Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Provtagning och mätningar

Överlåtelse behandlingsansvar

Innehållet gäller Halland

Överlåtelse av behandlingsansvar för klamydia- eller gonorréinfektion

Till behandlande hälso- och sjukvårdspersonal:

Övertagande av behandlingsansvar för behandling av påvisad klamydia- eller gonorréinfektion. Provet är analyserat av Klinisk mikrobiologi i Halmstad.

Åtgärder för övertagande enhet: Behandling och smittspårning ska ske enligt riktlinjer och Smittskyddslagen 2004:168, 3 kap, 4 §. Smittskyddsanmälan skickas till smittskyddsläkaren via www.SmiNet.se

Anmälan om övertagande av behandlingsansvaret skicka in på två sätt:

Logga in med ditt SITHS-kort och registrera övertagandet
Om du inte kommer in och kan registrera att du tagit över behandlingsansvaret eller har frågor, kontakta Sexuellt överföra sjukdomar (STI) Hallands sjukhus Halmstad via telefonnummer 035-13 10 00 (vxl).

Till toppen av sidan