Om covid-19 – coronavirus

Gravid och ska föda barn i Halland under coronapandemin

Innehållet gäller Halland

Här finns information för dig som är gravid och ska föda barn i Halland. Det är viktigt att du berättar för vårdpersonalen om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 innan eller vid ditt besök.

Barnmorska som håller nyfött barn.

Regler för gravida och blivande medföräldrar

Här finns information för dig som är gravid och ska föda barn i Halland.

Det är viktigt att du berättar för vårdpersonalen om du har symtom som skulle kunna vara covid-19 Ring din mottagning för rådgivning innan ditt besök. På det sättet kan personalen skydda sig och får möjlighet att ta hand om dig på ett säkert sätt utan risk för smittspridning.

Detta gäller för dig som är gravid och för blivande medföräldrar.

Om du är gravid och får covid-19

Om du som är gravid får ett provsvar som visar att du har covid-19 ska du kontakta din barnmorskemottagning samma dag eller nästkommande dag om det är en helgdag. Gravida som får covid-19 kan behöva extra behandling och övervakning under graviditeten.

Blivande medförälder får vara med på Kvinnohälsovårdsmottagningen

Vid besök på Kvinnohälsovården får en frisk medförälder eller närstående följa med. Syskon får inte följa med.

Blivande medförälder får vara med på ultraljud och KUB

En frisk medförälder eller närstående får följa med på ultraljudsundersökningar, tidigt ultraljud och KUB. Syskon får inte följa med.

Blivande medförälder kan vara med under förlossningen

Under förlossning och igångsättning får du ha med dig två symtomfria medföljande. 

Vid symtom kommer ni att testas för covid-19

Medföljande som testats positivt för covid-19 får närvara under förlossningen, men kan inte följa med till BB-avdelningen.

Blivande medförälder kan vara med på BB-avdelning

Närstående får följa med kvinnan och barnet när de går över till BB-avdelningen efter förlossningen, under förutsättning att den medföljande inte har testat positivt för covid-19 eller har symtom på covid-19. Den medföljande rekommenderas även att använda munskydd. 

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19 och graviditet i Halland:

Vad ska jag göra om jag är gravid och har förkylningssymtom eller feber?

Om du tror att du kan ha covid-19 ska du som är gravid provta dig. Du kan få ett självtest av din barnmorska eller hämta ett självtest. Om du har covid-19 ska du kontakta din barnmorska för rådgivning. Du ska följa de allmänna råd som finns för att undvika att bli sjuk.

Kan jag gå på bokat besök hos barnmorska även om jag har symtom på förkylning?

Om du har förkylningsymtom eller feber ska du inte besöka Kvinnohälsovården. Ring till din mottagning och berätta om dina symtom. Din barnmorska kan bedöma om du ska komma på ditt besök eller om du ska få en ny tid.

Jag har testat positivt för covid-19, vad ska jag göra?

Om du testat positivt är det viktigt att du hör av dig till din barnmorska på Kvinnohälsovården så att hon kan ta ställning till eventuell ytterligare provtagning och andra åtgärder så som fler graviditetskontroller. 

Jag är rädd för att bli smittad, kan jag hoppa över något av mina bokade besök på Kvinnohälsovården?

Det är viktigt att du kommer på dina besök för att följa graviditetens utveckling. Om du känner dig osäker är du välkommen att ringa din barnmorska för att prata om det. Kvinnohälsovården i Halland följer Region Hallands rutiner för att minska smittspridningen av covid-19.

Får jag som blivande medförälder följa med på ett bokat besök på Kvinnohälsovården?

Ja. En frisk medförälder eller närstående får följa med på besöket. Syskon får inte följa med.

Får jag som blivande medförälder följa med på ultraljud?

Ja. En frisk medförälder eller närstående får följa med på besöket. Syskon får inte följa med.

Jag är under 18 år och gravid, får en förälder följa med mig på besök till barnmorskan?

En närstående får följa med barn på bokat besök och besöka sitt barn som är inlagt för vård. Det gäller för all vård i Region Halland. Den närstående får inte följa med om hen har symtom på covid-19.

Får vi som blivande föräldrar utbildning och information om förlossning och amning under graviditeten?

I Region Halland erbjuder vi alla blivande föräldrar digital utbildning. Du får information om detta från din barnmorska.

Vad ska vi som blivande föräldrar tänka på inför förlossningen?

Vi rekommenderar dig som är gravid och du som ska vara med under förlossningen att minska risken att utsätta er för smitta veckorna innan beräknad förlossning. Både för att skydda er själva, det nyfödda barnet, andra födande och de som jobbar inom vården från smitta.

Jag har misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19, hur kommer min förlossning att gå till?

Om du som är gravid har misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 kommer du att stanna i förlossningsrummet under förlossningen. Även efter förlossningen behöver du stanna i rummet för att undvika att smitta andra patienter på förlossningsavdelningen.

Vad gäller på BB, efter förlossningen?

Medförälder med symtom på covid-19 får inte följa med till BB efter förlossningen.

Jag känner oro inför förlossningen. Vem kan jag prata med?

Prata med din barnmorska på Kvinnohälsovården.

Vad gäller vid planerad igångsättning?

Om du dagen innan igångsättningen har symtom som skulle kunna vara covid-19, ring någon av förlossningsenheterna i Varberg eller Halmstad så snart som möjligt. Du kommer då att bli hänvisad till en provtagning för covid-19 innan du ska till förlossningen. Detta är en tillfällig säkerhetsåtgärd som vi gör för att vi skall ta hand om dig och din medföljande på ett sätt för att minimera ytterligare smittspridning.

Dagen för din igångsättning kommer ni in till förlossningen som planerat. 

Vad gäller vid planerat kejsarsnitt?

Du som är gravid och medförälder kommer tillsammans till sjukhuset. Medförälder kommer få vara med under operationen med planerat kejsarsnitt, om hen är frisk.

Vad gäller vid akut kejsarsnitt?

Medförälder får vara med när du opereras under ett akut kejsarsnitt, om hen är frisk.

Blödning efter förlossning

Sök vård om du blöder mycket eller är orolig. Kontakta förlossningen. 

Mjölkstockning och såriga bröstvårtor

Sök vård direkt på BB-mottagningen eller akutmottagning om du har feber och bröstet är svullet, rött och varmt.

Till toppen av sidan