LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Antikroppstest – visar om du haft covid-19 tidigare

Innehållet gäller Halland

Du som är vuxen och är frisk från förkylning, feber och andra symtom på covid-19 sedan minst 14 dagar kan boka en tid för antikroppstest för att ta reda på om du haft covid-19. Testet visar om du utvecklat antikroppar, vilket i så fall innebär skydd i 6 månader mot att bli sjuk i covid-19 igen. Du som tagit prov när du var sjuk och fick reda på att det var covid-19 behöver inte ta antikroppstest. Du har, eftersom du haft covid-19, skydd ett halvår mot att blir sjuk i covid-19 igen.

Om du är förkyld eller har symtom på covid-19 – boka tid till självprovtagning!

Så här går provtagningen till

Antikroppstest tas som ett blodprov i armvecket.

Boka tid för antikroppstest

 1. Välj en av vårdcentralerna eller provtagningen via länkarna nedan
 2. Klicka på 1.Boka tid direkt
 3. Logga in
 4. Välj sedan provtagning och en tid för antikroppstest

Vårdcentralerna i Halland

Provtagningen Falkenberg

Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad

Provtagningen Hallands sjukhus Kungsbacka

Provtagningen Hallands sjukhus Varberg

Antikroppstest i samband med annan provtagning

Ska du på annan provtagning någonstans inom vården? Då kan du fråga om du samtidigt kan få ta ett antikroppstest.

Avgift

Ett antikroppstest kostar 200 kr. Högkostnadsskydd eller frikort gäller inte. Om du blir sjuk eller får annat förhinder måste du logga in här på 1177.se och omboka eller avboka din tid för antikroppstest, annars får du betala en avgift.

För dig som bor på särskilt boende för vuxna (även LSS) eller har hemtjänst är antikroppstestet utan kostnad. Du som berörs av detta får information om det från din kommun.

Information för dig som jobbar inom vård och omsorg finns på Vårdgivarwebb Halland

Du får ditt provsvar i Journalen på 1177.se

Efter cirka 3 dygn är ditt provsvar klart. Logga in på 1177.se och läs det i din journal. Du hittar ditt provsvar under Journaltjänster, Journalen och Provsvar. Du får ingen avisering när provsvaret kommit utan måste gå in själv och läsa i journalen.

Du kan inte ringa 1177 för att få ditt provsvar eller få veta när provsvaret kommer.

Vad betyder provsvaret?

Provsvaret visar att du har antikroppar mot covid-19

Ett positivt antikroppstest betyder att du har utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2 (covid-19) och därmed har haft covid-19.

Antikroppar bedöms ge skydd mot att bli sjuk i covid-19 igen under sex månader från tidpunkten då antikroppstestet togs.

Vad innebär det för dig?

 • Minskad risk att själv smittas och därmed minskad risk att föra smittan vidare till andra.
 • Om du blir förkyld eller får andra symtom på covid-19 inom 6 månader efter du fått ett positivt antikroppstest behöver du inte boka tid för självprovtagning för att kontrollera om det är covid-19 (PCR) eller inte. Du har skydd och sannolikheten är mycket liten att det är covid-19 utan symtomen är troligtvis en vanlig förkylning eller någon annan infektion.
 • Du kan umgås med andra, även om du eller någon av de du träffar tillhör riskgrupp. En förutsättning är dock att du även fortsatt följer rekommendationerna om att:
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta. Eftersom virus kan fastna på händerna när du tar i saker finns annars risk att du kan bära smitta vidare till andra.
  • Tänk på att hålla avstånd till andra inomhus och utomhus.
  • Avstå från större sociala sammanhang.

Provsvaret visar att du inte har antikroppar mot covid-19

Ett negativt antikroppstest innebär att du inte utvecklat antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19. Det är därigenom mindre troligt att du har haft covid-19. Det är viktigt att du är uppmärksam på symtom och att du fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma när du är sjuk.

Om du framöver blir förkyld eller får andra symtom på covid-19 är det viktigt att du genomför provtagning för covid-19-infektion (PCR-test). Läs mer om självprovtagning och logga in på 1177.se och boka tid.

Om någon inte alls kan logga in på 1177.se

Om du eller någon närstående inte har möjlighet att skaffa BankID, Freja eID plus eller annan e-legitimation och därför inte kan logga in och boka tid för antikroppstest – då är det undantag och du kan istället ringa en provtagningsplats för att boka tid. Du får vid provtagningen sedan reda på hur du får ditt provsvar.

Så loggar du in

Teknisk support för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Frågor och svar om antikroppstest

1. Måste jag boka tid för att ta ett antikroppstest?

Ja, du måste logga in och boka en tid via 1177.se på en vårdcentral eller provtagningen på Halland sjukhus. Det finns ingen drop-in alls för antikroppstester. Du kan inte ringa till 1177 för att boka en tid.

2. Mitt provsvar är positivt och jag har antikroppar mot covid-19. Räknas skyddet från jag var sjuk eller från när jag genomförde antikroppstestet?

Det räknas från antikroppstestet togs och 6 månader framåt.

3. Varför har bara cirka 6% antikroppar av dem som provtagit sig?

Det beror främst på att andelen med infektion i Halland hittills inte är så stor. Dessutom är de som testats så här långt i Halland en mindre grupp (främst personal inom vård och omsorg) och inte tillräckligt många för att ge en fullständig bild av läget i Halland.

