VÅRDEN I HALLAND

Att söka vård i Halland under coronapandemin

Innehållet gäller Halland

Sök vård när du behöver det. Vården anpassar kontakten med dig utifrån vilken typ av vård och stöd du behöver. Här kan du läsa om hur du ska söka vård i Halland under coronapandemin.

Om du har symtom på covid-19

Stanna hemma om du är förkyld, har hosta, feber eller snuva och så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Läs mer om coronaviruset och symtom.  

Coronaviruset ger oftast en lindrig sjukdom med milda luftvägssymtom och feber. En del blir efter en tids sjukdom försämrade med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. Därför är det viktigt att du, om du har symtom på covid-19, är uppmärksam på symtom som ökad andfåddhet vid enklare ansträngning eller någon annan försämring i ditt mående.

Om du upplever en försämring eller är orolig, kontakta 1177 Vårdguiden eller din vårdcentral. Vid akuta livshotande symtom ring 112.

Om du har en bokad tid till hälso- och sjukvården

Så länge du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt vårdbesök som vanligt. Vården kontaktar dig om det skulle bli några ändringar. Om du har frågor, kontakta din mottagning.

Om du är förkyld, har hosta, feber eller snuva, besök inte hälso- och sjukvården, endast om det är akut. Kontakta din mottagning först.

Tänk på att du kan kontakta din mottagning eller omboka din tid själv genom att logga in på 1177. Här hittar du kontaktuppgifter till vårdmottagningar och e-tjänster för att kontakta vården.

Med anledning av risk för smitta gäller nu uppdaterade besöksregler för närstående till dig som söker vård: Besöksregler för närstående i Region Halland

Att söka vård på vårdcentral

När du behöver vård ska du kontakta din vårdcentral för att boka en tid. Du når vårdcentralerna via 1777:s e-tjänster eller via telefon direkt till vårdcentralen. Vissa vårdcentraler har även tider för drop-in. Om du är förkyld, har hosta, feber eller snuva – kontakta din vårdcentral innan du kommer.

Alla vårdcentraler erbjuder möjlighet till besök via telefon när så är möjligt. Flera av regionens vårdcentraler erbjuder också besök via video till vårdcentralernas olika professioner.

Vård vid mottagning på sjukhus

Så länge du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt vårdbesök som vanligt. Vården kontaktar dig om det skulle bli några ändringar. Om du har symtom på covid-19 eller har frågor, kontakta din mottagning innan ditt besök.

Självincheckning

Många av sjukhusens mottagningar har självincheckning. Det innebär att du anmäler din eller ditt barns ankomst via din smartphone. Instruktioner finns i väntrummet. Om du inte har en smartphone går du till receptionen och anmäler din eller ditt barns ankomst innan du går till mottagningen.

Att söka vård på Kungsbacka Närakut

Kungsbacka Närakut är en jourmottagning placerad på Hallands sjukhus Kungsbacka. Hit kan du vända dig med akuta besvär, som inte kräver sjukhusvård, och som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar. Närakutens entré är flyttad och patienter hänvisas tills vidare till ambulansentrén. Om du är förkyld, har hosta, feber eller snuva – kontakta Närakuten innan du kommer.

Att söka vård på akutmottagningen i Varberg

Om du behöver sjukvård akut ska du söka vård som vanligt på akutmottagningen. Vid entrén till akutmottagningen finns väktare som meddelar vårdpersonalen när det kommer en ny patient som ska söka vård.

En första bedömning av patienten görs alltid utomhus av en sjuksköterska. Patienter som inte visar symtom på covid-19 får vid behov komma in i det ordinarie väntrummet och invänta vidare undersökning. Om patienten visar symtom på covid-19 och bedöms vara i behov av ytterligare undersökning sker detta i ett tält som finns utanför entrén till akuten. 

De patienter som har symtom på covid-19 och är i behov av vård får sedan gå in en särskild väg från tältet till mottagningen. Patienter med misstänkt smitta separeras från patienter som inte har symtom och därmed minskas risken för smittspridning. Enbart patienter med misstänkt covid-19 som behöver vård på sjukhuset provtas.

