Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade.Det här meddelandet avser Halland

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Kognition och kommunikation

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har svårt att läsa, skriva eller prata. Taltjänst finns bara i vissa regioner. Där tjänsten finns kan du få följande stöd:

  • Talstöd. Det innebär att taltjänsttolkarna följer med dig och fungerar som ett personligt stöd vid samtal. 
  • Telefonstöd. Det innebär att du får hjälp med att ringa ett så kallat trepartssamtal. I samtalet medverkar du, den du talar med och tolken. 
  • Lässtöd och skrivstöd. Det innebär att du får hjälp med att läsa eller skriva. Det kan till exempel handla om att skriva brev eller skriva anteckningar vid möten.

Hur beställer jag en tolk?

Kontakta tolkcentralen i din region för att boka en tolk. På webbplatsen för tolkcentalerna i Sverige hittar du kontaktuppgifter till alla tolkcentraler i Sverige.

Till toppen av sidan