Det finns vidare personer som trots genomgången infektion inte utvecklar antikroppar till en nivå så att det går att mäta. Dessa personer bedöms trots detta ha skydd mot ny infektion. Alltså säger inte förekomsten av antikroppar allt om graden av immunitet i befolkningen. Men en så låg förekomst som 6 procent antikroppar talar ändå starkt för att många fortfarande är mottagliga för infektion i Halland.

4. Jag tog prov för covid-19 när jag var sjuk och fick provsvar som visade att det var covid-19. Har jag någon nytta av att boka ett antikroppstest?

Nej, det har du inte. Du har haft covid-19 och blivit frisk så du har antikroppar och skydd mot ny infektion i 6 månader. Ett antikroppstest ger inga ytterligare svar än det du redan vet.

5. Är det viktigt att jag tar ett prov när jag är sjuk och har symtom?

Ja, det är mycket viktigt att göra det så snart du haft symtom i 24 timmar så att du vet om du har covid-19 eller inte och kan följa de riktlinjer som finns. Det är också viktigt för att hindra smittspridning. Att boka tid till självprovtagning covid-19 rekommenderas för alla från årskurs 6, men är också en möjlighet för för barn som är 6-11 år. Boka tid till självprovtagning covid-19

6. Är det viktigt att ta ett antikroppstest?

Antikroppstestning är inget nödvändigt för dig som individ utan en möjlighet för den som vill. För att kontrollera smittspridning är det mycket viktigare att alla som är sjuka testas när de är sjuka och har symtom. Antikropptest kan på befolkningsnivå användas för att förstå hur många som har skydd respektive fortfarande är mottagliga för covid-19-smitta.

7. Jag har redan testat mig en gång, men jag har blivit sjuk igen. Kan jag ta ett nytt antikroppstest när jag blir frisk?

Om du är sjuk och har symtom på covid-19 ska du boka en tid direkt till självprovtagning för att ta reda på om det är covid-19. Får du sedan ett provsvar som visar att du har covid-19 behöver du inget antikroppstest utan du kommer ha skydd mot ny infektion av covid-19 när du blivit frisk.

8. Jag är 16 år och var sjuk i somras men kunde då inte testa mig. Jag vill gärna ta ett antikroppstest för att veta om det var covid-19. Hur gör jag då?

Personer under 18 år testas inte för antikroppar i Halland om det inte anses medicinskt nödvändigt. Barn får oftast milda symtom om de blir smittade och utvecklar inte antikroppar på samma sätt som vuxna. Det gör provsvaren osäkra. Efter läkarbedömning kan provtagning ske även för barn och ungdom under 18 år.

9. Jag tog prov när jag var sjuk och provsvaret visade att jag hade covid-19. Nu har jag två månader efter jag blivit frisk tagit ett antikroppstest men det är negativt, dvs jag har enligt provsvaret inte några antikroppar. Vad betyder det? Har jag inte skydd mot covid-19 då?

Det finns personer som trots att de har haft covid-19 inte utvecklar mätbara antikroppar. Men eftersom du har provtagit dig när du var sjuk och provsvaret visade att du hade covid-19 så har du skydd mot ny infektion i 6 månader. Detta även om inte antikroppstestet gav ett positivt provsvar.

Det finns olika delar i immunförsvaret (antikroppar och vita blodkroppar). Så även om ditt antikroppstest inte visar antikroppar så skyddas du tillräckligt bra av den andra delen, de vita blodkropparna.

10. Varför måste jag vänta i 14 dagar från det jag blev frisk för att ta ett antikroppstest?

Det är för att det tar den tiden innan antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas.

11. Hur kan jag ta reda på om jag är immun?

Att vara immun mot covid-19 innebär att du är skyddad från att bli smittad på nytt under en begränsad tid. Du bedöms vara immun mot covid-19 om något av följande gäller för dig:

 • Du har varit sjuk och tagit prov (PCR-test) som visade att du hade covid-19 och är nu frisk.
 • Du har tagit antikroppstest och fått reda på att du har antikroppar (positivt provsvar). Folkhälsomyndigheten bedömer att du är immun i minst ett halvår. Bedömningen gäller endast för tester som uppfyller Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så kallade snabbtest som tas med ett stick i fingret uppfyller sällan dessa rekommendationer.

12. Hur säkra är antikroppstesterna?

Testet som Region Halland använder är godkänt av Folkhälsomyndigheten. Antikroppstestet har mycket hög säkerhet för de positiva svaren. Däremot utvecklar inte alla som haft infektionen antikroppar, vilket innebär att ett negativt antikroppstest inte helt utesluter att du haft covid-19.

13. Kan jag få ett falskt negativt eller falskt positivt svar på antikroppstestet?

Sannolikheten att få ett falskt positivt resultat med den metod som används vid testning i Region Halland är låg, men inga tester är 100 procent säkra. Sannolikheten att få ett falskt negativt resultat är något högre, men fortfarande väldigt låg.

14. Kan man använda de självtester för antikroppar för hemmabruk som finns att köpa?

Folkhälsomyndigheten avråder från sådana tester, eftersom de inte uppfyller de kvalitetskrav som ställs. Ett test som inte uppfyller kraven kan ge felaktig information så att man tror att man haft covid-19, när man inte har haft det.

Till toppen av sidan