Vården i Halland

Forskningsstudie inom hälsa och vård

Innehållet gäller Halland

FoU Halland, forskning och utveckling i Halland, har regionens uppdrag att stödja, främja och förbättra forskning och utveckling i Region Halland.

Med början i september 2018 genomförs en godkänd forskningsstudie med titeln Förutsägelse av nedsatt följsamhet till förskriven läkemedelsbehandling i Region Halland. Studien syftar till att öka förståelsen av vad som påverkar om en behandling fullföljs som planerat eller inte.

Detta sker genom att analysera vårdinformation som redan finns i Region Hallands vårdsystem på gruppnivå när det gäller personer som fått diagnosen högt blodtryck. Personuppgifter används inte i analysen. 

Till toppen av sidan