Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Lämna prov och få provsvar om covid-19

Smittspårning - så går det till när du eller någon nära fått covid-19

Innehållet gäller Halland

Covid-19 är en samhällsfarlig sjukdom. Det betyder att den anses vara särskilt farlig och att det finns särskilda bestämmelser i Smittskyddslagen för att minska spridningen av sjukdomen. Bland annat ska den läkare som får reda på att en patient har covid-19 anmäla det till regionens smittskyddsläkare och börja smittspåra. Andra smittspårningspliktiga sjukdomar är exempelvis HIV, gonorré, hepatit och salmonella.

Du som får besked att du har covid-19 är skyldig att följa de instruktioner du får i ditt provsvar eller av vården. Instruktionerna handlar om vad du ska göra för att inte smittan ska föras vidare. Här är smittspårning ett viktigt verktyg.

Stegen nedan visar hur smittspårning praktiskt går till för dem som provtas via självprovtagning i Halland. Det kan skilja sig om man tar provtagning på annat sätt.

1. Instruktioner med provsvaret

De flesta i Halland provtas vid självprovtagningsplatser. Får du, som är 6 år eller äldre symtom på covid-19 ska du i vissa fall genomföra självprovtagning. Läs här om vem som ska lämna prov för covid-19. Du får sedan ditt provsvar via 1177.se. Om det visar att du har covid-19 får du instruktioner och förhållningsregler i samband med svaret på provet. Där uppmanas du att omgående svara på frågor digitalt via en länk i ditt provsvar (kartläggning av kontakter i smittspårning) och informera dem som kan ha utsatts för smittorisk. Ditt eget ansvar är stort i smittspårningen.

Förhållningsregler i smittskyddsblad covid-19 (information is also available in other languages)

2. Berätta för dem du bor tillsammans med

Du ska omedelbart berätta för dem du bor tillsammans med att du har covid-19. De ska stanna hemma direkt från jobb och skola i 5 dagar, räknat från den dagen du blev sjuk. Det gäller även om de är friska och utan symtom. Undantag gäller för den som är vaccinerad med tre doser eller själv haft covid-19 någon gång de senaste tre månaderna. Läs mer om vem som inte behöver stanna hemma i texten när ska jag stanna hemma

Får någon i hemmet symtom och är 6 år eller äldre ska de i vissa fall lämna prov för covid-19.

Om det är möjligt ska du försöka hålla avstånd till dem du bor tillsammans med och du ska vara extra noga med att tvätta händerna.

Förhållningsregler för dig som bor tillsammans med någon som har covid-19, sk hushållskontakter (information for you as household contact is also available in other languages)

3. Informera också andra personer du träffat under den smittsamma perioden (än de du bor tillsammans med)

Du är viktigt att du tänker igenom och noterar vilka personer du haft nära kontakt med under den så kallade smittsamma perioden. Med smittsam period räknas tiden du haft symtom och två dygn innan du först fick symtom på covid-19. Med nära kontakt räknas inom 2 meter i minst 15 minuter sammanlagt under samma dag. Om ni träffades inomhus ökar risken att du smittat andra. 

Du har ansvar att så snabbt som möjligt, helst samma dag,  ta kontakt med och informera de personer som du varit nära kontakt med och kan ha utsatt för smitta. 

Guida dem du haft nära kontakt med till denna sida och följande instruktioner:

Följande gäller för alla som utsatts för smitta:

  • Du ska vara extra uppmärksam på symtom på förkylning eller andra symtom på covid-19.
  • Om du får minsta förkylningsymtom eller annat symtom på covid-19 ska du stanna hemma direkt.
  • Om du får symtom ska du i vissa fall lämna prov för covid-19.
  • Du ska känna dig helt frisk för att få gå till förskola, skola eller jobb
  • Informera din chef om att du utsatts för smitta med covid-19. Arbeta hemifrån om det är möjligt.
  • Om du är vuxen - undvik nära kontakt med personer utanför familjen och avstå från fritidsaktiviteter och andra sociala sammanhang i 5 dagar.
  • Om du behöver söka vård, berätta för vårdpersonalen att du kan ha smittats av covid-19.

Om du är utan symtom

Du ska inte genomföra provtagning, så länge du inte har symtom.

Undantag: Om du arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg ska du, även om du är vaccinerad och är symtomfri, genomföra provtagning innan du går till ditt arbete och på dag 5 från det du senast träffade den smittade.

 

4. Smittspårning: Svara på frågor digitalt om vilka du träffat 

Du som har covid-19 får i ditt provsvar i 1177 Vårdguidens e-tjänster en länk till ett antal frågor du ska besvara direkt för att kartläggningen av kontakter ska kunna göras snabbt och smittan stoppas.

Ibland kan det vara svårt att komma ihåg vad man gjort och vilka man träffat – därför får du svara på många frågor. Du får också uppge var du jobbar och var du tror att du själv blev smittad.

Vara säker på att alla får information

Du ansvarar för att alla du haft nära kontakt får information om att du har covid-19 och vad som gäller för dem, se under punkterna ovan. 

Den som utsatts för smitta får inte veta av vem, om du själv inte väljer att berätta det. Smittspårare får inte berätta vem som är orsak till smittspårningen.

 

Till toppen av sidan