier till dig som väljer vår Vårdcentral. Specialistläkare i allmänmedicin, barnavårdscentral, distriktssköterska, sjukgymnast i fina lokaler med varmvattenbassäng, arbetsterapeut samt kurator. Välkommen!

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Info till besökare

Besökstider för anhöriga: Mån-Fre 08:00 - 17:00

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Vårdcentralen Centrum Laholm

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

87%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

97%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

73 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Halland: 85 av 100
73 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 73 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 73 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
73 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Halland
85 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

92 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Halland: 92 av 100
92 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 122 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 92 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
92 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Halland
92 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

85 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Halland: 85 av 100
85 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 121 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Halland
85 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

81 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Halland: 81 av 100
81 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 122 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 81 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
81 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Halland
81 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Halland: 82 av 100
77 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 122 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Halland
82 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

87 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Halland: 87 av 100
87 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 123 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 87 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
87 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Halland
87 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Halland: 86 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 122 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Halland
86 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

71 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Halland: 76 av 100
71 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 124 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 71 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
71 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Halland
76 av 100
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Av- eller omboka tid

 • Begäran om intyg

 • Beställa journalkopior

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Min hälsoplan

 • Prov- och röntgensvar

 • Rådgivning

 • Välj vårdcentral