Forskningsstudie inom hälsa och vård

FoU Halland, forskning och utveckling i Halland, har regionens uppdrag att stödja, främja och förbättra forskning och utveckling i Region Halland.

Med början i september 2018 genomförs en godkänd forskningsstudie med titeln Förutsägelse av nedsatt följsamhet till förskriven läkemedelsbehandling i Region Halland. Studien syftar till att öka förståelsen av vad som påverkar om en behandling fullföljs som planerat eller inte.

Detta sker genom att analysera vårdinformation som redan finns i Region Hallands vårdsystem på gruppnivå när det gäller personer som fått diagnosen högt blodtryck. Personuppgifter används inte i analysen. Om du fått diagnosen högt blodtryck i Halland och inte vill att avidentifierad information om dig används i studien kan du avregistrera dig.

Vill du inte delta i studien? Då kan du logga in här på 1177 Vårdguiden för att avregistrera dig. Gå in under Formulär tillgängliga för din målgrupp.

Du kan även avregistrera dig på telefon 010-20 69 650.

Har du frågor kring forskningsstudien kan du ställa dem här!

Senast uppdaterad:
2018-06-28
Skribent:

Hans Jönsson, kommunikatör

Manusunderlag:

Ann Ekberg-Jansson, FoUU-chef, Region Halland