Graviditetsbesvär och sjukdomar

Fosterrörelser

Innehållet gäller Halland

Med fosterrörelser menar man både ”större rörelser” som sparkar och bålrörelser men även mindre, fladdriga eller svepande rörelser hos barnet.

Det vanligaste är att kvinnan börjar känna fosterrörelser från graviditetsvecka 18-20. Det förekommer dock att man kan känna rörelser så tidigt som vecka 15-16, likaväl som att rörelser inte noteras förrän långt senare i graviditeten. Under graviditetens sista månader upplever de flesta fosterrörelserna som kraftfulla, men kan mot slutet av graviditeten upplevas mer som att fostret sträcker på sig eller flyttar från sida till sida.

Barnet växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömn-perioderna som kommer regelbundet under dygnet och varar cirka 20-40 minuter per gång (sällan mer än 90 minuter).

Fosterrörelser noteras oftare i liggande ställning jämfört med sittande eller stående och oftare på kvällstid. Det är oklart om det beror på att barnet verkligen rör sig mer under kvällstid eller i liggande ställning, eller om det helt enkelt är så att det är lättare att koncentrera sig och känna efter ordentligt när man är avslappad.

Vad menas med minskade fosterrörelser?

Det är när kvinnan upplever att fosterrörelserna är tydligt minskade jämfört med hur det känts tidigare, och att denna upplevelse varat i mer än två timmar.

Vad gör jag om fosterrörelserna är minskade?

Börja med att ligga på sidan och känn efter ordentligt. Notera tiden. Hur många rörelser känner du på 1-2 timmar?

Om du tycker att fosterrörelserna verkligen är minskade jämfört med hur det känts tidigare och att detta tillstånd varat i mer än två timmar ska du söka kontakt med vården för kontroll. Kontakta i första hand din kvinnohälsovård och i andra hand förlossningsavdelningen. Vänta inte till nästa dag!

Om du har sökt vård för minskade fosterrörelser tidigare är det viktigt att du kommer tillbaka om du åter upplever att barnet rör sig mindre.

Om du har någon särskild riskfaktor (till exempel högt blodtryck, fetma, diabetes, rökning eller tidigare graviditetskomplikation) är det extra angeläget att du snabbt söker vård vid minskade fosterrörelser.

Till toppen av sidan