Att söka stöd och hjälp

Att söka psykiatrisk vård

Innehållet gäller Halland

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, depression eller kris- och sorgreaktioner, vänd dig till vårdcentralen för att få hjälp. Om det behövs kan en läkare remittera dig vidare till psykiatrin.

Vårdcentralen kan hjälpa

Vårdcentralerna i Halland

Du kan kontakta samtliga mottagningar, förutom psykiatrins akutmottagningar, via 1177.se. Logga in och ställ en fråga, boka tid, omboka ett besök, förnya recept med mera.

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem kan du vända dig direkt till den specialistpsykiatriska vården. Vuxenpsykiatrimottagning finns i alla de halländska kommunerna och psykiatrisk akutmottagning (Piva) finns på sjukhusen i Halmstad och Varberg.

Vuxenpsykiatrimottagningar i Halland

Psykiatrisk akutmottagning Halmstad

Psykiatrisk akutmottagning Varberg

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Kontakta En väg in – kontaktcenter barn och ungas psykiska hälsa på  tfn 010-476 19 99. Du får prata med en specialutbildad sjuksköterska som ger dig rådgivning. Efter en första bedömning blir du, din förälder eller närstående guidad vidare till rätt mottaging. Vid akuta situationer kan du dagtid vända dig till den mottagning som finns i din kommun.Efter kontorstid kontaktar du vår akutvårdsenhet på tfn 035-13 10 25.

BUP-mottagningarna i Halland

Ätstörningar

I Halmstad och Varberg finns särskilda ätstörningsmottagningar.

Övrig hjälp – telefonjourer

Det finns ett antal olika telefonjourer dit man kan vända sig och vara anonym. Där finns det någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur man ska komma vidare och vart man kan vända sig.

Telefonjourer och rådgivning

Till toppen av sidan