Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vården i Halland

Vård- och behandlingsprocesser i Halland

Innehållet gäller Halland

När det finns misstanke om cancer eller när man drabbats av en cancersjukdom är det tryggt och viktigt att veta vad som sker just nu och vad som är nästa steg.

Vård- och behandlingsprocesser i Halland

Nedanstående bilder beskriver vad som händer i din kontakt med vården och vem som har ansvar för vad.

Region Halland har tagit fram dessa regionala vård- och behandlingsprocesser och de gäller för hela Halland. I dagsläget finns följande diagnoser beskrivna, fler kommer efterhand.

Bröstcancer (öppna bild)

Lungcancer (öppna bild)

Cancer vid okänd primärtumör (öppna bild)

Malignt Melanom (öppna bild)

Prostatacancer (öppna bild)

Livmodercancer (öppna bild)

Livmoderhalscancer (öppna bild)

Livmoderhalscancer-prevention (öppna bild)

Till toppen av sidan