LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Smittspårning covid-19 så går det till

Innehållet gäller Halland

Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom. Det betyder att den anses vara särskilt farlig och att det finns särskilda bestämmelser i Smittskyddslagen för att minska spridningen av sjukdomen. Bland annat ska den läkare som får reda på att en patient har covid-19 anmäla det till regionens smittskyddsläkare och börja smittspåra. Andra allmänfarliga sjukdomar är exempelvis HIV, gonorré, hepatit och salmonella.

Du som får besked att du har covid-19 är också skyldig att följa de instruktioner du får av vården. Instruktionerna handlar om vad du ska göra för att inte smittan ska föras vidare. Här är smittspårning ett viktigt verktyg.

Men hur går det till? Hur vet jag vilka jag kan ha utsatt för smitta? Måste jag ringa själv och berätta?

Stegen nedan visar hur smittspårning praktiskt går till för dem som provtas vid självprovtagningsbussarna i Halland. Det kan skilja sig om man tar provtagning på annat sätt.

1. Instruktioner med provsvaret

De flesta i Halland provtas vid självprovtagningsplatser. Får du minsta symtom på covid-19 ska du logga in och boka tid för provtagning. Det är också via e-tjänsterna som du sedan får ditt provsvar. Om det visar att du har covid-19 får du instruktioner och förhållningsregler i samband med svaret på provet. Där uppmanas du bland annat att omgående informera de som kan ha utsatts för smittorisk. Ditt eget ansvar är en stor del i smittspårningen.

2. Berätta för dem du bor med

Om du bor tillsammans med någon ska du berätta för dem att du har covid-19. De ska stanna hemma från jobb och skola i 7 dagar, räknat från den dagen du tog provet. Om det är möjligt ska du hålla avstånd till dem du du bor tillsammans med och vara extra noga med att tvätta händerna.

3. Identifiera andra personer du träffat under den smittsamma perioden

Du är viktigt att du tänker igenom och noterar vilka personer du haft nära kontakt med under den så kallade smittsamma perioden. Med smittsam period räknas dygnet innan du först fick symtom på covid-19. Med nära kontakt räknas 1,5-2 meter i minst 15 minuter. Om ni träffades inomhus ökar risken att du smittat andra.

4. Informera personer som kan ha utsatts för smitta

Du har också ansvar att så snabbt som möjligt börja ta kontakt med de som du kan ha utsatt för smitta. Detta för att de ska vara extra noga både med att vara uppmärksam på symtom och att hålla avstånd till andra, för att bryta smittspridningskedjan.

5. Samtal med smittspårare

I informationen du får tillsammans med provsvaret står också att du ska boka telefonsamtal med en sjuksköterska som gör smittspårningen. Bokningen görs via e-tjänsterna och du blir uppringd av smittspåraren på utsatt tid.

Smittspårarens uppgift är att tillsammans med dig säkerställa att alla som du haft nära kontakt med under den smittsamma perioden identifieras och kontaktas för att vara extra uppmärksamma på symtom.

Ibland kan det vara svårt att komma ihåg vad man gjort och vilka man träffat – därför ställer smittspåraren många frågor. Du får också uppge var du jobbar och var du tror att du själv blev smittad.

Vara säker på att alla får information

När samtalet är klart har ni en lista över de personer som ska få information om att de varit utsatta för smittorisk. Du berättar vilka som du redan kontaktat och övriga bestämmer ni tillsammans vem som kontaktar vem.

Det finns tillfällen då det kan vara jobbigt att berätta att man har covid-19 och utsatt någon för smittorisk – vid de tillfällena hjälper smittspåraren till och tar den kontakten. Din identitet blir inte avslöjad om du inte själv vill det.

Smittspåraren får inte avslöja din identitet

Den som utsatts för smitta får inte veta av vem, om du själv inte väljer att berätta det. Smittspåraren får inte berätta vem som är orsak till spårningen.

Här kan du läsa mer om arbetet på Smittspårningsenheten i Halland.

Till toppen av sidan