Admin tandvård och prisuppgifter på 1177.se är borttagna

Landsting och regioner har gemensamt beslutat att uppgifter om priser för tandvård hos tandläkare och tandhygienister inte längre ska visas på 1177.se. Administrationsverktyget Admin Tandvård, för att uppdatera priser och prislistor är därför stängt.

Kontaktinformation för tandvårdsmottagningar finns kvar på 1177.se
Tandvårdsmottagningarnas adresser och öppettider går fortfarande att se genom Hitta och jämför vård. Uppdatering av ny information, nya mottagningar och andra ändringar görs via den nationella HSA-katalogen.

Har du frågor?
Läs mer i Frågor och svar.

För övriga frågor kontakta Nationell kundservice på telefon 0771-25 10 10 eller nationellkundservice@inera.se

Publicerad:
2016-04-06
Skribent:

Daniel Erlandsson, tjänsteförvaltare, Hitta och jämför vård, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Kalle Persson, 1177 Vårdguiden