Lämna prov och få provsvar om covid-19

Antikroppstest – visar om du haft covid-19 tidigare

Innehållet gäller Halland

Från den 1 april 2021 kan du inte längre boka tid för antikroppstest inom Region Halland.

Från 1 oktober 2020- 31 mars 2021 kunde du boka ett antikroppstest på en vårdcentral eller på provtagningen på sjukhus. Du kunde också ta ett antikroppstest i samband med att du ändå var på annan provtagning.

Men från 1 april 2021 finns inte längre någon av dessa möjligheter kvar, Region Halland erbjuder inte längre antikroppstest eftersom Folkhälsomyndigheten har bedömt att nyttan av den provtagningen är begränsad. Om du bokat tid för antikroppstest innan den 1 april men på en dag längre fram kommer du kunna genomföra ditt antikroppstest som planerat.

Du som tagit prov när du var sjuk och fick reda på att det var covid-19 behöver inte ta antikroppstest. Ett visst skydd mot att bli sjuk i covid-19 igen finns i 6 månader från det du hade covid-19. Därefter är det mycket osäkert vilket skydd du har även om du får positivt antikroppstest.

Om du är förkyld eller har symtom på covid-19 – boka tid till självprovtagning!

Du får ditt provsvar i Journalen på 1177.se

Efter cirka 4 dygn är ditt provsvar klart. Om du beställt provtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster enligt ovan så får du en avisering via sms och e-post när ditt provsvar är klart. Logga in och läs det via inkorgen där. Om du tagit provet i samband med annan provtagning så logga in på 1177.se och läs det i din journal. Du hittar ditt provsvar under Journaltjänster, Journalen och Provsvar. Du får ingen avisering när provsvaret kommit utan måste gå in själv och läsa i journalen. 

Du kan inte ringa 1177 för att få ditt provsvar eller få veta när provsvaret kommer.

Till toppen av sidan