VÅRDEN I HALLAND

Besöksregler för närstående i Region Halland

Innehållet gäller Halland

Med anledning av risk för smitta av coronavirus (covid-19) gäller nu uppdaterade besöksregler för närstående till dig som söker vård i Region Halland. Tack för din förståelse!

Kontakta mottagningen innan

Om du är förkyld, har hosta, feber eller snuva, besök inte hälso- och sjukvården. Endast om det är akut. Kontakta din mottagning först, åk inte direkt till en mottagning utan att ha fått råd först. Läs mer om att söka vård i Region Halland under covid-19-pandemin.

Använd munskydd när du besöker vården

När du är på ditt vårdbesök ska du använda munskydd. Du får ett när du kommer dit och behöver inte ta med eget.

Rekommendationen gäller i Halland från och med den 20 januari och personer som är födda 2004 eller tidigare. 

 • Patienter i öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård rekommenderas att bära munskydd när man vistas i vårdlokaler och väntrum.
 • Patienter som är på sjukhus samt i kommunal korttidsvård för äldre rekommenderas att bära munskydd i situationer då man vistas utanför vårdrummet på vårdenheten samt under transporter mellan vårdenheter.
 • Besökare som befinner sig i vård- och omsorgslokaler rekommenderas att bära munskydd under hela besöket.
 • Personal inom vård- och omsorg rekommenderas att bära munskydd när man befinner sig i vård- och omsorgslokaler. Detta gäller utöver de riktlinjer som sedan tidigare finns för användning av skyddsutrustning.

Vårdcentral

Om en närstående är med vid ditt besök ska hen vara fullt frisk. Vid Vårdcentralen Kungsbacka och Kungsbacka Närakut gäller de regler som finns för Hallands sjukhus, se nedan.

Folktandvården

Om en närstående är med vid ditt besök ska hen vara fullt frisk.

Barnavårdscentralen (BVC)

Endast en frisk vuxen får följa med barnet till BVC. Inga syskon får följa med. Om det är svårt att komma utan syskon kontakta er sjuksköterska på BVC innan besöket.

Vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Om en närstående är med vid ditt besök ska hen vara fullt frisk.
På mottagningar och avdelningar som ligger på Hallands sjukhus område gäller samma regler som finns för Hallands sjukhus, se nedan.

Besöksförbud på sjukhus

På Hallands sjukhus finns många patienter som är känsliga för smitta. Med hänsyn till dem och för att minska risken för spridning av coronavirus (covid-19) gäller besöksförbud för närstående på sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.

Besöksförbud för närstående gäller till:

 • Mottagning
 • Provtagning
 • Undersökning
 • Patienter på vårdavdelningar

Besöksförbudet innebär att det inte är tillåtet att följa med en patient till mottagningsbesök, provtagning eller undersökning. Det är tillåtet för en medföljande att vänta i allmänna utrymmen – då måste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten följas. Man ska vara fullt frisk och hålla avstånd om två meter till andra människor.

Det innebär också att det inte är tillåtet att besöka inneliggande patienter på sjukhuset. Besöksförbudet gäller både inne på avdelningen och i övriga lokaler på sjukhusområdet. Orsaken är att vi alla måste minska risken för att patienterna blir smittade och på så vis även riskera att få in smitta av covid-19 till våra avdelningar. Ha istället kontakt med din närstående på andra sätt, till exempel via mobiltelefon.

Undantag

Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd och detta beslutas av ansvarig vårdpersonal. Undantag gäller till exempel palliativ vård och närstående till barn i behov av vård. Vid undantag är det viktigt att medföljande närstående är fullt frisk. Endast en närstående per patient.

Förlossning och BB-avdelning

 • Vid förlossning får den födande kvinnan ha med sig en närstående i förlossningsrummet. Samma regler gäller även vid kejsarsnitt och vid eventuella komplikationer.
 • Endast nyförlöst kvinna och nyfött barn får vistas på BB-avdelningen. Det innebär att närstående inte får följa med kvinnan och barnet när de går över till BB-avdelningen efter förlossningen. Undantag kan göras utifrån kvinnans och barnets tillstånd. Det beslutas av ansvarig avdelningschef eller bakjour.
 • Om du har frågor gällande besöksförbudet, prata gärna med din barnmorska på Kvinnohälsovården.

Frågor och svar om besök till sjukhuset

Här kan du hitta och läsa vanliga frågor och svar om besök till Hallands sjukhus.

Kvinnohälsovården

Det är endast den gravida kvinnan som får komma på kontroller hos kvinnohälsovården. Inga närstående eller syskon får följa med. Detta gäller alla besök, inklusive ultraljud. Alla våra föräldra- och amningsgrupper är inställda tills vidare, men vi kommer försöka erbjuda digitala alternativ.

Besök till ungdomsmottagningen

Om du har ett bokat möte och känner dig sjuk, logga in för att omboka din tid. Eller kontakta din mottagning för att få ett digitalt möte istället. 

Till toppen av sidan