Ingen möjlighet till Självprovtagning covid-19 helgen 22-23 januari.Det här meddelandet avser Halland

På grund av hög belastning kan du inte hämta eller lämna självtest under helgen.

Många provsvar tar nu längre än tre dygn. När provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring inte 1177 eller vårdcentralen om provsvar.  Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Råd om läkemedel

Att ge läkemedel till barn

Barn är känsligare än vuxna för vissa läkemedel. Det finns därför en del läkemedel som barn inte ska ta. För att läkemedlet ska fungera som det är tänkt är det viktigt att det används på rätt sätt och i rätt dos.

Spädbarn får flytande läkemedel med en dosspruta. Ge läkemedlet långsamt genom barnets mungipa och rikta dossprutan mot insidan av kinden. Då minskar risken för att barnet ska få läkemedel i luftstrupen.

I den här texten finns råd om vad du kan behöva tänka på när du ger läkemedel till barn.

Till toppen av sidan