Flyktingtraumaenhet Gävleborg


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Av/omboka tid

  • Cancel or reschedule your reservation

  • Contact me

  • Kontakta mig

  • Synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

026-15 03 70
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Öppettider:
Mån-fre 08–17
Växeltelefon:
026-15 40 00

ADRESS

Besöksadress
Norra Rådmansgatan 8B,803 11 Gävle
Län, kommun
Gävleborgs län, Gävle
Postadress
Region Gävleborg
Flyktingtraumaenhet Gävleborg
Norra Rådmansgatan 8B -311-
803 11 Gävle

Om oss

Målgrupp är flyktingar, vuxna och barn, bosatta i Gävleborgs län. Flyktingtraumaenheten arbetar enbart med trauman där någon varit utsatt för psykisk och/eller fysisk tortyr, i samband med krig, upplevt krig eller varit på flykt i samband med krig. Verksamheten arbetar utifrån remiss från hälsocentral, familjeläkare, skolläkare, företagsläkare eller hänvisning från annan personal som har kontakt med klienten. Ej avbokade besök debiteras enligt gällande taxa.

Vi har även en mottagning i Söderhamn med samma telefonnummer som ovan.

Besöksadressen är Asyl- och Migranthälsa Gävleborg, Närsjukhuset i Söderhamn, Ingång 36, 826 81 Söderhamn.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.