Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Kognition och kommunikation

Prata och förstå

Innehållet gäller Halland

För dig som har svårt att prata eller svårt att förstå talat språk finns det hjälpmedel och metoder som kan underlätta.

  • Om du har svårt att prata så att andra förstår.
  • Om du har svårt att förstå vad andra säger.
  • Om du inte alls kan förmedla dig med talat språk.

Du kan komma till Dako tillsammans med din logoped eller arbetsterapeut och få prova om du är hjälpt av något av nedanstående hjälpmedel. Det kan vara bra om du har en närstående eller annan person med vid besöket.

Resurscentrum för kommunikation, Dako i Halmstad

Resurscentrum för kommunikation, Dako i Varberg

Exempel på hjälpmedel och metoder

Det finns många olika hjälpmedel och metoder. Vissa är lämpliga för vuxna som har (eller har haft) ett fungerande tal och språk, andra passar för barn som ännu inte har kommit igång att tala.

En del metoder går ut på att man skriver för att förmedla vad man vill säga. I andra metoder används bilder, föremål, talande hjälpmedel, gester eller tecken från teckenspråket.

De olika sätten att kompensera för svårigheter att kommunicera brukar kallas för Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). I det ingår olika metoder för hur personer i omgivningen kan underlätta kommunikationen med den som har svårt att tala.

Bild på en lightwriter

Samtalshjälpmedel för dig som kan läsa och skriva

En bokstavstavla är ett enkelt hjälpmedel som kan underlätta tal som är svårt att förstå.

En samtalsapparat med tangentbord och talsyntes kan ge god hjälp när du behöver göra dig hörd.

Har du svårt att skriva på tangentbord finns det hjälpmedel som kan styras med mus, joystick, kontakter, huvudmus eller med ögonen.

Bokstavstavla

Samtalshjälpmedel med bilder och symboler

Att peka på bilder för att kommunicera kan passa både barn och vuxna. Det är särskilt värdefullt för dig som har svårt att läsa och skriva, men kan också användas som komplement till skrift eller ett otydligt tal.

En bildkarta kan innehålla foton, ritade bilder, skrivna ord och bildsymboler. Den kan användas för att kommunicera enstaka ord eller kombinationer av ord och begrepp.

Bilder och symboler kan ordnas på olika sätt på en papperskarta, sättas in i en kommunikationsbok eller finnas i ett talande hjälpmedel.

Genom att peka på flera bilder i följd kan man bilda meningar. Texten kan läsas upp av talsyntes om man använder ett samtalshjälpmedel. Man kan också med en knapptryckning få sagt en hel fras.

Appar

Om du behöver ett talande samtalshjälpmedel kan du få en app förskriven istället för en samtalsapparat. Det finns appar för både iOS (iPhone, iPad) och Android.

Själva telefonen eller surfplattan får du köpa själv men du är välkommen till Dako för att prova olika appar och för att få hjälp med inställningar i en app.

 

Metoder och verktyg som kan underlätta

Kommunikationspass

Kommunikationspass är ett sätt för dig, som har svårt att kommunicera, att presentera dig själv. I kommunikationspasset står det sådant som är bra för samtalspartnern att veta. Där står uppräknat saker som underlättar kommunikationen.

Du som har kommunikationssvårigheter är med och bestämmer innehållet. Det är skrivet på ett sätt som du själv kan ta del av och kan därför innehålla bildsymboler eller fotografier. Kommunikationspass finns också som en app till iPhone och iPad.

Samtalsmatta

Samtalsmatta är en metod för att samtala med hjälp av bilder. Med bildernas hjälp kan du uttrycka åsikter, tankar, idéer och värderingar utan tal.

Utgångspunkten är ett samtalsämne och en värderingsskala (till exempel ”bra”, ”varken bra eller dåligt”, ”dåligt”) som illustreras med bilder. En bild i taget får sedan illustrera det som du vill säga.

Program för att skapa kommunikationskartor och kommunikationsböcker

För att skapa egna kommunikationskartor, kommunikationsböcker, bildscheman och annat material finns det speciella datorprogram. Dessa kan användas av lärare, logopeder och annan personal, men också förskrivas som hjälpmedel.

Exempel på hjälpmedel för talflyt
Exempel på hjälpmedel för talflyt

Hjälpmedel för talflyt

Om du stammar, eller har andra svårigheter med talflytet, kan du testa ett hjälpmedel med fördröjd återkoppling.

Hjälpmedlet gör att du hör ditt tal med fördröjning, vilket har visat sig öka talflytet betydligt för en del personer. I sortimentet finns SpeechEasy som liknar en hörapparat som sätts bakom örat.

Före utprovning ska du ha provat behandling hos logoped. Det är också bra om du har testat fördröjd återkoppling (DAF) hos din logoped före besöket på Dako. Det finns olika gratisappar för både Android och iOS som du kan prova.

Till toppen av sidan