Kontakt

Synpunkter på 1177 Vårdguiden på telefon i Halland

Innehållet gäller Halland

Här kan du lämna synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål på den rådgivning som du fick när du ringde 1177 i Halland.

Lämna dina synpunkter här

Till toppen av sidan