Kostnader och ersättningar

När du blir sjukskriven

När du blir sjuk eller får en skada anmäler du det samma dag till din arbetsgivare eller Försäkringskassan. Du behöver lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren om du är sjuk och inte blir frisk senast dag 7. Samma sak gäller om du får en skada och inte kan arbeta.

I den här texten får du information om vad som gäller när du blir sjuk. 

Bestämmelser kan förändras. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller just nu. Det gör du enklast genom att söka information på Försäkringskassans webbsida.

Du anmäler till Försäkringskassan i följande situationer:

  • Du är arbetssökande.
  • Du är föräldraledig.
  • Du har inte en anställning.

Du har en arbetsgivare men inte rätt till sjuklön.

Första sjukdagen får du ett avdrag på din sjuklön. Det kallas för karensavdrag.

Du slipper vanligtvis karensavdraget och får sjuklön redan från den första sjukdagen om du har varit sjuk, börjar arbeta och sedan insjuknar på nytt inom fem dagar.

Till toppen av sidan