Att söka vård på akutmottagningen i Halmstad

Om du behöver sjukvård akut ska du söka vård som vanligt på akutmottagningen. Vid entrén till akutmottagningen finns väktare som meddelar vårdpersonalen när det kommer en ny patient som ska söka vård.

En första bedömning av patienten görs utomhus av en sjuksköterska. Om patienten bedöms vara i behov av ytterligare undersökning och/eller vård sker detta på en särskild plats inne på mottagningen. Patienter med misstänkt smitta separeras från patienter som inte har symtom och därmed minskas risken för smittspridning. Enbart patienter med misstänkt covid-19 som behöver vård på sjukhuset provtas.

Att få vård på sjukhus

Om du inte visar symtom på covid-19 vårdas du som vanligt för din sjukdom och/eller skada på en vårdavdelning. Det gäller även om du får behandling för din sjukdom på sjukhuset regelbundet, till exempel dialysbehandling eller vid cancervård.

Patienter som har misstänkt eller bekräftad covid-19 och är i behov av vård på sjukhus vårdas på en epidemiavdelning i Halmstad eller Varberg. Alla patienter med misstänkt smitta provtas. Om patienten är smittad vårdas patienten vidare på epidemiavdelningen. I Halmstad finns även en infektionsklinik där patienter med covid-19 eller annan smittsam sjukdom vårdas. På avdelningarna vårdas patienter av vårdpersonal som har den skyddsutrustning som krävs för att inte sprida smittan vidare.

Om provtagningsresultatet visar att patienten inte har covid-19 flyttas hen till en vanlig vårdavdelning och får vård utifrån sin sjukdom och/eller besvär där.

Att få intensivvård på sjukhus

En del patienter med covid-19 behöver hjälp med andningen och då finns särskilda vårdplatser i Halmstad och Varberg med möjlighet till extra syrgas, så kallad högflödesbehandling. Enstaka patienter kan få behov av intensivvård under en period och vårdas på intensivvårdsavdelning i Halmstad eller Varberg.

Vid behov av ambulans- eller sjukresa

Om du eller någon närstående behöver åka sjukresa kontaktar du som vanligt beställningscentralen – Resambokning. Vid bokningen ställs alltid frågan om covid-19. Resenärer som har misstänkt eller bekräftad covid-19 hänvisas till 1177 vårdguiden på telefon som i dialog med resenären diskuterar möjlighet till egen transport, till exempel med hjälp av en anhörig. Om möjlighet till egen transport inte finns, transporteras resenären med ambulans eller liggande sjuresefordon.

Om du eller någon närstående är i behov av akut vård med ambulans kontaktar du som vanligt 112.

Besök till Folktandvården

Om du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt bokade besök som vanligt. Du som har ett bokat besök och samtidigt har symtom enligt ovan, avboka eller omboka din tid. Logga in eller ring till din folktandvårdsklinik direkt.

Besök till Barnavårdscentralen (BVC)

Du som har ett bokat besök och samtidigt har symtom enligt ovan, kontakta ditt BVC. Logga in och av- eller omboka din tid eller ring till mottagningen för rådgivning.

Besök till Vuxenpsykiatrin och BUP

Du som har en bokad tid till psykiatrin och samtidigt har symtom enligt ovan, ska inte gå på ditt besök. Kontakta mottagningen genom att logga in och skicka ett ärende eller ring mottagningen för rådgivning. I vissa fall kan ditt besök genomföras via video eller telefon.

Besök till Kvinnohälsovården

Om du är sjuk, ring din mottagning innan besöket för rådgivning och eventuell ombokning. Alla våra föräldra- och amningsgrupper är inställda tills vidare, men vi kommer försöka erbjuda digitala alternativ.

Besök till Ungdomsmottagningen

Vi vill att du i första hand bokar ett digitalt besök i vår app "Ungdomsmottagningen Halland". Du är alltid välkommen att ringa mottagningen för hjälp att boka en tid.

Om du har ett inbokat fysiskt möte och känner dig sjuk, logga in för att omboka din tid eller kontakta din mottagning för att få ett digitalt möte istället.

Till toppen av sidan