OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Självprovtagning covid-19 i Halland

Innehållet gäller Halland

Region Halland erbjuder självprovtagning av covid-19 kostnadsfritt för alla vuxna med symtom. Provtagningen visar om du har covid-19 just nu och du genomför provtagningen själv vid särskilda provtagningsplatser. Kan du inte ta dig dit kan du skicka ett ombud eller beställa hemleverans. Vårdas du på sjukhus, i äldreomsorg eller får vård av vårdcentralen genomförs provtagningen av vårdpersonal.

Covid-19: Så här provtar du dig själv

Instruktioner för självprovtagning

OBS! Läs hela denna sida för att säkert veta vad du ska göra vid provtagning för att det ska bli säkert och rätt.

Självprovtagning covid-19

För att ta provet för covid-19 (PCR-test) i Halland ska du

 • vara 18 år eller äldre
 • ha symtom på covid-19 som du fått de senaste dagarna
 • haft symtom i minst 24 timmar
 • kunna ta provet på dig själv – i näsa och svalg med provtagningspinne

Provsvaret kommer visa om du just nu har covid-19 eller inte.
Om du provtagits för covid-19 det senaste halvåret och du då hade virusinfektionen ska ingen provtagning ske nu. Provet kostar inget.

Personer som är under 18 år och har symtom kan kontakta vårdcentralen för bedömning om provtagning behövs. Provtagningen genomförs i så fall av vårdcentralen.

Inga symtom – ingen provtagning

Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa.
Du ska ha ett eller flera av följande symtom för att beställa provtagning:

 • hosta
 • feber
 • andningsbesvär
 • snuva
 • nästäppa
 • halsont
 • huvudvärk som inte kan förklaras av annat
 • illamående
 • värk i muskler och leder.
 • magbesvär med diarréer
 • förlust av lukt- och smaksinne

Så här bokar du

Det finns två val när du bokar självprovtagning av covid-19. Ett val om du jobbar inom vård och omsorg och ett annat som är för dig som inte jobbar inom vården. Anledningen är att det behövs mer smittspårning när någon arbetat inom vård och omsorg med smitta.

 1. Du loggar in på 1177.se
 2. Du beställer provtagning
 3. Du väljer provtagningsplats – finns flera platser i varje kommun. Har du inte möjlighet att ta dig till någon av platserna kan du välja Hemleverans.
 4. Du bokar tid. Nu är det klart i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Viktigt!

Provtagningen måste vara bokad här via 1177 Vårdguidens e-tjänster för att självprovtagningen ska kunna genomföras. Provtagningserbjudandet är personligt. Du kan inte beställa åt någon annan.

Så går provtagningen till

På provtagningsplatsen

 1. När det är dags för din tid tar du dig till den provtagningsplats du valt. Kör helst egen bil annars cykla, gå eller kom med annat färdmedel där du åker själv. Du får INTE åka kollektivt eller ta taxi eftersom du symtom.
 2. På provtagningsplatsen finns en liten buss, ser ut som en färdtjänstbuss. Du ska stanna där du blir anvisad av personal eller skyltar.
 3. Du måste ha med dig giltig fotolegitimation. Det är också bra att ha med handsprit, pappersnäsdukar och, om du har, en liten spegel.
 4. Om du kör bil kommer personalen gå runt och ge dig provtagningspaketet genom din öppna bilruta. Kommer du på cykel, går eller liknande kommer provtagningen ske utomhus. Personalen visar dig var och hur det kan ske på ett säkert sätt och ger dig provtagningspaket.
 5. När du genomfört provtagningen stannar du där du är så kommer personalen och hämtar det.
 6. Tar du hjälp av ett ombud för att hämta och lämna provtagningspaketet måste ombudet visa både din och sin egen fotolegitimation. Tänk på att provet ska lämnas in samma dag som provtagningen genomförs.

Vid hemleverans

För dig som inte har möjlighet att ta dig till en provtagningsplats, och av den anledningen bokat hemleverans, kommer personal hem med ett provtagningspaket och väntar medan du genomför provtagningen. Du blir uppringd en stund innan leverans.

