Forskningsstudie inom hälsa och vård

FoU Halland, forskning och utveckling i Halland, har regionens uppdrag att stödja, främja och förbättra forskning och utveckling i Region Halland.

Under våren 2018 kommer information om regionens patienter att användas i en forskningsstudie – ”Kartläggning av vårdprocesser och riskprevention genom tillämpning av maskininlärning på Hallands vårddatalager.”

Syftet med studien är att med moderna statistiska metoder, till exempel maskininlärning, försöka hitta möjligheter till kvalitetsförbättringar i den halländska vården. Maskinlärning är en metod där stora mängder information analyseras för att hitta mönster som även en erfaren specialist inte kan upptäcka i den dagliga verksamheten.

Information har samlats in under perioden 2008–2016 i samband med dina och andras besök i den halländska sjukvården. Informationen har sedan förvarats i ett datalager som omfattas av samma sekretess och säkerhetsföreskrifter som övriga journaluppgifter. All information som forskarna hanterar är avidentifierad och finns inom Region Halland. Resultatet av forskningen kommer enbart att presenteras på gruppnivå. En gruppnivå kan, till exempel, vara hjärtpatienter.

Vill du inte delta i studien? Då kan du logga in här på 1177 Vårdguiden för att avregistrera dig. Gå in under Övriga formulär.
Tänk på att om du inte vill att ditt barn (under 13 år) ska delta i forskningsstudien behöver du logga in som dig själv, klicka på ditt barns namn under ombud, välja "Alla övriga tjänster" och sedan "Övriga formulär". Barn över 13 år behöver logga in själv för att avregistrera sig under "Övriga formulär".

Du kan även avregistrera dig och dina barn på telefon 010-20 69 650.

Har du frågor kring forskningsstudien kan du ställa dem här!

Publicerad:
2018-04-12
Skribent:

Hans Jönsson, kommunikatör

Manusunderlag:

Ann Ekberg-Jansson, FoUU-chef, Region Halland