Vården i Halland

Vård- och behandlingsprocesser i Halland

Innehållet gäller Halland

När det finns misstanke om cancer eller när man drabbats av en cancersjukdom är det tryggt och viktigt att veta vad som sker just nu och vad som är nästa steg.

Till toppen av sidan