UNDERSÖKNINGAR UNDER GRAVIDITETEN

Barnmorskebesök under graviditeten Region Halland

Innehållet gäller Halland

Att vänta barn är en av livets största upplevelser! Vi vill ge trygghet, kunskap och vara en nära kontakt under hela din graviditet.

Barnmorskebesök

För att barnmorskan ska få en bild av hur du som gravid och ditt foster mår erbjuds du olika kontroller och undersökningar vid besöken på kvinnohälsovården. Barnmorskan går, tillsammans med dig och din partner, igenom hälso- och levnadsvanor, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du använder några läkemedel.

Partnern är alltid välkommen till besöken, men vid ett tillfälle önskar vi träffa dig som är gravid enskilt.

Vi erbjuder kontroller under graviditeten enligt det regionala basprogrammet, och anpassar detta efter dig och din situation. Vid behov får du träffa specialistläkare och psykolog. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka.

Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men du kan också få träffa fler än en barnmorska under graviditeten. Om du önskar byta patientansvarig barnmorska så finns det möjlighet till det.

På kvinnohälsovården arbetar både kvinnor och män och vi handleder kontinuerligt studenter hos oss. Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får sitta ner och vänta lite ibland.

Vecka 6-8, första graviditetsbesöket

När du fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att boka ett första besök hos kvinnohälsovården. Alla gravida i Region Halland erbjuds ett första graviditetsbesök. Partnern är naturligtvis också välkommen.

Detta besök handlar om dig. Vid besöket får du information om hälsosamma levnadsvanor och vad du som blivande mamma behöver veta om vikt, mat och matvanor. Vi pratar om sådant som kan påverka din graviditet, som tobak, alkohol, droger och läkemedel. Vi pratar även om frågor som rör relationer, sex och samlevnad. Det finns tid för dina frågor och funderingar om graviditeten.

På detta besök erbjuds du information om fosterdiagnostik.

Att läsa inför besöket

på 1177.se

på andra webbplatser

Vecka 12-13, eventuell fosterdiagnostik - tidigt ultraljud eller KUB

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte. Din barnmorska bokar tid för dig.

Ultraljudsundersökningen tar ungefär 30 minuter. Ta inte med barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Mer på 1177.se

Vecka 12-14, inskrivning

Till inskrivningen tar du med morgonurinprov. På detta besök tar vi blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt. Om det har gått mer än två och ett halvt år sedan du senast gjorde ett gynekologiskt cellprov, gör vi det vid detta besök

Vid detta besök fortsätter vi samtalet som vi påbörjade vid förra tillfället, om dig och din graviditet.

Du och din partner erbjuds informationsträffar i grupp som förberedelse inför förlossningen och föräldraskapet. Vi ger er verktygen för att kunna påverka er förlossningsupplevelse och för att föda barn tillsammans. På detta besök får ni information om hur ni anmäler er.

Att läsa inför inskrivningen

på 1177.se

på andra webbplatser

Vecka 18-20, rutinultraljud RUL

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-20. Ultraljudet visar hur länge graviditeten har pågått, om det finns fler än ett foster och hur fostret utvecklas.

Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. All fosterdiagnostik är frivillig. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Din barnmorska bokar tid för dig.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Ta inte med barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Mer på 1177.se

Vecka 24-25, barnmorskebesök

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, tar vi blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Du och din partner erbjuds informationsträffar i grupp som förberedelse inför förlossningen och föräldraskapet. Vi ger er verktygen för att kunna påverka er förlossningsupplevelse och för att föda barn tillsammans. På detta besök får ni information om hur ni anmäler er.

Vi skickar nu in ditt intyg om graviditet (moderskapsintyg) till Försäkringskassan.

Om du och din partner inte är gifta, tänk på att kontakta familjerätten i din kommun.

Vi påbörjar samtal om dina tankar inför förlossning och amning som vi fortsätter med längre fram i din graviditet.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

på andra webbplatser

Vecka 28-29, barnmorskebesök

Detta besök är ett viktigt basbesök för dig som väntar ditt första barn. På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud och kontrollerar livmoderns tillväxt. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtala om dig och din graviditet.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

på andra webbplatser

Vecka 32, barnmorskebesök

Detta besök bokas för dig som väntar ditt första barn. På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud och kontrollerar livmoderns tillväxt. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtala om dig och din graviditet.

Att läsa på inför besöket

på 1177 Vårdguiden

Vecka 34-35, barnmorskebesök

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi meddelar din valda Barnavårdscentral, BVC, om ditt kommande barn.

Vi börjar pratar om dina tankar inför förlossningen och gör en gemensam sammanfattning av graviditeten. Vi bokar in en tid för efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen. Inför detta besök är det bra om du läst på och funderat över sidorna som finns om förlossning på 1177.

Att läsa inför besöket

På 1177 Vårdguiden

På andra webbplatser

Länktips

Vecka 37, barnmorskebesök

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi tar blodprov, kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Vi fortsätter samtalet om dig, din graviditet och dina tankar inför förlossningen.

Vecka 38-39, barnmorskebesök

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

Vecka 41, barnmorskebesök

På detta besök lyssnar vi på barnets hjärtljud, kontrollerar livmoderns tillväxt och känner hur barnet ligger i magen. Vi kontrollerar ditt blodtryck och din vikt.

Under detta besök gör vi en individuell planering och vid behov bokar vi in en tid för igångsättning.

Att sätta igång en förlossning tar olika lång tid och kan ibland ta flera dagar.

Att läsa inför besöket

på 1177 Vårdguiden

Efterkontroll, 8-12 veckor efter förlossningen

Du gör en efterkontroll hos din barnmorska på kvinnohälsovården 8-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit och vi kan även prata om andra frågor du har.

Vid besöket görs en gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket pratar vi också om vilken preventivmedelsmetod som kan passa dig efter förlossningen.

Att läsa inför besöket

På 1177 Vårdguiden

på andra webbplatser

Till toppen av sidan