LÄS ANDRAS FRÅGOR

Är det farligt att tugga nikotintuggummi?

Fråga

Jag har använt nikotintuggummi i flera år och känner mig starkt beroende av dem. Tuggar cirka 15 stycken per dag av svagaste sorten. Är det farligt?

Jag har fått känsliga slemhinnor i hals och näsa. Beror det på tuggandet?

Svar

Dina slemhinnor kan mycket väl vara påverkade av nikotinet. Nikotin drar ihop de små blodkärlen i slemhinnan och försämrar cirkulationen i denna. Blodet fyller många funktioner. Dålig blodcirkulation innebär försämrad tillförsel av näring och syre. Det innebär också ett försämrat immunförsvar, och en försämrad förmåga att reparera skador.

Nikotin är ett nervgift. I kroppen påverkar det olika nerver som inte kan styras av viljan, så kallade autonoma nerver.
Detta gör bland annat att hjärtat slår snabbare och de minsta blodkärlen dras ihop. Det i sin tur medför förhöjt blodtryck och försämrad blodcirkulation i kroppens minsta blodkärl.

Nikotinet ökar också utsöndringen av saltsyra i magsäcken. Det är därför vanligt med magkatarrsliknande besvär när du snusar eller tuggar nikotintuggummi.

Det har inte gått att visa att det skulle finnas ökad risk för cancer i munhåla och svalg av nikotin.

Nikotinets effekt är tillfällig. Slutar du använda nikotin, så upphör också effekterna. Det är viktigt att komma ihåg att nikotintuggummi alltid är bättre för hälsan än rökning.

Det bästa vore om du gradvis kunde minska din förbrukning av nikotintuggummi för att sedan kunna sluta helt. De är tänkta att användas tillfälligt vid rökavvänjning.

Eftersom nikotinet ger ett starkt beroende kan det ibland vara svårt att vänja sig av med det. Men har du tillräcklig motivation till att sluta brukar det gå bra. 

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan