Fler behandlingar

His-ablation

Innehållet gäller Halland

Patientinformation från Hallands sjukhus

Förmaksflimmer beror på att den elektriska aktiveringen av hjärtats förmak har kommit i olag. De elektriska impulserna har kommit i rundgång och snurrar runt i förmaken med mycket hög frekvens. Dessa impulser fortleds till hjärtats kamrar vilket leder till oregelbunden rytm och ofta hög puls.

Med mediciner kan man i de flesta fall reglera hjärtfrekvensen så att hjärtat arbetar lugnt och effektivt. Om så är fallet kan man ofta må bra även under permanent förmaksflimmer. I enstaka fall visar sig emellertid våra mediciner vara otillräckliga eller att medicineringen inte fungerar på grund av bieffekter. Man kan i dessa fall tillgripa en metod som kallas His-ablation.

Inför behandlingen

Inför His-ablation får man alltid en pacemaker, vilken opereras in i lokalbedövning. Efter någon månad görs därefter His-ablationen.

His-ablation är ett ingrepp som utförs under lokalbedövning. Via blodkärl i ljumsken för man upp tunna sladdar till hjärtat och bränner bort den förbindelse som finns mellan förmaken och kamrarna. Flimmer med hög frekvens kan då pågå i förmaken, men impulserna tar sig inte fram till kammaren utan kamrarnas rytm styrs av pacemakern. En pacemaker stimulerar hjärtat helt regelbundet och med lugn frekvens och man känner alltså inte längre att man har flimmer.

Till toppen av sidan