Allergier och överkänslighet

Jordnötsallergi och nötallergi

Reaktionen kommer ofta inom några minuter om du inte tål jordnötter eller nötter. Vanliga symtom är klåda i munnen och svullnad runt ögonen, på läpparna, i näsan och i halsen. Du behöver få vård direkt om du får svårt att andas eller blir trött och blek efter att ha ätit jordnötter eller nötter.

Det finns olika typer av nötallergi

Det finns olika typer av allergi, äkta allergi och korsallergi.

Äkta allergi mot till exempel jordnöt eller hasselnöt innebär att du har allergi för proteiner som finns i stor mängd i respektive nöt. Äkta allergi uppstår ofta tidigt i livet och kan vara mycket kraftig. Du kan också få äkta allergi mot till exempel cashew och valnöt.

Korsallergi mot nötter får du ofta i skolåldern. Upp till 70 procent av alla som är allergiska mot björkpollen är även överkänsliga mot annat, till exempel nötter. Björkpollenliknande allergen finns i låg mängd i nötterna och orsakar oftast lindriga reaktioner, till exempel bara klåda i munnen.

Det går att utreda om du har korsallergi eller äkta allergi.

Symtom

Vid jordnöts- och nötallergi är det vanligt att du får ett eller flera av dessa symtom:

 • Du får klåda och svullnar i läppar, tunga och svalg.
 • Du får svullnad i huden, särskilt kring ögonen.
 • Du får hastigt uppblossande, ofta kliande nässelutslag.
 • Du får andningsbesvär.
 • Du får ont i magen, diarré och kräkningar.

Det är ovanligt, men jordnötter och nötter kan ibland orsaka en svårare allergisk reaktion. Det kallas för anafylaxi. Det är en allvarlig reaktion som kommer mycket snabbt och kan vara livshotande. Blodtrycket sjunker, du blir medvetslös och kan sluta andas. Om det finns en adrenalinpenna till hands ska den tas först. Därefter är det viktigt att genast ringa 112 för att diskutera ytterligare åtgärder om var du ska söka vård. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. 

Vad kan jag göra själv?

Undvik att äta det du är allergisk mot.

Läs innehållsförteckningen på de livsmedel som köps. Tillverkarna är skyldiga att ange på förpackningen om ett livsmedel innehåller nötter eller jordnötter. Nötter är till exempel vanliga i müsli, bröd, kakor, choklad, godis och glass. De kan också finnas i panering samt i färdiga maträtter.

Det kan vara bra att få råd av en dietist, eftersom spår av nötter och jordnötter finns i många olika livsmedel. Även matoljor som har utvunnits från nötter kan innehålla proteinrester som i vissa fall kan ge reaktioner.

Du som har svår äkta allergi bör även vara försiktig med lösgodis. Det beror på att skopan som du tar godiset med tidigare kan ha varit i en behållare där det finns godis med nötter i.

Du som har korsallergi brukar inte reagera på spår av nötter.

Du som har svår äkta allergi kan ibland reagera lindrigt även när andra äter jordnötter. Den reaktionen kan inte bli lika allvarlig som när du själv har ätit jordnötter.

Även om du är försiktig kan det hända att du av misstag råkar äta något du inte tål. Du kan få läkemedel utskrivna av läkare om du är svårt allergisk, så att de alltid finns till hands.

När och var ska jag söka vård

Kontakta en vårdcentral om du tror att du har jordnöts- eller nötallergi men inte har pågående besvär.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du får ett eller fler av följande besvär efter att ha ätit jordnötter eller nötter:

 • Du får klåda och svullnar i läppar, tunga och svalg.
 • Du får hastigt uppblossande, ofta kliande nässelutslag.
 • Du får andningsbesvär.
 • Du får ont i magen, diarré eller kräkningar.

Om vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen är stängd, sök vård på en akutmottagning.

Om du har ätit jordnötter eller nötter som du inte tål och du har akutläkemedel hemma ska du ta det först och sedan ringa 112. 

Om det är bråttom
Ring 112. Be om hjälp av annan person om:

 • Du får mycket svårt att andas.
 • Du blir matt, yr och det känns som du ska svimma.

Undersökning

Det är oftast lätt för en läkare att avgöra om du har allergi mot jordnötter eller nötter om du kan berätta vad du ätit eller varit i kontakt med innan du fick symtom. Ofta får du även lämna ett blodprov eller göra ett pricktest på huden.

Behandling

Hur du ska behandla symtom vid nötallergi beror på om du har lindriga eller kraftiga besvär.

Så här gör du vid lindriga allergiska besvär:

 • Ta antihistamin som finns att köpa receptfritt i tablettform eller flytande.
 • Var uppmärksam på symtom ett par timmar.
 • Sök vård om symtomen inte släpper efter behandling och blir värre.

Så här gör du vid kraftiga allergiska besvär:

 • Ta adrenalin som injektionspenna. Detta kan upprepas efter 10 minuter.
 • Ta luftrörsvidgande astmaläkemedel. Det kan också upprepas efter 10 minuter.
 • Ring 112.
 • Skapa lugn och ro.
 • Ta en antihistamintablett.

Du kan ge dig själv adrenalin med en injektionspenna

Du som riskerar svår allergi brukar få en injektionspenna med adrenalin att ta själv. Du brukar få två pennor utskrivna på recept ifall behandlingen behöver upprepas.

Det är viktigt att du i förväg tar reda på hur pennan ska användas, så att du vet hur du ska göra om du skulle få en svår allergisk reaktion. Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg. Fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du känner dig osäker.

Vissa kan få kortisontabletter som ett komplement till adrenalinpennan

Vid svårare besvär kan du ibland få kortisontabletter utskrivna på recept. Tabletterna kan vara bra att ta som komplement till adrenalinpennan. Det tar några timmar innan tabletterna ger full effekt och därför ska pennan tas först vid svåra allergiska besvär.

Barn som har jordnötsallergi eller nötallergi

Äldre barn som har svår allergi kan ofta ta adrenalinpennan själv. Till de minsta barnen ger en vuxen pennan. Det är viktigt att du som vuxen får träna på att ge pennan så att du vet hur du ska göra om barnet får en svår allergisk reaktion.

Det är också viktigt att närstående och till exempel skola eller förskola informeras om allergin och hur de ska göra vid en svår reaktion. Läs bruksanvisningen som följer med läkemedelsförpackningen noga i förväg. Fråga sjukvårdspersonal eller på ett apotek om du som vuxen känner dig osäker.

Vad är allergi?

Att vara allergisk jordnötter eller nötter innebär att du inte tål att äta dem.

Jordnötter och nötter är inte släkt med varandra. Jordnöten är en ärta och tillhör samma växtfamilj som baljväxter, ärter och sojabönor. Till nötter räknas bland annat hasselnöt, cashewnöt, paranöt, valnöt och pekannöt. Mandel brukar räknas till nötterna, men är egentligen ett frö.

Du kan vara allergisk mot flera olika sorters nötter eller mot bara en sort. Om du är allergisk mot jordnötter behöver du alltså inte vara nötallergisk eller tvärtom.

Jordnötsallergi är en av de vanligaste födoämnesallergierna hos barn och ungdomar. Andelen jordnötsallergiska barn ökar med åldern. Äkta jordnötsallergi har man ofta kvar långt upp i vuxen ålder. Omkring fem av hundra barn mellan 4 och 18 år är allergiska mot jordnötter eller nötter.

Läs mer om matallergi.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ

frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan