Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Fler behandlingar

Stentinläggning i förmaksörat

Innehållet gäller Halland

Patientinformation från Hallands sjukhus

Vänster förmaksöra – förklaring

Vänster förmaksöra är en del av hjärtats normala anatomi. Det är en muskulär ficka som sitter framtill av vänster förmak som ett sorts bihang. Förmaksörats funktion är oklart men man har funnit att en viss hormonproduktion äger rum i detta område.

Blodproppar

Det har visat sig att vänster förmaksöra är den viktigaste källan till blodproppar som ses i samband med förmaksflimmer. Förmaksflimmersjukdomen är en av de vanligaste orsakerna till slaganfall (stroke).

Blodproppar som bildas i vänster förmaksöra orsakar mer än 90 % av alla förmaksflimmerrelaterade slaganfall.

Risken för att få blodproppar och efterföljande slaganfall hos personer med förmaksflimmer är beroende av andra riskfaktorer. Diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt med nedsatt hjärtfunktion, åderförkalkning, tidigare blodproppar samt ålder och kvinnligt kön är alla riskfaktorer. Ju fler av dessa riskfaktorer man har, desto större risk har man att drabbas av blodpropp till hjärnan.

Traditionell behandling för att förebygga blodproppar

Den traditionella behandlingen för att förebygga blodproppar är blodförtunnande medicin till exempel Waran, Eliquis, Pradaxa, Xarelto och Lixiana

Dock medför blodförtunnande medicin också en ökad risk för allvarliga blödningar, både i hjärnan och i andra organ; lungor, mag- och tarmkanal och urinvägar.

Flera av ovan nämnda riskfaktorer för blodpropp i samband med förmaksflimmer har tyvärr också visat sig öka risken för blödnings-komplikationer. Hos de flesta patienter överväger dock de positiva effekterna av blodförtunnande medicin de negativa effekterna/-komplikationerna med ökad risk för blödning.

Det finns dock en grupp av patienter som på grund av blödningsrisk inte kan tolerera blodförtunnande medicin.

Ny metod för att förebygga blodproppar

En ny metod som utvecklats under de senaste åren och som numera är godkänd som behandling i Europa är inläggning av ett så kallat stent i öppningen på vänster förmaksöra för att på så sätt blockera blodflödet in och ut ur vänster förmaksöra. På detta sätt undviker man att blodproppar som kan bildas i vänster förmaksöra kan riva sig loss och pumpas ut i kroppen.
Metoden möjliggör en behandling för att förebygga blodproppar hos patienter som inte kan ta blodförtunnande medicin, exempel-vis p g a blödningar eller överkänslighet mot medicineringen.

Förberedelser inför behandlingen

Inför ingreppet behöver man kartlägga vänster förmaks anatomi med en s k CT-röntgen eftersom anatomin varierar mellan olika personer och hos vissa personer är det inte möjligt att implantera stentet.

Så går behandlingen till

Under sterila förhållanden görs en punktion av den stora blod-ådran i höger ljumske som leder upp till hjärtat. I denna blodådra för man in en tunn slang (kateter) som placeras i vänster förmak genom att man punkterar skiljeväggen i hjärtat. Själva stentet förs in i hjärtat genom den tunna slangen (katetern).

Ingreppet kommer att utföras i narkos p g a att man måste ha ultraljudsutrustning på plats i matstrupen under hela ingreppet samt att det är viktigt att patienten ligger stilla när man placerar själva stentet.

Man ska räkna med att själva behandlingen tar cirka en till två timmar. Du kommer att observeras på vår avdelning till dagen efter undersökningen.

Närmaste tiden efter behandlingen

Under de närmaste månaderna efter implantationen av stentet täcks detta successivt av ditt s.k. endotel som är den släta beklädningen som täcker insidan av hjärtrummen.

Risker och biverkningar

Som vid alla ingrepp i hjärtat finns det risker såsom:

  • Blödningar från insticksstället
  • Allergiska reaktioner på grund av kontrastmedel
  • Reaktion på läkemedel
  • Komplikationer i samband narkos
Till toppen av sidan