Lämna prov och få provsvar om covid-19

Smittspårning - så går det till när du eller någon nära fått covid-19

Innehållet gäller Halland

Covid-19 är en allmänfarlig sjukdom. Det betyder att den anses vara särskilt farlig och att det finns särskilda bestämmelser i Smittskyddslagen för att minska spridningen av sjukdomen. Bland annat ska den läkare som får reda på att en patient har covid-19 anmäla det till regionens smittskyddsläkare och börja smittspåra. Andra allmänfarliga sjukdomar är exempelvis HIV, gonorré, hepatit och salmonella.

Du som får besked att du har covid-19 är också skyldig att följa de instruktioner du får av vården. Instruktionerna handlar om vad du ska göra för att inte smittan ska föras vidare. Här är smittspårning ett viktigt verktyg.

Men hur går det till? Hur vet jag vilka jag kan ha utsatt för smitta? Måste jag ringa själv och berätta?

Stegen nedan visar hur smittspårning praktiskt går till för dem som provtas via självprovtagning i Halland. Det kan skilja sig om man tar provtagning på annat sätt.

1. Instruktioner med provsvaret

De flesta i Halland provtas vid självprovtagningsplatser. Får du minsta symtom på covid-19 ska du logga in och boka tid för provtagning. Det är också via e-tjänsterna som du sedan får ditt provsvar. Om det visar att du har covid-19 får du instruktioner och förhållningsregler i samband med svaret på provet. Där uppmanas du bland annat att omgående informera de som kan ha utsatts för smittorisk. Ditt eget ansvar är en stor del i smittspårningen.

Förhållningsregler i smittskyddsblad covid-19 (information is also available in other languages)

2. Berätta för dem du bor tillsammans med

Om du bor tillsammans med någon ska du omedelbart berätta för dem att du har covid-19. De ska stanna hemma från jobb och skola i 7 dagar, räknat från den dagen du tog provet. De som är 6 år eller äldre ska också boka en tid för provtagning på dag 5 från den dagen du provtog dig. Detta gäller även om de inte har symtom. Får någon i hemmet symtom, som är 6 år eller äldre, ska de boka tid för provtagning direkt. Om det är möjligt ska du som har covid-19 hålla avstånd till dem du bor tillsammans med och vara extra noga med att tvätta händerna.

Förhållningsregler för dig som bor tillsammans med någon som har covid-19, sk hushållskontakter (information for you as household contact is also available in other languages)

3. Informera också andra personer du träffat under den smittsamma perioden (än de du bor tillsammans med)

Du är viktigt att du tänker igenom och noterar vilka personer du haft nära kontakt med under den så kallade smittsamma perioden. Med smittsam period räknas tiden du haft symtom och två dygn innan du först fick symtom på covid-19. Med nära kontakt räknas inom 2 meter i minst 15 minuter sammanlagt under samma dag. Om ni träffades inomhus ökar risken att du smittat andra. (vad som gäller för dem du bor tillsammans med, se punkt 2 ovan).

Du har ansvar att så snabbt som möjligt, helst samma dag,  ta kontakt med och informera de personer som du varit nära kontakt med och kan ha utsatt för smitta. Detta för att de ska kunna testa sig och veta att de behöver vara extra uppmärksam på symtom och vara noga med att hålla avstånd till andra. Allt för att kunna undvika att smittan fortsätter spridas.

Guida de du haft nära kontakt med till denna sida och följande instruktioner:

Du som haft nära kontakt med någon som har konstaterad covid-19 ska

 • vara uppmärksam på om du får symtom och i så fall stanna hemma och boka tid till självprovtagningen direkt. 
 • vara extra noga med handhygien och hålla avstånd under hela  inkubationstiden som är upptill 14 dagar.
 • träffa så få personer som möjligt, undvika att träffa vänner och avstå från fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra.
 • om du är 13 år eller äldre ska du boka tid för provtagning direkt, även om du inte har symtom. Om provsvaret sedan inte visar på covid-19 (negativt provsvar) ska du boka en ny tid för ytterligare en provtagning på dag 5 från det du träffade den smittade.

  Går du i skolan kan det hända att du får ett självtest covid-19 via skolan. Då genomför du provtagningen och lämnar in självtestet på valfri vårdcentral i Halland helst samma dag, eller morgonen efter. Du kan gå i skolan så länge du är frisk och inte har symtom.
 • du som är vuxen och kan arbeta hemifrån ska göra det i minst 7 dagar. Gäller inte dig som går i skolan eller dig som har ett jobb som inte kan genomföras hemma utan ni ska gå till skola och jobb som vanligt så länge ni inte har symtom. Tänk dock på att det är ännu viktigare för er att vara extra noga med handhygienen och hålla avstånd.
 • om du behöver söka vård berätta för vårdpersonalen att du kan ha smittats av covid-19.
 • om du haft covid-19 (bekräftat genom provtagning) de senaste 6 månaderna så har du skydd och kan jobba, gå i skolan och delta i fritidsaktiviteter som vanligt. Du behöver inte heller boka tid för provtagning. Men du ska vara extra noga med handhygienen och även stanna hemma vid sjukdomssymtom.
 • om du är vaccinerad och det är mer än två veckor sedan du fick dos 2 behöver du inte stanna hemma eller boka provtagning. Men får du symtom ska du stanna hemma och boka provtagning direkt.
 • om du arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg ska du, även om du är vaccinerad, genomföra provtagning innan du går till ditt arbete, om möjligt också på dag 3 från det du senast träffade smittad samt dag 5. Provtagningen dag 5 är viktig och får inte ersättas av tidigare provtagning. 

Många personer är inte i nära kontakt tillräckligt länge för att det ska vara en risk, se definitionen ovan. Då ska tid endast bokas för provtagning om du får symtom.

4. Samtal med smittspårare eller redovisa kontakter via digitalt frågeformulär

I informationen du som har covid-19 får tillsammans med provsvaret står att du ska boka telefonsamtal med en sjuksköterska som gör smittspårningen. Bokningen görs via e-tjänsterna och du blir uppringd av smittspåraren på utsatt tid.

När det är högt tryck på smittspårningsenheten finns också möjlighet att svara på smittspårarens frågor digitalt. Du väljer vilket alternativ som passar dig bäst. 

Smittspårarens uppgift är att tillsammans med dig säkerställa att alla som du haft nära kontakt med under den smittsamma perioden identifieras och kontaktas.

Ibland kan det vara svårt att komma ihåg vad man gjort och vilka man träffat – därför får du svara på många frågor. Du får också uppge var du jobbar och var du tror att du själv blev smittad.

Vara säker på att alla får information

När samtalet är klart har ni en lista över de personer som ska få information om att de varit utsatta för smittorisk. Du berättar vilka som du redan kontaktat och övriga bestämmer ni tillsammans vem som kontaktar vem. 

Har du svarat på frågorna digitalt kan personer som du redovisat bli kontaktade av smittspåraren. 

Det finns tillfällen då det kan vara jobbigt att berätta att man har covid-19 och utsatt någon för smittorisk – vid de tillfällena hjälper smittspåraren till och tar den kontakten. Din identitet blir inte avslöjad om du inte själv vill det.

Smittspåraren får inte avslöja din identitet

Den som utsatts för smitta får inte veta av vem, om du själv inte väljer att berätta det. Smittspåraren får inte berätta vem som är orsak till spårningen.

Här kan du läsa mer om arbetet på Smittspårningsenheten i Halland.

Till toppen av sidan