Så samarbetar vård och omsorg

Brukarmedverkan i vård och socialtjänst

Innehållet gäller Halland

I Halland har vården och socialtjänsten beslutat om en gemensam viljeriktning som säger att du som är patient, anhörig eller brukare ska vara med och skapa den vård och det stöd du behöver.

Till toppen av sidan