Om du inte är nöjd

Patientnämnden Halland

Innehållet gäller Halland

Om du har synpunkter eller klagomål på den vård och behandling som du eller din närstående har fått kan du antingen vända dig direkt till vårdverksamheten eller till Patientnämnden Halland.

Patientnämnden är opartisk och fristående från hälso- och sjukvården. Vi fungerar som en lots för dig som har synpunkter eller klagomål på vård eller tandvård och hjälper dig att få svar på dina frågor. Vi har inga disciplinära befogenheter.

Detta kan Patientnämnden göra för dig

  • Vi lyssnar på dina synpunkter, informerar och svarar på frågor och förmedlar kontakt med vårdpersonalen.
  • Vi framför dina och din närståendes synpunkter och klagomål på vården till de verksamheter som berörs. Dina synpunkter kan bidra till att förbättra kvaliteten i den halländska vården.
  • Vi hjälper till vid kontakter med till exempel Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Patientförsäkringen (LÖF) och Läkemedelsförsäkringen.
  • Vi utser stödpersoner till dig som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT), lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV) samt tvångsvård enligt smittskyddslagen.
  • Vi har tystnadsplikt och sjukvårdens sekretessregler gäller.

När kan du vända dig till Patientnämnden Halland?

Patientnämnden Halland är ett samarbete mellan Region Halland och kommunerna i Halland. Du kan vända dig till oss om du eller din närstående fått vård eller behandling av:

  • Region Halland
  • Kommunerna i Halland
  • Privat vårdgivare som har avtal med Region Halland eller kommun i Halland
  • Folktandvården, oavsett ålder
  • Tandvård som finansieras av Region Halland enligt tandvårdslagen, till och med det år du fyller 23 år.

Fullmakt till dig som vill att någon annan ska vara din kontakt med Patientnämndens kansli (ifyllbar pdf)

Kontakta oss

Du kan kontakta Patientnämnden Halland på olika sätt:

Patientnämndens kontaktuppgifter och telefontider

Till toppen av sidan