Barn- och ungdomsmottagningen i Karlskrona


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Av/omboka tid

  • Begär intyg

  • Beställa journalkopior

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

Telefonnummer och Öppettider

0455-73 10 63
Telefontid idag:
08–15
Öppet idag:
07:30–16:30

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tor 08–15
Fre 08–10
Öppettider:
Mån-tor 07:30–16:30
Fre 07:30–12:30
Växeltelefon:
0455-73 10 00

ADRESS

Besöksadress
Blekingesjukhuset, Lasarettsvägen, huvudentré, hiss I
Län, kommun
Blekinge län, Karlskrona
Postadress
Blekingesjukhuset
Barnmottagningen
371 85 Karlskrona
Vägbeskrivning

När du kommer till huvudentréen sväng vänster och följ korridoren förbi cafeterian och ända fram till att korridoren tar slut. Sväng sedan vänster och ta hiss C upp till plan 5.

Vårt utbud

Egenremiss

Här nedan hittar du en egenremiss som du kan spara ner och skriva ut. Fyll i uppgifterna och skicka med post till barn- och ungdomsmottagningen i Karlskrona.

Egenremiss till Barn- och ungdomsmottagningen.pdf

Lekterapi och utelekplats

På barn- och ungdomskliniken ingår lekterapi i behandlingen. Vi har även en utelekplats där barn och anhöriga får frisk luft och möjlighet till vila, lek och rekreation.

Astma och allergi

Barnallergimottagning är en specialistmottagning för barnmedicinska sjukdomstillstånd med planerad verksamhet för dig med astma och/eller allergisk sjukdom. Mottagningen finns både i Karlskrona och Karlshamn. Du kommer oftast till vår mottagning med remiss från din vårdcentral. Vi utreder med provtagning och lungfunktionstest. Efter utredning skickas ett svar till din vårdcentral för fortsatt uppföljning,  vid omfattande astma- och allergibesvär fortsätter du uppföljningen på barnmottagningen.

Barnreumatologi

Barnreumamottagningen är en specialistmottagning med planerad verksamhet för den lilla grupp barn och ungdomar i Blekinge som har reumatiska sjukdomar. På vår teammottagning träffar du specialintresserad barnläkare, barnsjukgymnast och barnsjuksköterska för utredning, uppföljning och behandling.

Blod- och cancersjukdomar

På barn- och ungdomskliniken utreder och behandlar vi dig med blod- och cancersjukdomar. Det kan till exempel handla om blodbrist, talassemi eller leukemi. Utredning och behandling sker oftast i samarbete med Universitetssjukhuset i Lund. Besök kan ske både på våra mottagningar och på dagvården.

Diabetes

I diabetesteamet ingår barnläkare, barnsjuksköterska, dietist, kurator och lekterapeut. Vi träffar dig med diabetes som är 0-18 år. Vårt mål är att du ska ha ett liv så likt dina jämnåriga som möjligt. Detta vill vi uppnå gnom regelbundna mottagningsbesök på barnmottagningen i Karlshamn eller Karlskrona, diabetesskolor och på läger. Vi arbetar enligt nationella riktlinjer. För att uppfylla kvaliteten är vi anslutna till SWEDIABKIDS, ett nationellt register för barn- och ungdomsdiabetes.

Endokrinologiska sjukdomar

Till oss kommer du som är under 18 år för utredning och behandling av hormonsjukdomar som sköldkörtelsjukdomar, tillväxthormonrubbningar och pubertetsrubbningar.

Hjärtsjukdomar

På barn- och ungdomsmottagningen i Karlskrona finns hjärtmottagning (kardiologimottagning). Här utreds och behandlas du som har medfödda hjärtfel, ärftliga hjärtsjukdomar så som kardiomyopatier och arytmier, samt förvärvade hjärtsjukdomar så som myokardit eller endokardit. Undersökningar av hjärtat görs med blannd annat ultraljudsundersökning och EKG.

Neurologiska sjukdomar

På barn- och ungdomsmottagningarna, dagvården och barn- och ungdomsavdelningen utreder och behandlar vi bekräftade eller misstänkta neurologiska sjukdomar och tillstånd som kramper, epilepsi och medfödda nervsjukdomar.

Njur- och urinvägssjukdomar

Vi är ett specialistteam som träffar dig som har sjukdomar i njurarna och urinvägarna. Det kan till exempel röra sig om njursvikt, komplicerade urinvägsinfektioner, skador på nerver till nedre urinvägarna och missbildningar i njurarna. I teamet ingår barnläkare, uroterapeut och barnsjuksköterskor. Om har problem med förstoppning, kissar på dig eller vid sängvätning kan din vårdcentral hjälpa till med bedömning och behandling. Om denna behandling inte räcker till kan din vårdcentral skriva remiss till oss.

Om oss

Barn- och ungdomskliniken kommer du till genom huvudentrén på sjukhusområdet i Karlskrona

På barn- och ungdomskliniken ger vi specialiserad barnmedicinsk vård till alla barn och ungdomar upp till 18 år.


Vårt mål är att arbeta personcentrerat och vi arbetar utifrån Barnkonventionen och NOBABS standard.


Om du behöver söka vård för ditt sjuka barn kontaktar du i första hand din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden.

Information till patienter

Återbud lämnas på: 0455-73 10 64