Så samarbetar vård och omsorg

Samordnad individuell plan, SIP, Halland

Innehållet gäller Halland

Om du har behov av av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst, kan du få stöd genom en samordnad plan. Planen formas utifrån dina behov och tas fram tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara.

Den individuella planen ska handla om dina behov, styrkor och önskemål, minst lika mycket som stöd och behandling. Syftet med planen är att du ska få det samordnade stöd och den vård som du har rätt till och behöver.

I planen ska framgå:

  • vilka insatser som ska göras
  • vem som ska ansvara för insatserna
  • om hälso- och sjukvård eller socialtjänst ska ha det övergripande ansvaret
  • hur planen ska följas upp

Initiativet kan komma från flera håll

När någon anställd inom region eller kommun gör bedömningen att du behöver en samordnad individuell plan (SIP) för att dina behov ska bli tillgodosedda, ska den huvudman som uppmärksammar behovet starta en SIP process. Detta ska göras utan dröjsmål.

Även Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kan medverka i SIP- processen om dessa myndigheter bedömer att det finns behov av deras medverkan.

Så här kan du förbereda dig

Tillsammans med personal från hälso- och sjukvård eller socialtjänst går ni igenom vad som är dina främsta behov och vad som ska tas upp i planen. Om du vill att någon närstående ska vara med i planeringen kan din kontakt hjälpa till att bjuda in dem.

När ni är överens om vilka frågor som ska tas upp får du skriva under ett medgivande till att de personer som är med i planeringen får utbyta information om det som diskuterats.

Det här händer efter planeringen

Efter planeringen får du (och om du vill, även dina närstående):

  • kontaktuppgifter till den som utses som samordnare för din individuella plan
  • en kopia av den individuella planen
  • en beskrivning av hur och när den individuella planen ska följas upp.

Vad säger lagen om individuell plan?

Hälso- och sjukvård och socialtjänst har ansvar för att det görs en samordnad individuell plan när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Planen ska göras tillsammans med dig och de personer som du önskar ska närvara. Skrivningen om individuell plan hittar du i Hälso- och sjukvårdslagen, 3f§ samt Socialtjänstlagen 2 kap, 7§.

Till toppen av sidan