VÅRDEN I HALLAND

Att söka vård i Halland under coronapandemin

Innehållet gäller Halland

Sök vård när du behöver det. Vården anpassar kontakten med dig utifrån vilken typ av vård och stöd du behöver. Här kan du läsa om hur du ska söka vård i Halland under coronapandemin.

Om du har en bokad tid till hälso- och sjukvården

Så länge du inte har några symtom på covid-19 är det viktigt att du kommer på ditt vårdbesök som vanligt. Vården kontaktar dig om det skulle bli några ändringar. Har du symtom kontakta din mottagningen först.

Om du har frågor, kontakta din mottagning.

Besöksregler för närstående

För att minska risk för smittspridning gäller särskilda besökregler i vården för närstående.

Använd munskydd när du besöker vården

När du är på ditt vårdbesök rekommenderas du att använda munskydd. Du får ett när du kommer dit och behöver inte ta med eget.

Rekommendationen gäller i Halland från och med den 20 januari och personer som är födda 2004 eller tidigare. 

  • Patienter i öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård rekommenderas att bära munskydd när man vistas i vårdlokaler och väntrum.
  • Patienter som är på sjukhus samt i kommunal korttidsvård för äldre rekommenderas att bära munskydd i situationer då man vistas utanför vårdrummet på vårdenheten samt under transporter mellan vårdenheter.
  • Besökare som befinner sig i vård- och omsorgslokaler rekommenderas att bära munskydd under hela besöket.
  • Personal inom vård- och omsorg rekommenderas att bära munskydd när man befinner sig i vård- och omsorgslokaler. Detta gäller utöver de riktlinjer som sedan tidigare finns för användning av skyddsutrustning.

Vårdcentralen

När du behöver vård ska du kontakta din vårdcentral för att boka en tid. Du når vårdcentralerna genom att logga in här på 1177 Vårdguiden eller via telefon direkt till vårdcentralen.

Om du har symtom på covid-19 kontakta vårdcentralen innan du kommer.

Alla vårdcentraler erbjuder möjlighet till besök via telefon när så är möjligt. Flera av regionens vårdcentraler erbjuder också besök via video till vårdcentralernas olika yrkesgrupper.

Hallands sjukhus

Så länge du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt vårdbesök som vanligt. Vården kontaktar dig om det skulle bli några ändringar. Om du har symtom på covid-19 eller har frågor, kontakta din mottagning innan ditt besök.

Tänk på detta för att minska risk för smittspridning 

  • Närstående får inte följa med dig på ditt bokade besök. Läs mer om besöksregler för närstående.
  • Kom så nära inpå din bokade tid som möjligt för att undvika trängsel i väntrummet.
  • När du sitter i väntrummet – håll avstånd till andra patienter. 
  • På många av sjukhusens mottagningar kan du anmäla dig till ditt vårdbesök via din mobiltelefon istället för i receptionen. Instruktioner hur du gör finns i väntrummen. Om du ska betala en avgift för ditt besök, får du en faktura skickad till dig efter ditt besök. 

Att få vård på sjukhus

Alla patienter som behöver vård på sjukhus får det på ett säkert sätt. Sjukhuset har rutiner för att ta hand om patienter med misstänkt eller bekräftad smitta. Alla patienter med misstänkt smitta provtas. Patienter får vård på den avdelning där deras totala vårdbehov tillgodoses på ett bra sätt. Det finns också särskilda vårdplatser för patienter med konstaterad covid-19. 

Akutmottagningar

Akutmottagning Varberg och Halmstad

Om du behöver sjukvård akut ska du söka vård som vanligt på akutmottagningen. Vid entrén till akutmottagningen finns väktare som meddelar vårdpersonalen när det kommer en ny patient som ska söka vård.

En första bedömning av patienten görs alltid utomhus av en sjuksköterska. Patienter som inte visar symtom på covid-19 får vid behov komma in i det ordinarie väntrummet och invänta vidare undersökning. Om patienten visar symtom på covid-19 och bedöms vara i behov av ytterligare undersökning sker detta på en särskild plats på akuten.

Patienter med misstänkt smitta separeras från patienter som inte har symtom och därmed minskas risken för smittspridning. Enbart patienter med misstänkt covid-19 som behöver vård på sjukhuset provtas.

Kungsbacka Närakut

Kungsbacka Närakut är en jourmottagning placerad på Hallands sjukhus Kungsbacka. Hit kan du vända dig med akuta besvär, som inte kräver sjukhusvård, och som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar. Närakutens entré är flyttad och patienter hänvisas tills vidare till ambulansentrén. Om har symtom på covid-19 kontakta Närakuten innan du kommer.

Förlossning

När det är dags för dig som gravid att föda kommer du till sjukhuset efter kontakt med förlossningen. På sidan om besöksregler kan du läsa om vad som gäller för anhörig/partner vid förlossningen.

Kvinnohälsovården

Om du har symtom på covid-19 kontakta mottagningen innan du kommer. 

För att minska risken för smittspridning tar vi endast emot dig som är gravid. Partner och syskon får stanna hemma.

Våra föräldra- och amningsutbildningar är inställda tills vidare. Vi rekommenderar er som är blivande föräldrar att ta del av informationen om graviditet och förlossning. Under 2021 kommer vi att kunna erbjuda nya digitala utbildningar.

Ungdomsmottagningen

Du kan boka ett digitalt besök i vår app Ungdomsmottagningen Halland. Via appen kan du prata med en barnmorska, kurator eller psykolog direkt i ett videosamtal. Vi har tystnadsplikt och du får samma hjälp som vid ett fysiskt besök hos Ungdomsmottagningen. All kommunikation sker på ett säkert sätt och är kostnadsfritt för dig.

Om du har ett inbokat fysiskt besök och får symtom på covid-19, logga in för att omboka din tid eller kontakta din mottagning för att få ett digitalt besök istället.

Du är alltid välkommen att ringa mottagningen för hjälp att boka eller omboka din tid.

Folktandvården

Om du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt bokade besök som vanligt.

Har du symtom avboka eller omboka din tid. Logga in eller ring till din folktandvårdsklinik direkt.

Barnavårdscentralen (BVC)

Om du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt bokade besök som vanligt.

Har du symtom avboka eller omboka din tid. Logga in eller ring till din BVC direkt.

Vuxenpsykiatrin och BUP

Om du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt bokade besök som vanligt.

Har du symtom kontakta mottagningen genom att logga in och skicka ett ärende eller ring mottagningen för rådgivning. I vissa fall kan ditt besök genomföras via video eller telefon.

Sjukresor

Om du eller någon närstående behöver åka sjukresa kontaktar du som vanligt beställningscentralen – Resambokning.

Vid bokningen ställs alltid frågan om covid-19. Resenärer som har misstänkt eller bekräftad covid-19 ska om det är möjligt använda egen transport, till exempel med hjälp av en anhörig. Om möjlighet till egen transport inte finns, transporteras resenären med ambulans eller liggande sjukresefordon.

Till toppen av sidan