Så får du svar

 1. Inom 2-3 dygn får du provsvar i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du får en avisering via sms eller e-post. Kontrollera att du ställt in avisering via sms eller e-post inne i 1177 Vårdguidens e-tjänster så att du får notisen.
 2. Medan du väntar på provsvaret ska du hålla dig hemma eftersom du har symtom. Blir du sämre ring 1177 för råd eller kontakta vårdcentralen genom att skicka meddelande via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller ring. Vid akut sjukdom ring 112.
 3. Provsvaret kommer vara ett av följande tre alternativ – du har covid-19, provsvaret visar inte covid-19 eller tekniskt fel.
 4. Du får anvisningar hur du ska göra oavsett provsvar för att det ska bli rätt och säkert. Har du covid-19 ska du också boka en telefonkontakt med sjuksköterska för att smittspårning ska kunna ske på bästa och nödvändiga sätt.

Boka din provtagning här

Logga in på 1177.se – Självprovtagning covid-19

Vård- och omsorgspersonal som arbetar i Halland, välj denna länk:
Logga in på 1177.se –  Självprovtagning covid-19 för sjukvård- och omsorgspersonal (omsorg av äldre och andra riskgrupper)

Provtagningsplatser i Halland

Frågor och svar

Vem kan boka självprovtagning?

Vuxna från 18 år med symtom. Du kan bara beställa test till dig själv, men du kan be någon vara ombud vid hämtning av provtagningspaket och sedan lämna in det när du genomfört provtagningen. I så fall ska ditt ombud ha med din fotolegitimation och sin egen fotolegitimation.
Du som inte kan ta dig till en provtagningsplats kan beställa hemleverans. Längre ner här i "frågor och svar" står mer hur hemleverans fungerar.

Vad gäller för oss under 18 år?

Du som är under 18 år och har symtom på covid-19 kan kontakta vårdcentralen för bedömning om provtagning behövs. I så fall genomförs provtagning av vårdcentralen.

Kan jag provta mig om jag inte har några symtom?

Nej, då ska du inte provta dig.

Jag har redan haft covid-19 men nu fått symtom igen – ska jag boka provtagning?

Nej, inte om du har haft en bekräftad covid-19-infektion de senaste 6 månaderna.

Om jag inte bor i Halland men är här på besök och får symtom på covid-19 får jag också provta mig?

Ja det får du. Logga in på 1177.se via länken ovan och beställ provtagning i Halland i den kommun du befinner dig. Du måste logga in via länken ovan för att komma till självprovtagningen i Halland.

När ska provet tas?

Det är viktigt att provet tas tidigt efter symtom, men inte tidigare än 24 timmar efter du kände eller fick första symtom.

Hur går provtagningen till?

Du kommer få ett provtagningspaket på plats. Du tar provet i svalg och näsa med provtagningspinne. Dessutom lämnar du in ett salivprov. Följ instruktionen noga. Du kan läsa den redan nu för att vara väl förberedd.

Kan jag förbereda mig på annat sätt?

Ja, ta med fotolegitimation, pappersnäsdukar och gärna en spegel. Har du ingen spegel kan du ha hjälp av mobilkameran för att se när du tar svalgprovet.

Om jag inte kan ta mig till provtagningsbussen?

Vid behov kan provtagningspåsen hämtas av ombud på provtagningsplatsen eller levereras hem till dig. Provet måste vara beställt via 1177 Vårdguidens e-tjänster: Ombudet måste kunna visa din fotolegitimation och sin egen för att få ut det provtagningspaket du beställt. Det är också möjligt att få hemleverans. Längre ner här i "frågor och svar" står mer hur hemleverans fungerar.

Vad gör jag vid bussen?

Bussen är bara en liten buss där den personal som finns på plats förvarar provtagningspaket, etiketter och kylskåp där dagens provtagningar förvaras. Ingen annan går in i bussen utan provtagning sker i egen bil eller vid anvisade platser utomhus för dem som går, cyklar eller kommer på annat enskilt sätt.

Vilka tider är bussen på plats och provtagningen öppen?

Cirka 8-15 varje vardag. Tiderna kan skilja något men ingen kan komma dit utan att beställt provtagning innan. När du loggat in väljer du också plats och bokar tid.

