Andersberg Din hälsocentral, Gävle Gävle, Gävleborgs län

Öppettider

Andersberg Din hälsocentral Vinddraget 18 802 77 Gävle

Mer info (Postadress och färdväg)
 • Postadress: Andersberg Din hälsocentral, Vinddraget 18, -300-, 802 77 Gävle

Om oss

Välkommen till Andersberg Din hälsocentral

Andersberg Din hälsocentral, goda bussförbindelser med busshållplats i nära anslutning till hälsocentralen.

Här arbetar ett team av specialister för att ge dig ett professionellt omhändertagande som präglas av gott bemötande. Vi har specialister i allmän medicin, distriktssköterskor med specialkompetens inom astma/kol, diabetes och inkontinens.

Provtagning utförs av våra erfarna undersköterskor på lab, provtagning utan tidsbokning från kl 7.30.

Våra sjukgymnaster och vår arbetsterapeut har bred kompetens och i vår välutrustade sjukgymnastiksal genomförs både individuell behandling och gruppaktivitet som t ex basal kroppskännedom, akupunktur och tens.

Vi har ett psykosocialt team som erbjuder samtalsbehandling med inriktning KBT och KPT.

Du är också välkommen att kontakta oss om du önskar förändra dina levnadsvanor - mat, alkohol, tobak eller fysisk aktivitet.

BVC ingår i en väl fungerande familjecentral med mödravård, öppen förskola och socialtjänst. BVC samarbetar med sjukgymnast vilket öppnar upp möjlighet att ge akupunktur till spädbarn med besvärande kolik.

Driftsform: Landsting/Region

Prisinformation

Så väljer du mottagning

Kontakta innehållsansvarig

Ser du felaktiga uppgifter som gäller den här mottagningen? Var snäll meddela oss genom att fylla i formuläret nedan. Observera att du inte kan ställa frågor om din egen eller en anhörigs hälsa i detta formulär.

Du har skrivit in en felaktig e-postadress

Fakta och omdömen

Fakta och omdömen för Andersberg Din hälsocentral

Telefon- och läkartillgänglighet

Telefontillgänglighet

Andel samtal som får svar samma dag.

97%
Andel samtal som får svar samma dag.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Läkartillgänglighet

Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.

84%
Andel patienter, som bedöms ha behov av läkarbesök, som får en tid inom sju dagar.
Mätningen genomfördes hösten 2013
Källa: Väntetider i vården (SKL)

Patientomdömen

Tillgänglighet

Vad ansåg patienterna om tiden de fick vänta tills de fick komma på sitt besök?

77 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 80 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 84 av 100
77 av 100
För lång
Acceptabel

Antal svar: 67 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 77 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
77 av 100
Genomsnitt för Sverige
80 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
84 av 100

Bemötande

Kände patienterna att de blivit bemötta med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?

95 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 90 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 89 av 100
95 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 95 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
95 av 100
Genomsnitt för Sverige
90 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
89 av 100

Upplevd nytta

Ansåg patienterna att deras aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid sitt besök på mottagningen?

85 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 82 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 82 av 100
85 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 104 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 85 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
85 av 100
Genomsnitt för Sverige
82 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
82 av 100

Information

Ansåg patienterna att de fått tillräckligt med information om sitt tillstånd?

86 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 77 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 77 av 100
86 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 107 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 86 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
86 av 100
Genomsnitt för Sverige
77 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
77 av 100

Delaktighet

Kände patienterna sig delaktiga i beslut om sin vård och behandling, så mycket som de önskade?

84 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 79 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 78 av 100
84 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 84 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
84 av 100
Genomsnitt för Sverige
79 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
78 av 100

Förtroende

Kände patienterna förtroende för den läkare som de träffade?

88 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 85 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 85 av 100
88 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 108 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 88 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
88 av 100
Genomsnitt för Sverige
85 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
85 av 100

Rekommendera

Skulle patienterna rekommendera mottagningen till andra?

91 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 83 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 84 av 100
91 av 100
Nej
Ja, helt och hållet

Antal svar: 102 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 91 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
91 av 100
Genomsnitt för Sverige
83 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
84 av 100

Helhetsintryck

Hur värderade patienterna som helhet den vård/behandling de fick?

78 av 100
Genomsnitt för hela Sverige: 72 av 100
Genomsnitt för Gävleborg: 71 av 100
78 av 100
Dålig
Utmärkt

Antal svar: 106 st

Patientenkäten genomfördes 2013

Den patientupplevda kvalitén är 78 av 100

Källa: Nationell patientenkät (Sveriges Kommuner och Landsting)

Värden

Omdöme för mottagningen
78 av 100
Genomsnitt för Sverige
72 av 100
Genomsnitt för Gävleborg
71 av 100
 • Av- eller omboka tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Beställa tid

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Boka telefontid Andersbergs HC

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Diabetesmott hälsoformulär inför besök

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya hjälpmedel

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Förnya recept

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Hjälp oss att bli bättre!

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Kontakta mig

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Psykoterapi-bedömning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Remiss Bli tobaksfri

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval
 • Rådgivning

  Tjänsten är tillgänglig för dig som
  • har mottagningen som vårdval/hälsoval