Läs andras frågor

Vad innebär transitorisk global amnesi?

Fråga

Jag har vid ett tillfälle haft en så kallad TGA. Jag vill veta orsaken och vad som hänt i hjärnan. Bör jag i fortsättningen vara försiktig med något särskilt?

Svar

TGA är en förkortning av transitorisk global amnesi. Det innebär att du plötsligt får besvär med minnet. Under en period kan du inte minnas vad som händer. Minnesförlusten varar från någon halvtimme upp till ett dygn.

Ett vanligt symtom vid TGA är förvirring. Du kan upprepa samma frågor om och om igen. Det kan vara frågor som ”Var är jag?" och "Vad är det som händer?". Du kan fortfarande känna igen kända platser och personer, men minns inte det som hände nyligen. Oftast ger TGA inga andra besvär.

Inom ett dygn försvinner sedan besvären och minnet blir som det brukar vara. Oftast minns du däremot inte något från tiden då du hade TGA.

Utredningar

Du ska söka vård om du har en TGA. Du får ibland genomgå en datortomografi av hjärnan för att utesluta blödning eller annan skada, om du söker vård under pågående TGA.

Du behöver oftast ingen utredning om ditt minne har återkommit och du inte har några andra besvär. Däremot behöver du genomgå en mer omfattande utredning om symtomen skulle återkomma.

Inte helt klart vad TGA beror på

Orsaken till TGA är inte helt känd. Mätningar tyder på att minnesstörningarna kan bero på att blodcirkulationen tillfälligt fungerar sämre i vissa delar av hjärnan. De delarna styr bland annat minnet för vad du gör och varför.

De flesta som får en TGA får det bara en gång. Det är därför inte troligt att du någonsin får tillbaka symtomen. Det är inte något speciellt du behöver tänka på för att förebygga det.

Till toppen av sidan