Hemleverans då – hur fungerar det?

När du loggat in på 1177.se och beställer din provtagning får du i steg två välja provtagningsplats, där kan du som inte har möjlighet att ta dig till provtagningsstället välja hemleverans. Det är viktigt att du väljer hemleverans i din kommun. Det går inte att boka hemleveransen som gäller en annan kommun i Halland än där du befinner dig. Är tiderna slut får du boka nästa dag eller be någon närstående hämta och lämna provtagningspaketet för dig.

Hur ska jag bete mig under tiden jag väntar på svar?

Det viktigaste är att du stannar hemma när du har symtom och inte träffar andra. Om det är möjligt, håll avstånd till familjemedlemmar. Om du blir sämre så ring 1177 för råd eller kontakta din vårdcentral. Får du akuta besvär så sök vård omgående, ring 112.

Kan personalen på plats hjälpa mig?

Ja, med svar på frågor men inte med provtagning. De har inte någon medicinsk utbildning.

Har personalen som delar ut och hämtar in de genomförda proven  skyddsutrustning på sig?

Ja, det har de. Eftersom de flesta som kommer har symtom måste de skydda sig och vara noga så inte de bidrar till smittspridning.

Varför tar det två dygn att få svar?

Nu är det så många som ska provtas i Halland så att regionens kapacitet när det gäller analyser och provsvar inte räcker till. Prov körs därför till externt laboratorium vilket gör att det tar några timmar mer. Provtagning som sker av vården i vården hanteras dock av Region Hallands eget laboratorium.

Om provsvaret inte visar på en pågående covid-19-infektion men jag fortfarande symtom – ska jag ta provet igen?

Vanliga förkylningar cirkulerar parallellt med covid-19. Stanna hemma så länge du är sjuk. Sök vård på vanligt sätt om du försämras. Om du insjuknar på nytt kan du beställa en ny självprovtagning genom att logga in på 1177.se.

Hur många prover får jag ta?

Det finns ingen gräns för hur många prover man får ta men det är viktigt att inte ta prov i onödan. Du ska ha nytillkomna symtom som varat i minst 24 timmar. Du ska inte ha haft en konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna. Den utökade provtagningen är till för att ge dig möjlighet att komma tillbaka till arbetet snabbare och för att bidra till smittspårning i samhället.

Varför kan inte jag som är 17 år få ta provet själv? Kan vårdcentralen neka mig?

Ungdomar och barn bör inte ensamma bestämma om de endast ska ta ett prov eller om de också bör ha en medicinsk bedömning. De har också oftare svårt att genomföra provtagningen korrekt själva. Du hänvisas därför till vårdcentral där du kan få en medicinsk bedömning och hjälp med att genomföra provtagning. Provtagning på vårdcentralen beslutar du och vårdpersonalen gemensamt om. Ibland hjälper inte provtagning oavsett vad provet skulle visa och då bör man avstå.

Jag mår så dåligt och har blivit sämre – jag behöver vård. Ska jag ändå logga in och boka självprovtagning?

Nej, ring 1177 för råd eller kontakta din vårdcentral. Bedömer de att du behöver vård kommer provtagningen ske i vården. Är det akut – ring 112.

Min vän har fått symtom men använder inte mobil eller dator – hur ska hon göra?

Hon kan ringa 010-476 19 13, vardagar 08.00 – 15.30 så får hon svar på sina frågor och guidas rätt till provtagning.

Finns teknisk support om jag får problem när jag ska logga in och boka provtagning? 

Du kan ringa 0770-72 00 00 alla dagar klockan 6-22 för teknisk support av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du kan också skicka in din fråga/ditt problem via ett formulär. På den här sidan kan du skicka in din fråga/ditt problem.

Finns information på andra språk?

Tjänsten där man beställer finns inte på andra språk, instruktionen kommer inom kort på engelska också och består redan nu delvis av bilder. De regler och råd som gäller om man har covid-19 finns översatt på flera språk.

Om du har andra frågor eller funderingar så kan du ringa 010-476 19 13, vardagar 08.00 – 15.30.

Till toppen av sidan