Vården i Halland

Frågor och svar om besök på Hallands sjukhus

Innehållet gäller Halland

Covid-19 har lett till att det är nya besöksregler i vården. Här hittar du vanliga frågor och svar om besök till Hallands sjukhus kopplat till de nya besöksreglerna.

Jag har en kallelse till sjukhuset. Hur ska jag göra?

Har du kallelse så kan du besöka oss som vanligt. Besöksförbudet innebär att det inte är möjligt för en närstående till dig att följa med på ditt bokade besök. Endast vissa undantag gäller, exempelvis närstående till barn som söker vård. Detta beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Du som har en bokad tid till mottagning och som är förkyld, har hosta, feber eller snuva, ska INTE gå på ditt mottagningsbesök. Kontakta din mottagning genom att logga in och skicka ett meddelande eller ring till mottagningen för rådgivning. I vissa fall kan ditt besök genomföras via video eller telefon.

Vad gäller om jag ska besöka en närstående på en vårdavdelning?

Det är inte tillåtet att besöka vänner eller närstående som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka. Besöksförbudet gäller både inne på avdelningen och i övriga lokaler på sjukhusområdet. Orsaken är att vi alla måste minska risken för att patienterna blir smittade och på så vis även riskera att få in smitta av covid-19 till våra avdelningar. Ha istället kontakt med din närstående på andra sätt, till exempel via mobiltelefon.

Vad gäller när jag besöker akutmottagningen?

Akutmottagningarna är öppna som vanligt, men en första bedömning (triagering) sker utanför. Besöksförbudet gäller även på akutmottagningarna. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd och detta beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Vad gäller på neonatalavdelningen?

På neonatalavdelningen vid Hallands sjukhus Halmstad får båda föräldrarna vara med, så länge de är fullt friska. Vården är familjecentrerad och föräldrarna bor tillsammans med barnet på enkelrum under delar av eller hela vårdtiden.

I vilka fall kan vårdpersonalen ta beslut om undantag? Vilka undantag gäller?

Om det finns särskilda skäl kan du få tillstånd att besöka en patient. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd och detta beslutas av ansvarig vårdpersonal.
Undantag gäller till exempel palliativ vård och närstående till barn i behov av vård. Vid undantag är det viktigt att medföljande närstående är fullt frisk. Endast en närstående per patient.

Får jag skicka blommor till avdelningen?

De flesta avdelningar har restriktioner kring blommor, av hänsyn till patienter och personal som är allergiska. Rekommendationen är att du tar kontakt med avdelningen för att veta vilka rutiner som gäller.

Kan jag träffa min närstående om hen lämnar avdelningen, i publika utrymmen på sjukhuset?

Nej, det är inte tillåtet att besöka inneliggande patienter på avdelningen, i övriga delar på sjukhuset som till exempel korridorer eller utanför sjukhuset. Orsaken är att vi alla måste minska risken för att patienterna blir smittade och på så vis även riskera att få in smitta av covid-19 till våra avdelningar. Ha istället kontakt med din närstående på andra sätt, till exempel via mobiltelefon.

Vad ska närstående göra under tiden för bokade besök?

Det är tillåtet för en medföljande att vänta i allmänna utrymmen – då måste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten följas. Man ska vara fullt frisk och hålla avstånd om två meter till andra människor.

Vad gäller om jag ska till provtagningen?

Vi vill undvika trängsel i våra väntrum och ber dig som fått remiss för provtagning att boka tid i förväg innan du kommer till provtagningen som finns på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka samt i Falkenberg. Logga in och boka tid till provtagningen när det passar dig bäst.

Besöksförbudet innebär att det inte är möjligt för en närstående till dig att följa med på ditt bokade besök. Endast vissa undantag gäller, exempelvis närstående till barn som söker vård. Detta beslutas av ansvarig vårdpersonal.

Du som har en bokad tid till provtagningen och som är förkyld, har hosta, feber eller snuva, ska INTE gå på din provtagning. Omboka din tid direkt genom att kontakta din mottagning genom att logga in eller ring till provtagningen för rådgivning.

Till toppen av sidan