Bestrida faktura

Innehållet gäller Halland

Om du fått en faktura från Region Halland som du anser är felaktig kan du bestrida den.

Det gör du genom att fylla i blanketten Bestridande av faktura och skicka den till:

Region Halland
Gemensam Administrativ Service
Patientavgifter
Box 517
301 80 Halmstad

Ett eventuellt bestridande bör vara Region Halland tillhanda senast 15 dagar efter fakturadatum.

Din faktura granskas och om den är felaktig tas den bort, makuleras. Observera att du inte kan få din faktura makulerad på vårdcentralen eller sjukhusmottagningen.

Faktura för uteblivet besök – vad gäller?

Om du har ringt och avbokat ditt besök inom angiven tid och ändå fått en faktura behöver du kunna styrka att du ringt samtalet för att fakturan ska kunna makuleras. Det gör du genom att bifoga en samtalslista som visar tidpunkten för samtalet och vem du ringt.

Saknad kallelse är inte skäl för att makulera en faktura. Kallelser skickas alltid till den adress du har registrerat hos Skatteverket, såvida du själv inte meddelat vården och önskat en tillfällig adress.

Om du blivit sjuk, är på resa eller fått annat förhinder kan vi inte makulera fakturan. Om du får förhinder och inte kan utnyttja din bokade tid är det viktigt att du meddelar vårdpersonalen så fort som möjligt, så att andra patienter kan få din tid.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Gemensam administrativ service, tfn 010-45 53 970.

Till toppen av sidan