Vävnadsprov och cellprov

Leverbiopsi

Leverbiopsi är en undersökning där läkaren tar en liten bit av levern som sedan undersöks i mikroskop. En leverbiopsi görs för att ta reda på om du har en leversjukdom, till exempel levercirros eller levercancer. Undersökningen gör inte ont eftersom du får bedövning.

En leverbiopsi görs oftast på sjukhus. Du behöver en remiss från en läkare till den mottagning där du ska göra leverbiopsin.

Förberedelser

Du får lämna blodprover innan läkaren skickar remissen. Blodproverna visar om det finns en risk för att levern kan börja blöda under undersökningen. Du kan ha en ökad blödningsrisk om du använder blodförtunnande läkemedel.

Du kan behöva få behandling och lämna fler blodprover om det finns en risk för att levern ska börja blöda.

Du kan inte bli undersökt med leverbiopsi om du har en hög blödningsrisk.

Berätta om du använder läkemedel

Tala om för läkaren som skriver remissen vilka läkemedel du använder. Det är särskilt viktigt om du regelbundet använder blodförtunnande läkemedel, antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel ur gruppen NSAID eller cox-hämmare.

Tala också om ifall du använder några naturläkemedel.

Använd inte vissa läkemedel veckan före

Veckan före leverbiopsin ska du inte använda smärtstillande läkemedel ur gruppen NSAID eller cox-hämmare.

Använd istället läkemedel som innehåller det verksamma ämnet paracetamol om du har tillfälligt ont. Fråga din läkare först om det går bra.

Du kan oftast använda andra läkemedel som vanligt dagarna före undersökningen.

Fasta före undersökningen

På de flesta mottagningar som utför leverbiopsier behöver du fasta inför undersökningen. Det innebär att du inte ska äta eller dricka fyra till sex timmar före leverbiopsin. En del mottagningar tillåter att du dricker klara drycker, till exempel vatten.

Du behöver också fortsätta fasta fyra timmar efter provtagningen.

Mer information i kallelsen

Du får en kallelse från mottagningen där du ska undersökas. I kallelsen finns mer information om vad du ska tänka på inför undersökningen och om du behöver fasta.

Kontakta mottagningen om du har frågor.

Så går det till

Själva provtagningen tar några sekunder och hela undersökningen är klar efter ungefär fem minuter. Provtagningen gör inte ont eftersom du får bedövning.

Lugnande läkemedel om du är orolig

Du kan få lugnande läkemedel om du kommer till mottagningen och känner dig orolig inför undersökningen. Läkemedlet kan vara en tablett som du sväljer eller en vätska som du dricker.

Du kan också få lugnande läkemedel genom en venkateter under tiden som du undersöks. En sjuksköterska för då in en liten tunn och böjlig plastslang i ett blodkärl i armvecket eller ovanpå handen. Slangen leder in läkemedlet i kroppen. Du känner dig snabbt lugnare av läkemedlet.

Läkaren undersöker levern med ultraljud

Du får ligga ner under provtagningen. Läkaren undersöker först din mage med ultraljud, för att veta i vilken del av levern som provet ska tas. Därefter tvättar läkaren huden och du får en spruta med bedövningsmedel i huden där provet ska tas.

När bedövningen har börjat verka undersöker läkaren levern med ultraljud igen, och sticker samtidigt in provtagningsnålen i huden mellan revbenen. När läkaren drar ut nålen följer en liten bit av levern med. Det kallas vävnadsprov.

Du måste hålla andan

Under tiden som nålen är i levern måste du hålla andan så att inte levern rör sig. Annars kan nålen skada levern.

Så mår du efteråt

Du får vara kvar på sjukhuset under dagen. Du bör ligga ner omkring fyra timmar efter leverbiopsin. De första timmarna får du oftast ligga på höger sida. Då blir det ett tryck mot levern så att den inte börjar blöda.

Det är ovanligt att levern börjar blöda efter provtagningen. Men skulle det hända kan du behöva opereras.

Du kan ta dina övriga läkemedel som vanligt efter leverbiopsin.

Undvik att lyfta tungt de första dagarna efter undersökningen.

Smärtstillande läkemedel om du har ont

Det brukar inte göra ont efteråt. Men om du behöver använda smärtstillande läkemedel ska du använda sådana som innehåller paracetamol. Fråga din läkare först om det går bra.

När får jag svar?

Vävnadsprovet från levern undersöks i mikroskop. Du får svar efter cirka fyra veckor. Du får svaret från den läkare som skrev remissen.

Varför görs undersökningen?

En leverbiopsi görs för att se om du har förändringar i levervävnaden eller dess celler. Vävnadsförändringar i levern uppstår vid levercirros och cellförändringar uppstår vid levercancer.

Ovanligt med komplikationer

Ibland kan levern börja blöda de första timmarna efter provtagningen, men det är ovanligt.

Kontakta genast mottagningen där leverbiopsin gjordes om du får ett eller flera av följande besvär:

  • Du får ont i området där provet togs, och det inte går över.
  • Du får ont i höger skuldra.
  • Du får yrsel och känner dig svimfärdig när du reser dig upp.

Sök vård på en akutmottagning om det är stängt på mottagningen. 

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp att bedöma symtom.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktig i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan