Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Provta dig endast om du har symtom. Många provsvar tar nu längre än 3 dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar. Ta inte nytt prov i väntan på provsvar. Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Om vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19 för 16-17-åringar

Innehållet gäller Halland

Ungdomar som är födda 2005 eller tidigare erbjuds vaccination mot covid-19.

Brev och blankett för samtycke

Alla som är 16-17 år får ett brev från Region Halland om hur man ska göra för att boka vaccinationstid och vad som är viktigt att tänka på innan och efter vaccinationen.

Brev från Region Halland om vaccinationen

Brevet innehåller också en blankett som ska skrivas under av föräldrar eller annan vårdnadshavare för att ge samtycke till vaccinationen. Det är viktigt att blanketten tas med till vaccineringen. Samtycket omfattar båda doserna. 

Blankett för samtycke

Om föräldrar eller vårdnadshavare inte samtycker till vaccination kan personalen som vaccinerar göra en så kallad mognadsbedömning. Om ungdomen bedöms ha uppnått tillräcklig mognad för att själv fatta beslut om sin vaccination kan hen vaccineras utan samtycke från föräldrar.

Mer information

Här kan du läsa om vaccinationen mot covid-19, hur vaccin fungerar och se frågor och svar som andra ställt: Om vaccin mot covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om vaccination för barn och ungdomar: Barn och ungdomar - om vaccination mot covid-19

Boka tid för vaccination

Boka vaccination mot covid-19 i Halland

Kom helst själv till vaccinationen för att undvika trängsel. Om du behöver ha med dig någon, som exempelvis en förälder eller kompis, tänk då på att den personen måste var frisk.

Till toppen av sidan